Efficiëntie van hogetemperatuurinstallaties waarborgen met de warmtebeeldcamera testo 885

Temperatuurbewaking ijzer

Bij hogetemperatuurinstallaties in de metaal-, chemische of bouwmaterialenindustrie is het van doorslaggevend belang om potentiële gebreken op tijd te herkennen, zodat er geen installaties uitvallen en een economische productie wordt gewaarborgd. Bovendien is het hier zaak, een uniforme temperatuurverdeling van de te vervaardigen producten en daarmee hun kwaliteit te waarborgen.

De warmtebeeldcamera testo 885 voldoet aan al deze eisen.

Met behulp van de visuele methode van de thermografie kunnen zowel het vermogen van de installaties als de eigenschappen van de producten regelmatig gecontroleerd worden, zodat al bij de kleinste thermische anomalieën meteen gereageerd kan worden.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

De uitdaging

Temperatuurbewaking staal

Staalplaten in het afkoeldepot. Voor een optimale verdere verwerking is een precieze temperatuurbewaking hier essentieel.

Thermografie industrieoven

Niet volledig sluitende deur van een industrieoven. Het energieverlies is op het warmtebeeld duidelijk te zien.

Alleen als de procestemperaturen in de energie-intensieve industrie binnen de juiste bereiken liggen, kunnen producten van de gewenste kwaliteit worden geproduceerd. Dit verlangt van de verantwoordelijke personen dat ze regelmatig controleren of alle processen volgens schema en met de juiste temperaturen verlopen – anders dreigt het gevaar van een vertraagde of kwalitatief minderwaardige verwerking. In de staalindustrie moeten producten bijvoorbeeld tot een bepaalde temperatuur worden verhit en voor enige tijd op deze temperatuur worden gehouden, om het ruwe ijzer te verwerken tot staal en de optimale hardheid te bereiken. Alvorens ze te kunnen snijden, moeten de staalplaten vervolgens zijn afgekoeld tot maximaal 900 - 1.000 °C. Om ze optimaal verder te kunnen verwerken mag hun temperatuur echter ook niet onder de rekristallisatietemperatuur (ca. 600 °C) komen te liggen.

Ook de toestand van de installaties zelf is een potentiële risico- en kostenfactor. Want juist vanwege de hoge temperaturen zijn de gebruikte machines zeer gevoelig voor storingen. Een verkeerd liggende gietpan in een staalfabriek kan bijv. gevolgschade aan installaties in de buurt of zelfs brand veroorzaken. Om installaties operationeel te houden en de veiligheid van het personeel te waarborgen moeten installatieonderdelen zoals isolaties regelmatig op beschadiging door materiaalmoeheid of slijtage gecontroleerd worden. Met het oog op een hogere efficiëntie moet er bij hoge temperaturen tevens op worden gelet dat er geen energie onbenut verloren gaat. Dit is met name in tijden van stijgende stroomkosten en strikte milieuregels steeds belangrijker.

De oplossing.

Met talloze innovatieve functies stelt de warmtebeeldcamera testo 885 u ertoe in staat, de efficiëntie van hogetemperatuurinstallaties precies en betrouwbaar te waarborgen, voordat deze onrendabel draaien of producten kwaliteitsgebreken vertonen.
Temperatuurbewaking pijp
Temperatuurbewaking hoogovengaspijp

Afzettingen in een hoogovengaspijp. Deze verminderen de efficiëntie van de hoogoven, maar zijn met de testo 885 snel en eenvoudig te herkennen.

Warmtebeelden tot 1200 °C met een hoge resolutie

Om ervoor te zorgen dat u ook bij extreem hoge procestemperaturen met warmtebeelden met een hoge resolutie kunt werken, beschikt de testo 885 over de hogetemperatuur-optie. Hiermee kunt u het meetbereik uitbreiden tot maar liefst 1200 °C.

