Temperatuur en vochtmetingen

Volgens DIN EN ISO 14644-3 moet gecontroleerd worden of het ventilatiesysteem van de cleanroom ertoe in staat is, luchttemperatuur en luchtvochtigheid (aangegeven als relatieve vochtigheid) binnen de voor de toepassing noodzakelijke grenswaarden te houden. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden processen zoals de uitzetting of het hard worden van materialen, de groei van micro-organismen alsmede ontbinding, corrosie en roestvorming en kunnen daardoor schade toebrengen aan het in de cleanroom gemaakte product. Daarom is een nauwkeurige meting van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de cleanroom van groot belang. Bovendien moeten de lichtsterkte, het geluidsniveau en het comfort overal in de ruimte worden gemeten.

 • Waarborgen van een regelconforme luchttemperatuur en luchtvochtigheid met uiterst nauwkeurige sonden
 • Bovendien: eenvoudige en betrouwbare meting van de lichtsterkte en het geluidsniveau in de cleanroom

Temperatuur, vocht, lux, geluid en comfort onder controle

Temperatuur en vocht

Controleer de juiste omgevingsvoorwaarden in productielocaties en laboratoria ter naleving van kwaliteitsstandaards.

 • Betrouwbare en nauwkeurige registratie en documentatie van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid
 • Cleanroomkwalificatie vereist een hoge nauwkeurigheid van de meetinstrumenten overeenkomstig DIN EN ISO 7726
 • Snelle en efficiëntie uitvoering met meetinstrumenten van de kwaliteitsproducent

Lichtsterkte

Zorg voor de exacte naleving van de vereiste lichtsterktes en gelijkmatigheid van de verlichting in de cleanroom. Want licht is niet automatisch goed licht.

 • Exacte bepaling van de lichtsterkte in de cleanroom
 • Genormde nauwkeurigheid volgens DIN EN 13032-1 en klasse C volgens DIN 5032-7
 • Probleemloze meting van de witte resp. warmlicht-LED
   

Geluidsniveau en comfort

Controleer het geluidsniveau en het achtergrondgeluidsniveau in cleanrooms – voor meer comfort en veiligheid van het personeel in de cleanroom.

 • Nauwkeurige geluidsmeting volgens IEC 61672-1 klasse 2 en ANSI S1.4 type 2
 • Exacte meting van het comfort aan de hand van de turbulentiegraad volgens EN 13779

Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Zo kunt u ons bereiken

Heeft u vragen? Wij helpen u graag ....