Ruilt u ook uw huidige meter in?

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor onze kalibratie inruil campagne en kunt u deze nog eens rustig doorlezen. Deze campagne is alleen van toepassing wanneer u een e-mail heeft ontvangen met de daarin genoemde instrumenten. 

Heeft u nog vragen over deze campagne, neem dan gerust contact met ons op!

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag...

Voorwaarden inruilactie

 • Deze actie is alleen geldig voor de meetinstrumenten met de serienummers vermeld in de aan u gezonden e-mail.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 • Wanneer u aangeeft het genoemde instrument te willen inruilen voor een nieuwe testo 104 of testo 104IR ontvangt u binnen 2 weken na sluitingsdatum van de actielooptijd het nieuwe gekalibreerde meetinstrument samen met een retoursticker voor een UPS afgiftepunt.
 • Deelnemers dienen binnen 2 weken na ontvangst van het nieuwe meetinstrument, de oude meter te retourneren via een UPS afgiftepunt voorzien van de retoursticker.
 • Wanneer wij 2 weken nadat wij u de nieuwe meter hebben opgestuurd uw oude meetinstrument niet retour hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt om u 35,- euro in rekening te brengen.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Deze actie looptijd staat in de door u ontvangen e-mailing.
 • Op de actieprijs zijn geen andere kortingen en/of andere prijsafspraken van toepassing.
 • Bedrijven geregistreerd buiten Nederland zijn uitgesloten van deze actie.
 • Geretourneerde goed werkende en in nette staat verkerende meetinstrumenten zullen worden geschonken aan de Voedselbank.
 • Testo BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie wijzigen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Op deze actie zijn de Algemene voorwaarden van Testo BV van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de Testo Klantenservice via 036-5487000 of e-mail kwaliteit@testo.nl