Rozwiązania pomiarowe dla aptek

Jako farmaceuci,  macie Państwo  do czynienia z produktami, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie swoich klientów. Jest rzeczą oczywistą, że nie mogą one nie mogą wykazywać żadnych braków jakościowych.

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005575.jpg

System monitorowania temperatury

W aptekach detalicznych należy przestrzegać  wiele przepisów i regulacji. Dotyczy to również monitorowania i dokumentowania temperatury w pomieszczeniach sprzedaży, pomieszczeniach magazynowych i  lodówkach do leków.

  •     System rejestratorów do monitorowania temperatury
  •     Zapewnij prawidłowe warunku przechowywanie leków
     

Pomiar temperatury

Imag-testo720-Aplicacion-Laboratorio-01.jpg
Więcej o pomiarze temperatury

  W laboratorium, w procesie produkcji leków często można  się spotkać  z wieloma agresywnymi chemikaliami.

  •     Pomiar temperatury za pomocą czujnika odpornego na działanie agresywnych mediów dzięki specjalnej szklanej osłonie.

Pomiar pH

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Więcej o pomiarze pH

Urządzenia do pomiaru wartości pH są używane przede wszystkim w przemyśle chemicznym I farmaceutycznym.

  •     Kontrola reakcji chemicznych i biochemicznych
  •     Pomiar pH w substancjach półstałych, lepkich ja i w cieczach