Food Safety

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

  • Wartościowe towar zasługują na najwyższą troskę
  • Przyrządy i rozwiązania pomiarowe do kontroli jakości w sektorze spożywczym

Przyrządy pomiarowe dla gastronomii

Niezależnie od tego, czy jest to małe bistro, czy duża restauracja: wszystkie firmy gastronomiczne muszą przestrzegać zasad HACCP podczas pracy z żywnością. Oprócz higieny ważnym elementem jest brak bakterii. Monitorowanie temperatury odgrywa istotną rolę w realizacji założeń HACCP. Dostępne są różne metody pomiaru.

Automatyczne zarządzanie jakością w sieciach restauracji

Solution Catering

Monitorowanie łańcucha chłodniczego

Urządzenia pomiarowe Testo umożliwiają zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego artykułów spożywczych. Podczas przyjmowaniu towarów, przechowywaniu i transportu nasze termometry, przyrządy do pomiaru pH, rejestratory, systemy monitorowania danych pomiarowych zapewniają bezpieczeństwo żywności i przestrzegania przepisów i norm prawnych.

Automatyczne zarządzanie jakością w sklepach spożywczych

Solution Food Stores

Rozwiązania pomiarowe dla produkcji żywności

Odpowiednie urządzenia pomiarowe do produkcji żywności: mobilne i stacjonarne rozwiązania pomiarowe, tertery jakości oleju jakości oleju i wartości pH, sondy do pomiaru temperatury.