Pomiar prędkości przepływu powietrza

Odpowiedni stopień czystości powietrza w pomieszczeniach czystych zapewnia wieloetapowa filtracja i wysoki przepływ powietrza. Jeśli chodzi o sposób, w jaki pomieszczenia czyste są napowietrzane i wentylowane, istnieją dwa podstawowe rodzaje systemów pomieszczeń czystych, gdzie stosowany jest przepływ turbulentny lub laminarny. W pomieszczeniach czystych, do których dostarczane jest powietrze w sposób turbulentny , powietrze dostarczane jest mieszane  z powietrzem będącym do tej pory w pomieszczeniu czystym, i taka mieszanina jest usuwana. Pozwala to na ciągły proces rozcieńczania stężenia ilości cząstek stałych, a dzięki temu utrzymanie ich na odpowiednio niskie poziomie. Aby osiągnąć wyższą prędkość wymiany powietrza w pomieszczeniu czystym, wymagane jest pomieszczenie o przepływie laminarnym. Pozwala to osiągnąć najwyższe standardy, czyli pomieszczenia w klasie czystości od ISO1 do ISO 5. W tym przypadku stosuje się ciągły, laminarny (nisko-turbulencyjny) przepływ wyporowy. Z tego powodu prędkość przepływu, całkowity objętościowy strumień powietrza i obliczona ilość wymian powietrza to jedne z najważniejszych parametrów mierzonych w pomieszczeniu czysty. Norma DIN EN ISO 14644-3 określa zasady przeprowadzania pomiarów zarówno w przypadku przepływu turbulentnego, jak i laminarnego.

 

Przyrządy do pomiaru przepływu powietrza

Strumień objętości powietrza

Pomiar strumienia objętości przeplywu powietrza z prostownicą strumienia umożliwia zebranie całego powietrza emitowanego przez każdy filtr końcowy lub filtr rozprzestrzeniający.

  • Regulację strumienia objętości na dużych wlotach i wylotach kanałów wentylacyjnych zgodnie z DIN EN ISO 14644-3
  • Wbudowana prostownica strumienia powietrza pozwala na wykonywanie precyzyjnych pomiarów na anemostatach wirowych
  • Obliczenie ilości wymiany powietrza oraz tworzenie raportów z pomiarów

Prędkość przepływu powietrza

Pomiar prędkości przeplywu powietrza na kratkach wentylacyjnych, w tym anemostatach wirowych, dokumentacja wyników pomiarowych oraz tworzenie raportów na miejscu pomiaru.

  • Zgodność z normą: DIN EN ISO 14644-3 dla sensorów typu grzany drut i anemometr wiatraczkowy
  • Dokładny pomiar prędkości przepływu i objętości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym lub kratkach wentylacyjnych

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl