Najczęściej zadawane pytania o testo Saveris 2


• Uruchomienie testo Saveris 2


• Lokalizacje pomiarowe i zakres bezprzewodowy


• Korzystanie z bezprzewodowych rejestratorów danychUruchomienie testo Saveris 2


Czy muszę zainstalować oprogramowanie dla testo Saveris 2?

Nie, żadne oprogramowanie nie musi być zaistalowane na komputerze lokalnym. W celu uzyskania dostępu do danych i korzystania z systemu testo Saveris 2 do monitorowania temperatury i wilgotności, wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, lub Safari) i posiadać funkcjonujący dostęp do internetu.
 


Czy mój obecny PC jest odpowiedni dla testo Saveris 2?

PC lub laptop z dostępem do internetu z bieżącą przeglądarką to wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomić system testo Saveris 2 do monitorowania temperatury i wilgotności.
 


Czy potrzebuję smartfona do korzystania z testo Saveris 2?

Możesz uzyskać dostęp do systemu z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową, która pozwala na dostęp do internetu. Smartfon jest tylko jedną z opcji, a nie koniecznością dla korzystania z testo Saveris 2.
 


Co trzeba zrobić, aby móc zacząć korzystać z testo Saveris 2 (WLAN, router, eitd.)?

Aby rozpocząć monitorowanie temperatury i wilgotności z testo Saveris 2 wymagana jest bezprzewodowa sieć lokalna WiFi (WLAN). Sieć lokalna jest tworzona przez router. Umożliwia również dostęp do internetu (poprzez kabel). Lokalny WLAN oraz dostęp do internetu są absolutnie niezbędne do korzystania z testo Saveris 2.
 


Czy mogę też użyć testo Saveris 2 z mojej własnej infrastruktury?

Tak, można używać systemu w ramach własnej infrastruktury sieci WLAN. Istniejąca infrastruktura lokalna WLAN i internetu WLAN jest nawet warunkiem koniecznym do korzystania z systemu testo Saveris 2.
 Lokalizacje pomiarowe i zakres bezprzewodowy


Czy można monitorować kilka pomieszczeń z testo Saveris 2?

Oczywiście można użyć testo Saveris 2 do przeprowadzania kontroli wilgotności i temperatury w kilku pomieszczeniach. Upewnij się, że sieć WLAN jest dostępna, a odbiór jest na tyle silny, że pomieszczenia mogą być monitorowane. Być może trzeba będzie zwiększyć zasięg transmisji do/z routera za pomocą wzmacniaczy (repeaterów).
 


Chciałbym wykonać pomiar w trzech różnych miejscach. Czy potrzebuję trzech systemów?

Testo Saveris 2 pozwala na zestawienie odrębnych miejsc w jednym systemie. Warunkiem jest, żeby lokalny WLAN i dostęp do internetu był w każdym miejscu. Następnie można zestawić różne lokalizacje w jednym "systemie" na Twoim koncie.
 


Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej dla testo Saveris 2?

Zasięgi bezprzewodowych rejestratorów danych odpowiadają typowym zasięgom dla urządzeń końcowych sieci Wi-Fi. Są one zależne od wielu czynników tłumiących i zakłócających, jak na przykład rodzaju materiałów z jakich wykonane są ściany, stropy, bądź inne przegrody (drewno lub płyty gipsowe w przeciwieństwie do betonu zbrojonego).
 


Co się dzieje, jeżeli zasilanie lub WLAN nie działa?

Bezprzewodowe rejestratory są zasilane poprzez baterie i wyposażone w pamięć dla 10.000 wartości pomiarowych. Jeżeli WLAN nie działa z powodu awarii zasilania lokalnego, rejestratory będą nadal wykonywały pomiar w określonym tempie, aż do momentu, kiedy sieć będzie ponownie dostępna. Wszystkie dane pomiarowe są następnie transmitowane do serwera. Jeżeli serwer nie jest w stanie odbierać danych pomiarowych z powodu awarii zasilania, można skonfigurować system aby automatycznie wysyłał komunikat ostrzegawczy.
 
 


Gdzie są przechowywane moje dane?

Twoje dane są przechowywane przez Testo w tzw. chmurze danych, gdzie są zachowane bardzo wysokie standardy w zakresie dostępności danych i ich ochrony przed nieupoważnionym dostępem.
 


Gdzie są zlokalizowane serwery i jakie regulacje prawne tam obowiązują?

Różne serwery są używane do przechowywania danych w zależności od tego, gdzie znajduje się system. Dla klientów w Europie serwery znajdują się w Niemczech, czyli stosuje się do nich niemieckie przepisy dotyczące ochrony danych.
 


Jak długo moje dane będą przechowywane?

Testo przechowywuje dane w okresie określonym w umowie. Oczywiście mogą Państwo pobierać swoje monitorowane dane wilgotności lub temperatury w dowolnym momencie i zapisywać je lokalnie na stałe na swoim komputerze.
 Korzystanie z bezprzewodowych rejestratorów danych


Ile bezprzewodowych rejestratorów mogę połączyć?

Możesz zalogować się przy użyciu dostępu próbnego, w którym dane są gromadzone z rejestratorów bezprzewodowych rozproszonych w oddziałach Testo na całym świecie.
 


Jakie parametry można monitorować z testo Saveris 2?

W tym momencie w ramach testo Saveris 2 dostępne są bezprzewodowe rejestratory danych z sensorami temperatury i wilgotności względnej. W przyszłości zakres pomiarowy będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe parametry.
 


Czy przy pomocy testo Saveris 2 można monitorować pomieszczenia do przechowywania żywności? Czy system jest certyfikowany, zgodnie z normą DIN EN 12830?

Bezprzewodowe rejestratory danych T1 i T2 (2-kanałowe rejestratory temperatury z opcjonalną sygnalizacją otwartych drzwi) zostały przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 12830. Można zatem wykorzystać je również do monitorowania temperatury w chłodniach do przechowywania żywności, w sposób bezpieczny i zgodny z normami.
 


Czy będę powiadamiany kiedy baterie w rejestratorach zaczną się rozładowywać?

Obok możliwości alarmowania o przekroczeniu indywidualnie zaprogramowanych wartości granicznych, będą Państwo również powiadamiani o konieczności zmiany baterii w bezprzewodowych rejestratorach danych. Zawiadomienie będzie wysyłane np. poprzez e-mail.
 


Skontaktuj się z nami

Masz pytania ?
Jesteśmy tu aby Ci pomóc

Contact