W pełni zautomatyzowane monitorowanie warunków klimatycznych w przemyśle farmaceutycznym

W przemyśle farmaceutycznym utrzymywanie złych warunków klimatycznych może spowodować uszkodzenie jakościowe wrażliwych materiałów i towarów,co będzie generowało dodatkowe koszty. Z systemem Saveris zabezpieczasz produkty przed wystąpieniem takiego ryzyka.

System testo Saveris do monitorowania warunków klimatycznych

 System testo Saveris do monitorowania warunków klimatycznych

 •      Niezawodność: alarmowanieo przekroczeniach wartości granicznych za pomocą SMS lub e-mail
 •      Ekonomiczność: Saveris pozwala na ograniczenie kosztów zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania ręcznych pomiarów i dokumentacji danych
 •      Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed manipulacjami wartości
 •      Praktyczność: dzięki scentralizowanemu systemowi przechowywania danych, dostęp do wszystkich wartości jest możliwy szybko i bez komplikacji
 •      Elastyczność: możliwość rozszerzenia systemu do nieograniczonej ilości punktów i parametrów pomiarowych
 •      Jeden dostawca: konsultacje, instalacje, uruchomienie, konfiguracja, kalibracja i mapowanie


 

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Produkcja

 Monitorowanie warunków klimatycznych przy magazynowaniu

 • Automatyczne monitorowanie warunków klimatycznych w pomieszczeniu
 • Optymalne warunki dla przechowywanych towarów i materiałów
   
testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Logistyka

 • Monitoring warunków klimatycznych w ciężarówkach
 • Przekroczenie wartości granicznej przekazywane bezpośrednio do kierowcy
   
location-others-003563.jpg

Laboratoria

Pomieszczenie laboratoryjne

 •     Pomiary temperatury i wilgotności zgodnie z VDI/VDE2627
 •     Unikaj najmniejszych odchyleń dzięki wykorzystaniu wartości granicznych

Nasze wsparcie

location-others-003410.jpg

Kompleksowa obsługa i wsparcie

Kontrola jakości

 • Zapewnienie jakości produktu poprzez zautomatyzowany proces monitorowania warunków klimatycznych
 • Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą  rejestratorów
   

Jeden system- wiele możliwości

testo-Saveris-System-Overview.jpg

Jeden system - wiele możliwości

Zysk z wszechstronności rejestratorów systemu testo Saveris:

 •     Bezprzewodowa sieć LAN dla pomiarów temperatury, wilgotności względnej i innych parametrów pomiarowych (kompatybilność z czujnikami z innych systemów)
 •     Nieograniczona ilość punktów pomiarowych w produkcji, magazynowaniu, logistyce i kontroli jakości

Chętnie pomożemy przy wyborze komponentów systemu.