Przyrządy pomiarowe i kompleksowe rozwiązania dla służby zdrowia

W sektorze zdrowia dobro pacjentów jest najważniejsze, dlatego podawane leki powinny być przechowywane w odpowiedniej temperaturze, która musi być monitorowana. Substancje wrażliwe, takie jak krew i tkanka, wymagają szczególnie chronionych warunków. Apteki (szpitalne) produkują również specjalne farmaceutyki: proces ten podlega różnym regulacjom.

Rozwiązania pomiarowe Testo zapewniają monitorowanie wrażliwych produktów np. leków, chroniąc w ten sposób zdrowie Twoich pacjentów. Minimalizują również ryzyko kosztownych strat produktów i zapewniają parametry środowiskowe zgodne z normami.
 

Odpowiednie rozwiązanie pomiarowe dla ochrony zdrowia

Aby przechowywać wrażliwe produkty farmaceutyczne, należy utrzymywać stałą temperaturę. Apteki są zobowiązane do monitorowania i dokumentowania tych wartości. Rozwiązania pomiarowe Testo wspierają apteki w ich ważnej pracy i zapobiegają uszkodzeniu wrażliwych produktów.

  • Ciągły monitoring wilgotności i temperatury
  • Automatyczna dokumentacja
  • Funkcja alarmu w przypadku przekroczenia wartości granicznych
  • Specjalne zestawy do lodówek medycznych

W szpitalach i klinikach należy zachować określone parametry środowiskowe: czy to dotyczy przechowywania leków i zapasów krwi, czy też sal operacyjnych, pomieszczeń czystych i oddziałów. Rozwiązania pomiarowe Testo oferują niezawodną ochronę przed utratą produktu i naruszeniami zgodności.

  • Systematyczne monitorowanie jakości powietrza
  • Zapewnij prawidłowe przechowywanie szczepionek, próbek i rezerw krwi
  • Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia wartości granicznych
  • Specjalne zestawy do lodówek medycznych

Wiedza ekspercka i pliki do pobrania