Przyrządy pomiarowe i kompleksowe rozwiązania do transportu w farmacji

Gwarancja bezpieczeństwa od samego początku.


Twój partner w zakresie jakości i zgodności w farmaceutycznym łańcuchu chłodniczym.

Bezpieczne transport produktów farmaceutycznych stanowi duże wyzwanie logistyczne. Łańcuch chłodniczy zawsze musi być kompletny, co można zapewnić wyłącznie poprzez ciągłe monitorowanie go. Ponadto procesy związane z logistyką w farmacji podlegają niemal tylu regulacjom, co sama produkcja. Rejestratory, systemy monitorowania oraz rozwiązania typu
„wszystko w jednym” od Testo umożliwiają niezawodne przestrzeganie obowiązujących norm, wytycznych i przepisów. W ten sposób możesz wnieść istotny wkład w zdrowie ludzi,
zapewniając przechowywanie i dostarczanie farmaceutyków w idealnym stanie.

Transport farmaceutyków jest wyzwaniem: jeśli temperatura przekroczy wartość graniczną, w rezultacie wrażliwe produkty farmaceutyczne zostaną osłabione. Rejestratory Testo zapewniają ochronę wrażliwych produktów na całym łańcuchu chłodniczym. 

  • Kontrola łańcucha chłodniczego podczas dostawy
  • Transparentność na całej trasie dystrybucji
  • Bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami
 

Wiele leków reaguje wrażliwie na wahania temperatury. Stałe poziomy temperatury i wilgotności mają zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i skuteczności produktów farmaceutycznych. Należy również przestrzegać przepisów międzynarodowych i krajowych. W Testo znajdziesz wszystkie rozwiązania do zapewnienia powyższych wymagań. 

  • Automatyczna i ciągła rejestracja danych pomiarowych
  • Zgodność z GxP
  • Oprogramowanie 21 CFR Part 11

Raport eksperta

Walidacja i monitorowanie magazynu farmaceutycznego za pomocą rozwiązań pomiarowych i usług Testo.

Pobierz teraz!

Wiedza ekspercka i pliki do pobrania