Richtlijnen en normen in de voedingsbranche

Onvoldoende koeling of verhitting van levensmiddelen is een van de meest voorkomende oorzaken van voedselvergiftigingen. Met de meetinstrumenten van Testo houdt u zich betrouwbaar aan de normen en richtlijnen voor levensmiddelen – zo zijn levensmiddelen veilig.

  • Meet voedselveiligheid
  • Naleven van HACCP-richtlijnen en EN-normen
  • Of het nou de inkomende goederen, transport, opslag, bereiding of verkoop betreft – Testo biedt de passende oplossing

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’ (gevarenanalyse en kritische controlepunten) en is een internationaal bindend kwaliteitsmanagementsysteem voor levensmiddelen. De HACCP-richtlijnen leggen temperatuurlimieten vast voor alle producten en schrijven voor dat het naleven van temperaturen aangetoond moet kunnen worden. Testo-meetinstrumenten met HACCP-International-certificaat helpen u bij het waarborgen van de kwaliteit van levensmiddelen en het naleven van de HACCP-voorschriften.

De norm EN 13486 beschrijft de verificatievoorschriften voor thermometers en temperatuurrecorders. In de norm worden o.a. het verificatieproces, de omgevingsvoorwaarden tijdens de verificatie en de eisen aan de werkstandaard aangegeven.
In het verkeer met benodigdheden voor de voedingsbranche is het gebruikelijk om verklaringen af te geven of attesten uit te vaardigen met het oog op de geschiktheid en naleving van de voorgeschreven conformiteit inzake levensmiddelenrecht. De eisen van de verordening VO (EG) 1935/2004 hebben bij alle voor levensmiddelen bedoelde Testo-handmeetinstrumenten betrekking op de meetpunt van steekbare en vergrendelbare voelers, welke tot en met 1 cm vóór de handgreep in het levensmiddel gedompeld of gestoken wordt. Bij instrumenten met vast aangebrachte voeler is dit de voelerbuis tot 1 cm vóór de overgang naar de kunststof behuizing.


De National Sanitation Foundation is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de veiligheid van de volksgezondheid en voor milieubescherming. Ze voorziet o.a. keukenapparatuur van een keurmerk wanneer deze in het gebruik met levensmiddelen, water of lucht niet schadelijk is voor de gezondheid. Ook de prestaties van het product, het ontwerp, de aard van de constructie en of er geen bezwaren kleven aan het materiaal worden getest.

Hebt u vragen?

The HACCP concept – basic information and background

HACCP
In de jaren 1950 was er een ware race naar het heelal tussen de VS en de Sovjet-Unie aan de gang. En nadat Moskou in 1957 met de Spoetnik een voorsprong leek te krijgen, schakelden de Amerikanen nog een tandje hoger met de bemande ruimtevaart. Een belangrijk aspect van dit project was de voedselveiligheid in het heelal. Levensmiddelen moesten voor 100 % veilig zijn, omdat dat anders rampzalige gevolgen kon hebben.

Pillsbury – de uitvinder van HACCP

Om veilig astronautenvoedsel te ontwikkelen werkte de NASA nauw samen met het voedingsconcern Pillsbury. Dit gebruikte voor deze taak een reeds bestaand concept van het Amerikaanse leger. Doel hiervan was het, fouten op voorhand te vermijden, in plaats van deze later te ontdekken en ze dan op te lossen. Daaruit vloeide HACCP voort. Het raakte snel geïntegreerd en werd in 1985 – 16 jaar na de succesvolle landing op de maan – wereldwijd toegepast.

Wat betekent HACCP?

  • HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten).
  • HACCP is een internationaal bindend kwaliteitsmanagementsysteem voor levensmiddelen. 
  • De HACCP richtlijnen schrijven voor dat een bewijs van naleving van de temperaturen een absolute vereiste is.
  • Het naleven van de HACCP voorschriften wordt in veel landen streng gecontroleerd.
  • Daarbij gaat het om preventieve maatregelen bij de gevarenanalyse en om kritische controlepunten in de procesketen.
  • Het HACCP controlesysteem legt temperatuur-limieten vast voor alle producten.
  • Testo-meetinstrumenten helpen u bij het waarborgen van de voedselveiligheid en het naleven van de HACCP voorschriften.

De 7 HACCP principes

1. Gevarenanalyse (Hazard Analysis)
 
2. Kritische controlepunten (Critical Control Points)
 
3. Grenswaarden
 
4. Continue bewaking
 
5. Corrigerende maatregelen
 
6. Documentatie
 
7. Regelmatige verificatie
HACCP

HACCP-richtlijnen naleven? Heel simpel met meettechniek en vakkennis van Testo.

Voedsel is een kwestie van vertrouwen. Klanten gaan er heel vanzelfsprekend van uit dat het veilig en kwalitatief in orde is. Dit plaatst de voedingsbranche natuurlijk voor flinke uitdagingen: waar moet ik op letten? Welke meettechniek is aan te bevelen? En wie informeert me over nieuwe regelgeving die mijn dagelijkse business betreft? Gelukkig staat Testo u hierin met raad en daad, met expertise en uiteraard met de passende meettechniek bij.

Meettechniek voor voedselbeschermers

De beste vakkennis heeft natuurlijk geen zin als u niet ook over de passende meettechniek beschikt om hetgeen u hebt geleerd ook toe te passen in de dagelijkse praktijk. Testo-meetinstrumenten voor levensmiddelen werden ontwikkeld om u op een betrouwbare manier te ondersteunen bij uw werk met levensmiddelen. Want wij kennen de grote uitdagingen en kleine details van deze toepassingen en hebben onze producten precies daarop afgestemd. Of het nou vochtigheidsmeters, steekthermometers of frituurolietesters betreft – levensmiddelen-meetinstrumenten die onze fabriek verlaten, zijn degelijk, bestendig, beschermd tegen water en beschikken over de relevante certificaten en goedkeuringen. 

HACCP certification