Warmtebeelden analyseren, evalueren en documenteren

Thermografie op het hoogste niveau heeft meer nodig dan alleen een modern camerasysteem. Bepalend is een krachtige analysesoftware, om de thermogrammen snel en eenvoudig te analyseren, te evalueren en in een rapport te documenteren. De licentievrije software testo IRSoft werd speciaal voor deze eisen ontwikkeld. Hij biedt uitgebreide analysefuncties en onderscheidt zich door een intuïtieve bediening en hoge gebruikersvriendelijkheid.

Video testo IRSoft

De uitdaging.

Warmtebeelden analyseren
In de professionele thermografie is het maken van scherpe warmtebeelden slechts een fractie van het eigenlijke werk. De grootste uitdagingen liggen verborgen onder de oppervlakte: pas door achteraf bewerken en interpreteren groeien de op het eerste gezicht simpele ‘gekleurde’ plaatsjes uit tot thermogrammen die duidelijke taal spreken. Hieruit kunt u dan efficiënte verbeteringen voor de gethermografeerde objecten afleiden. Deze inzichten en analyses moeten vervolgens zonder veel inspanning worden samengevat in een professioneel rapport. Uiteraard dient alle daarin opgenomen informatie ook later nog bewerkt en als rapport in alle gangbare bestandsformaten opgeslagen te kunnen worden.

De oplossing.

Software warmtebeeldcamera
Onderzoek warmtebeelden
testo IRSoft is de degelijke pc-software voor professionele thermografie-analyses. Hij werd speciaal door Testo ontwikkeld, is met alle functies inbegrepen in de leveringsomvang van alle Testo-warmtebeeldcamera's en kan zonder licentie op een willekeurig aantal computers geïnstalleerd worden.

Voor elke eis de passende functie.

  • Voor de uitgebreide analyse en bewerking van thermogrammen op de pc kunt u bij testo IRSoft onder meer beschikken over de volgende functies:
  • Veranderen van temperatuurschaalverdeling en kleurenpalet – om opvallende details duidelijker zichtbaar te maken.
  • De emissiegraad van verschillende materialen kan van een vrij te kiezen beeldfragment tot op een afzonderlijke pixel worden veranderd – voor uiterst nauwkeurige thermogrammen.
  • Weergave van profiellijnen en histogrammen – voor een eenvoudige analyse van temperatuurverlopen en -verdelingen.
  • Markering van over- en onderschrijding van grenswaarden – ter visualisatie van kritische temperaturen.
  • Instellen van een onbeperkt aantal meetpunten, detectie van cold-/hot-spots en commentaren schrijven – voor individuele thermografie-analyses al naargelang de eisen.
  • Parallel werken aan meerdere warmtebeelden – voor een efficiënt multitasking.

Twin Pix
Twin Pix
Thermografie rapport opstellen

TwinPix: twee beelden in één.

Met de functie TwinPix kunt u het echte en het warmtebeeld van het meetobject op elkaar leggen, om zich op de opname gemakkelijker te oriënteren en eventuele schade exact te lokaliseren. Het echte beeld hoeft daarbij niet per se opgenomen te zijn met de warmtebeeldcamera. U kunt ook beelden van het meetobject bewerken die met een gewone digitale camera en vanuit een andere positie zijn gefotografeerd. Met het transparantielevel in TwinPix kunt u vervolgens individueel instellen, hoe intensief het aandeel van het echte beeld of van het infraroodbeeld moet zijn. En via het invoegen van infrarood-grenzen kunt u thermische anomalieën ook op het echte beeld eenvoudig en indrukwekkend visualiseren.

Professionele rapporten snel opgesteld.

De testo IRSoft rapportassistent begeleidt u stap voor stap naar een volledig en overzichtelijk rapport. Om het u nog gemakkelijker te maken bij het opstellen van rapporten zijn er ook nog eens verschillende standaardrapporten beschikbaar. Of het nou kort en krachtig is, of lang en uitvoerig – de standaardrapporten bevatten alle relevante informatie over meetlocatie, meettaak en resultaten van het onderzoek. Ook individuele sjablonen voor rapporten kunnen met de rapport-designer gemakkelijk zelf worden aangelegd. De rapporten kunnen als pdf, rtf (bijv. voor verdere bewerking in Word) of in het eigen tir-formaat van Testo worden opgeslagen. TIR werd speciaal voor testo IRSoft ontwikkeld en maakt het mogelijk om opgeslagen rapporten ook achteraf heel eenvoudig te veranderen.

IRSoft – alle voordelen in één oogopslag:

Warmtebeeldcamera's Testo met IRSoft

  • Nauwkeurige analyse van warmtebeelden
  • Parallel evalueren van meerdere thermogrammen
  • Snel en eenvoudig opstellen van professionele thermografie-rapporten
Help

5dd7e523af3f1984c29c726bc6b9fa2f371f6330
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging