Een revolutionaire technologie: testo SuperResolution

Warmtebeelden met hoge resolutie

De testo SuperResolution-technologie komt dan om de hoek kijken, wanneer u opnames met zoveel mogelijk details nodig hebt voor uw professionele thermografische analyse. De infraroodopnames van de warmtebeeldcamera hebben een duidelijk hogere resolutie en tonen meer details. Belangrijk daarbij is dat testo SuperResolution altijd echte temperatuur-meetwaarden opneemt – er worden niet geëxtrapoleerd met kunstmatige tussenwaarden!

Daarmee biedt testo SuperResolution de mogelijkheid om meer temperatuurwaarden met de warmtebeeldcamera op te nemen – en dat geheel zonder gebruik van grotere en duurdere detectoren.

In de gebouwenthermografie

In de gebouwenthermografie is de testo SuperResolution-technologie uitermate handig om snel en effectief bouwschade op te sporen. Bovendien kunnen energieverliezen bij het verwarmen of klimatiseren van gebouwen met behulp van de warmtebeelden en hun hoge resolutie geanalyseerd worden. Vanwege de grote gedetailleerdheid van het beeld worden gebrekkige isolaties, optredende warmteverliezen of fouten bij de bouw duidelijk zichtbaar. Ook lekkages kunnen met testo SuperResolution exact in het warmtebeeld gevisualiseerd worden.

In de industriële thermografie

Bij het industriële onderhoud speelt testo SuperResolution eveneens een belangrijke rol – vooral bij de gedetailleerde vroege detectie van dreigende schade aan installatiecomponenten die relevant zijn voor de productie. Ook bij mechanische componenten kunnen gedetecteerde thermische afwijkingen (bijv. door wrijving of verkeerde afstelling) op een verhoogde belasting wijzen.

 

In onderzoek en ontwikkeling

Bij onderzoek & ontwikkeling is vooral de geometrische resolutie van het warmtebeeld relevant. Deze wordt door de testo SuperResolution-technologie met een factor 1,6 verbeterd. De grootte van het kleinste meetbare object wordt daarmee eveneens kleiner, wat het meten van zeer kleine structuren mogelijk maakt. Op die manier kunnen met testo 890 en testo SuperResolution minimale structuren tot 0,07 mm in een hoge resolutie gethermografeerd worden. testo SuperResolution is dus altijd echt belangrijk wanneer zeer kleine objecten gethermografeerd moeten worden (bijv. een printplaat), of wanneer na de meting minimale details op het warmtebeeld met de analyse-software testo IRSoft op de pc uitgewerkt moeten worden. Tevens kunnen bij opnames vanuit een grote afstand meer details herkend worden.