Budownictwo


W dziedzinie technologii budowlanej różnego rodzaju rozwiązania pomiarowe wspierają  i pomagają w diagnozie stanu budynku (poziom zawilgoceń, pleść, mostki cieplne) jak  również w ocenie tego stanu (audyt energetyczny).


Diagnostyka budynków i audyty energetyczne

testo-885-application-thermography-002499.jpg

Kamery termowizyjne, wykorzystywane podczas procesu termografii budowlanej, są idealne do szybkiej i prostej wizualizacji start ciepła z instalacji grzewczych lub klimatyzacyjnych.

  • Analiza efektywności energetycznej dzięki badaniu całej powłoki zewnętrznej budynku
  • Identyfikacja możliwości zaoszczędzenia energii

Wykrywanie nieszczelności

testo870-1-app-PL.jpg

Instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji można łatwo, szybko i niezawodnie skontrolować za pomocą kamer termowizyjnych Testo.

  • Szybka detekcja termicznych
  • Kontrola rur i instalacji

Wykrywanie zawilgoceń i pleśni

Imag-testo635-Aplicacion-Moho-03.jpg

Wilgotne ściany i sufity mogą być efektem uszkodzeń powstałych w konstrukcji budynku. W większości przypadków jest to jednak efekt niewłaściwej wentylacji.

  • Niezawodna detekcja miejsc potencjalnie zagrożonych wystąpieniem pleśni.
  • Analiza przyczyn powstania pleśni.

Pomiar współczynnika przenikalności cieplnej "U"

testo-635-application-humidity-000360.JPG

Aby ocenić ilość ciepła przenikającego przez przegrodę, współczynnik przenikalności cieplnej „U” [W/m2K] jest jednym z podstawowych parametrów umożliwiających przeprowadzenie takiej oceny.

  • Temperatura powietrza na  zewnątrz
  • Temperatura powierzchni przegrody po stronie wewnętrznej
  • Temperatura powietrza wewnątrz

Instalacje chłodnicze

Images-IR-Image-Industry-Compressor-2000x1500.jpg
W chłodnictwie kamera termowizyjna umożliwia pomiar temperatury przegrzania, przechłodzenia, podzespołów instalacji, wypełnienia zbiorników czy też szczegółową diagnostykę elektryki zasilającej układ. Należy pamiętać, iż poziom napełnienia szczelnie zamkniętych zbiorników powinien być cyklicznie monitorowany w celu uniknięcia uszkodzenia maszyn, a co za tym idzie kosztownych przestojów produkcyjnych. Jeżeli poziom płynu w zbiorniku spadnie, urządzenia mogą ulec uszkodzeniu wskutek przegrzania. Mimo posiadania automatycznego systemu kontroli warto zainwestować w termografię jako dodatkowe zabezpieczenie i monitoring procesu

Diagnostyka instalacji elektrycznych

IR-Image-electric.jpg

W systemach elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia termografia pozwala na szczegółową ocenę stanu cieplnego badanego układu. Nierównomierne obciążenia, uszkodzenia izolacji czy zbyt wysokie natężenie prądu powoduje znaczące zmiany termiczne na instalacji co może skutkować występowaniem awarii i przestojami w funkcjonowaniu instalacji, czyli generowaniem dodatkowych kosztów...

Kamera termowizyjna testo 882 to idealny przyrząd do takich aplikacji. Wysoka czułość termiczna (<50 mK), szerokokątny obiektyw (32°x23°) i zakres pomiarowy temperatury do 550°C pozwalają na szybkie i precyzyjne wykrycie wszelkich anomalii temperaturowych instalacji elektrycznych, przegrzań występujących na stykach, czy zbyt wysokich natężeń przenoszonych przez konkretne podzespoły.