Contrastversterking voor een nauwkeurigere gegevensanalyse

Bij de controle van extreem hoge procestemperaturen met een warmtebeeldcamera kan het temperatuurmeetbereik, dat u in de vorm van een schaalverdeling bij het warmtebeeld kunt zien, zeer groot worden. Maar juist bij hoge temperaturen liggen de voor u echt relevante waarden meestal in een speciaal bereik, waarvan de kleuren vanwege de brede schaalverdeling onvoldoende gedifferentieerd zijn. De speciaal voor deze toepassing ontwikkelde histogramcompensatie verschuift het kleurenpalet van de schaalverdeling precies naar het bereik dat u interesseert en waar de relevante kleurverschillen optreden. Op die manier ontstaat er een contrastrijk warmtebeeld dat duidelijke uitspraken mogelijk maakt en een nog nauwkeurigere gegevensanalyse.


Ook grote objecten nauwkeurig thermograferen

De te controleren installaties in de energie-intensieve industrie zijn vaak behoorlijk groot. Om ze desondanks comfortabel en precies met een warmtebeeldcamera te kunnen controleren beschikt de testo 885 over een breed gezichtsveld. Daarmee kunt u ook grote machines en systemen in één oogopslag thermograferen.

Dankzij de panoramabeeld-functie en de verwisselbare objectieven bent u bij het thermograferen van hoge temperaturen met de testo 885 bovendien uiterst flexibel: u kunt zich bijvoorbeeld met een groothoekobjectief zonder risico snel een overzicht van de installaties verschaffen. Als dat niet genoeg is, biedt de panoramabeeld-assistent uitkomst: u maakt gewoon meerdere warmtebeelden met een hoge resolutie van delen van de installatie en de panoramabeeld-assistent maakt op basis daarvan één compleet beeld, dat zowel overzichtelijk als gedetailleerd is.

Als u bij bepaalde delen heel precies te werk wilt gaan, biedt het teleobjectief de mogelijkheid om het gewenste meetobject ook van op afstand nauwkeurig te onderzoeken.

Panoramabeeld-assistent Testo

Vier keer zoveel meetwaarden

Dankzij de intelligente testo SuperResolution-technologie biedt de warmtebeeldcamera testo 885 u een optimale beeldkwaliteit. Deze innovatie van Testo, waarop patent is aangevraagd, maakt gebruik van de natuurlijke bewegingen van de hand en neemt snel achter elkaar meerdere beelden op, die onderling iets verschoven zijn. Deze worden dan via een algoritme verrekend tot één beeld. Hierdoor ontstaat een warmtebeeld met vier keer zoveel meetwaarden. Bij de latere analyse in de door Testo ontwikkelde professionele analysesoftware testo IRSoft staan dan warmtebeelden met een nog hogere resolutie ter beschikking.


Meetplekherkenning en automatisch warmtebeeldbeheer

Bij regelmatige metingen direct aan hogetemperatuurinstallaties biedt Testo u met de innovatieve functie testo SiteRecognition meer efficiëntie en zekerheid bij het toewijzen van de beelden. Deze regelt het herkennen van de meetplekken en het opslaan en beheren van de warmtebeelden en meetgegevens na elke meting geheel geautomatiseerd.

Voor elke in de software IRSoft opgeslagen meetplek kunt u een marker (klein symbool, vergelijkbaar met een QR-code) aanmaken en op de plek aanbrengen.

Bij de volgende inspectie hoeft u deze marker alleen nog maar met de testo SiteRecognition-assistent van de camera te registreren, waarna de meetlocatie en bijbehorende informatie automatisch direct met het warmtebeeld worden opgeslagen. Wanneer u deze warmtebeelden na de meting naar de analysesoftware doorstuurt, worden ze volautomatisch gesorteerd in het meetlocatiearchief – het lastige handmatig sorteren en andere namen geven is verleden tijd. Vanuit het archief kunt u de beelden dan comfortabel openen, analyseren of in rapporten verwerken.

Warmtebeeldcamera testo 885

Met de warmtebeeldcamera testo 885 kunt u:

  • Gebreken aan uw installaties op tijd herkennen
  • De energie-efficiëntie in de productie vergroten
  • Procestemperaturen tot 1200 °C garanderen om de productkwaliteit te waarborgen