Meetgrootheden voor goede, veilige levensmiddelen

De temperatuur is een centrale meetgrootheid in de voedingssector. In elke fase van een levensmiddel op weg van de oogst naar het bord is de betrouwbare bewaking van de temperatuur en de naleving van temperatuurgrenswaarden van doorslaggevend belang.
Contactloos meten met IR-thermometers van Testo
 • Al naargelang de eisen worden kern-, oppervlakte- of omgevingstemperaturen gemeten
 • Steekproefmetingen met handmeetinstrumenten
 • Continue temperatuurbewaking met dataloggers
 • Verschillende sensortypes, voelerconcepten en infrarood-thermometers voor elke meettaak

Temperatuur en levensmiddel

Welke rol speelt de temperatuur?

Kiemen

Testo-dataloggers temperatuurbewaking
 • Koelen vertraagt de groei van kiemen, vooral bij waarden onder de 8 °C
 • Meerdere minuten verhitten boven de 80 °C doodt kiemen en bacteriën

Richtlijnen

HACCP
 • Voldoen aan het HACCP-concept
 • Naleven van temperatuurgrenswaarden voor inkomende goederen, opslag en serveren

Overschrijding van grenswaarden

pH-meting van vlees
 • Snelle vermeerdering van kiemen, met name in bereik van 20 - 37 °C
 • Levensmiddelen bederven
 • Gezondheidsrisico's ontstaan bijv. door voedselvergiftiging

Measurement methods

Steekthermometers
 

Thermometers
Meten elk 1 maximale temperatuur tussen 46 en 260 °C. Reactietijd: 1 sec.
 

Steek-infrarood-thermometers

Steekthermometers
De allrounders voor oppervlakte- en kerntemperatuurmetingen. Ideaal voor de goederenontvangst.

Thermometers met aansluitbare voelers

Steekthermometers
Als u niet alleen kerntemperaturen, maar ook oppervlakte- of luchttemperaturen wilt meten.

Steekvoelers
 

Voedingsthermometer
Grote keuze aan verschillende modellen – ook op maat gemaakte producten zijn mogelijk.

Meer informatie


TPM (‘Total Polar Materials’) zijn afbraakproducten die ontstaan bij het frituren in olie. De TPM-waarde is een betrouwbare indicator voor de kwaliteit van de frituurolie. Regelmatig meten is bepalend voor de veiligheid en de goede smaak van de gefrituurde producten.
testo 270 Frituurolietester
 • Frituurolie met een hoge TPM-waarde vertoont in de regel ook een hoger acrylamide-gehalte
 • Acrylamide ontstaat door de zgn. Maillard-reactie vooral bij het bakken, braden of frituren van producten en geldt als kankerverwekkend
 • Capacitatieve meting voor het snel en betrouwbaar controleren van de frituuroliekwaliteit

TPM en levensmiddelen

Welke rol speelt TPM?

Kwaliteit

testo 270 Frituurolietester
 • Optimaal frituurbereik tussen 14 % en 20 % TPM
 • Bijzonder goede smaak en goudgele kleuring

Frituurolie vervangen

Frituurvet meetinstrument
 • Bepaling van het juiste moment om de olie te vervangen 
 • Besparen van kosten door reductie van frituurolieverbruik

Richtlijnen

HACCP
 • Regelingen voor acrylamide-reductie in levensmiddelen
 • Voldoen aan het HACCP-concept

Overschrijding van grenswaarden

Frituurolietester
 • Negatieve beïnvloeding van de kwaliteit van gefrituurde producten, bijv. zwarte korst, binnengedrongen vet
 • Gezondheidsklachten zoals buikpijn, spijsverteringsstoornissen

Meetmethoden

De frituurolietester 270

Frituurolietester
De frituurolietester voor alle eisen: intuïtief, snel en robuust.

Accessories

Accesories for the cooking oil tester
Onmisbare toebehoren voor uw meetinstrument. Zorg dat u volledig uitgerust bent.

De pH-waarde van levensmiddelen is direct van invloed op de groei van micro-organismen en dus op de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. Bij de productie van vlees-, worst-, melkproducten en delicatessen speelt de pH-waarde een belangrijke rol want deze beïnvloedt producteigenschappen (bijv. smaak, kleur, houdbaarheid).
pH-meting
 • De pH-waarde is een maat voor de sterkte van de zure resp. basische werking van een stof
 • De pH-waarde-schaalverdeling loopt van 0 (extreem zuur) tot 14 (extreem alkalisch/basisch), een pH-waarde van 7 geldt als neutraal
 • Efficiëntere metingen aangezien temperatuur en pH-waarde tegelijkertijd met één instrument gecontroleerd kunnen worden
 • Diverse voelers voor uiterst nauwkeurige metingen in halfvaste, taaie en vloeibare medi

pH en levensmiddelen

Welke rol speelt pH?

Groei van kiemen

pH-meting in de voedingsindustrie
 • Een natuurlijk zuur- resp. base-gehalte remt de groei van kiemen
 • Snelle vermeerdering van bacteriën en micro-organismen bij een neutrale pH-waarde van 6,6 tot 7,5
 • Ook een verkeerde opslagtemperatuur bevordert de groei van kiemen

Richtlijnen

HACCP
 • Voldoen aan het HACCP-concept

Afwijkende pH-waarden

pH-meter
 • Een constante pH-waarde garandeert een gelijkblijvende kwaliteit van levensmiddelen
 • Afwijkingen hebben invloed op smaak, houdbaarheid en consistentie

Meetmethoden

Meetinstrumenten met vaste voelers

Testo pH-meters
Meten behalve pH-waarde ook temperatuur.

Meetinstrumenten
met aansluitbare voelers

pH-waarde bepalen
Flexibel inzetbaar door aansluiting van externe sondes.

Toebehoren

pH-waardemeting
Alles wat u voor de pH-meting nodig heeft: van pH-bufferoplossing tot pH-waarde teststrips.
De atmosferische lucht bevat altijd een bepaalde hoeveelheid waterdamp. Dit percentage schommelt met de tijd en van plaats tot plaats en wordt luchtvochtigheid (vochtigheid) genoemd. Een te hoge relatieve luchtvochtigheid bevordert de groei van schimmels en heeft een negatieve invloed op de houdbaarheid van levensmiddelen.
Vochtigheid meting Testo
 • De relatieve vochtigheid is met name relevant bij de langdurige opslag van droge producten
 • Continue bewaking met behulp van dataloggers of thermo-hygromete

Vochtigheid en levensmiddelen

Welke rol speelt vochtigheid?

Opslag

Automatische bewaking via WLAN met testo Saveris 2
 • Ideale klimaatomstandigheden creëren door continue klimaatbewaking
 • Opslag van droge levensmiddelen in droge, koele, goed geventileerde ruimtes

Richtlijnen

HACCP
 • Voldoen aan het HACCP-concept

Afwijkend vochtgehalte

Bewaking van vochtigheid met dataloggers van Testo
 • Condensatie en vochtopname van droge producten, m.n. na sterke temperatuurschommelingen
 • Een te hoog vochtgehalte bevordert de groei van schimmels en vermindert de houdbaarheid

Meetmethoden

Thermo-hygrometer

Luchtvochtigheids-meetinstrument
Berekent ook dauwpunt en natteboltemperatuur.

 

Vochtigheidsmeters met aansluitbare voelers

Vochtigheidsmeters van Testo
Kunnen meer dan alleen maar vochtigheid meten en ondersteunen u ook bij andere klimaatmetingen.

Meer informatie


Hebt u vragen?