Wady konstrukcyjne budynków

IR-Image-construction_02.jpg
Kamery termowizyjne mają jedną podstawową zaletę a mianowicie pozwalają na szybkie określenie miejsc ucieczki ciepła spowodowanych występującymi w budynku wadami budowlanymi. Termowizja pozwala na bezbłędne określenie położenia mostków cieplnych, nieszczelnych okien, rozwarstwień w izolacji styropianowej budynku, wycieków z ogrzewań podłogowych czy wykrywanie miejsc narażonych na powstawanie zawilgoceń. Ponadto termografia od lat jest doskonałym sposobem na potwierdzenie faktycznego stanu budynku przy odbiorze oraz daje nam możliwość sprawdzenia prawidłowego zastosowania reguł budowlanych przez wykonawcę w praktyce. Do wykrywania wad konstrukcyjnych polecamy nasza nowość - kamery termowizyjne z serii testo 870. Rozdzielczość detektora 160x120 pikseli i czułość termiczna <100mK pozwolą na precyzyjne zlokalizowanie każdych wad budowlanych skutkujących występowaniu anomalii temperaturowych.

Uszkodzenia izolacji dachowych

location-thermography-000362.JPG
Kamera termowizyjna Testo to idealne narzędzie do badania pęknięć, nieszczelności czy rozwarstwień występujących na powierzchniach dachów płaskich spowodowanych dogłębnym przenikaniem wilgoci. W ciągu dnia zawilgocone pokrycie dachowe jest w stanie znacznie dłużej utrzymać ciepło promieniowania słonecznego niż suche obszary dachu. W godzinach nocnych suche pokrycia będą stygły znacznie szybciej niż obszary zawilgocone. Tylko dzięki termowizji możliwe jest precyzyjne zobrazowanie tych różnic temperatur, pomagając w szybkiej lokalizacji nieszczelności i wadliwej izolacji…

Audyty energetyczne

IR-Image-construction.jpg
W termografii budynków interesuje nas głównie izolacja termiczna budynku, prawidłowa praca centralnego ogrzewania, przeciążenia na instalacjach i zawilgocenia w pomieszczeniach. Termowizja to idealne rozwiązanie, które pozwala na szybkie i efektywne wykrycie straty ciepła w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Dzięki rozdzielczości detektora 160x120 pikseli (testo 875i) i wysokiej czułości termicznej termicznej (<50mK) kamery termowizyjne testo umożliwiają diagnostykę wadliwej izolacji, mostków ciepła oraz uszkodzeń budynku. Są to idealne narzędzia do zapisu i dokumentowania strat ciepła wynikających z wadliwego montażu zewnętrznych drzwi i okien, rolet, wnęk z grzejnikami, nieprawidłowej konstrukcji dachu czy skorupy samego budynku. Kamera termowizyjna Testo to narzędzie do obszernej diagnozy oraz zastosowań konserwacyjnych, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest doradztwo energetyczne.

Instalacje ogrzewania podłogowego

location-thermography-004102.jpg
Kamery Termowizyjne są również stosowane w przypadku uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania, pękniętych rur doprowadzających wodę, czy wad ogrzewania podłogowego. Za pomocą termowizji możliwe jest wskazanie położenia wadliwego złącza, pękniętej rury (z ciepła wodą), czy zapowietrzonego lub zatkanego żebra w kaloryferze. Kamery termowizyjne Testo umożliwiają szybką i bezinwazyjną lokalizację źródła wycieku, redukując do minimum koszty remontu.

Monitoring instalacji fotowoltaicznych

location-thermography-003447.jpg
Cykliczne badania termowizyjne są niezbędnym warunkiem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania każdej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki termowizji możliwa jest weryfikacji pracy całej instalacji, przegrzewania poszczególnych ogniw, czy diod typu bypass. Należy pamiętać iż awaria poszczególnych ogniw w szeregu ma znaczący wpływ na sprawność całego modułu czy baterii, zatem ich wczesne wykrycie pozwoli na zapewnienie 100% sprawności instalacji przez cały czas eksploatacji. Kamery termowizyjne Testo umożliwiają szybką lokalizację najcieplejszych ogniw i równoczesne wykrycie wadliwych elementów.

Lokalizacja zawilgoconych powierzchni - wilgotność

location-thermography-003806.jpg
Kamery termowizyjne testo umożliwiają wykrywanie powierzchni narażonych na powstawanie zawilgoceń a w późniejszy czasie i pleśni. Do kamery wprowadzane są 2 parametry: temperatura i wilgotność powietrza (ręcznie lub poprzez zewnętrzną sondę do pomiaru T/RH), kamera kalkuluję punkt rosy a na wyświetlaczu otrzymujemy pełny obraz rozkładu zmian temperatury i wilgotności na badanej powierzchni.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.