Precyzyjna technologia pomiarowa do laboratoriów i pomieszczeń czystych

W laboratoriach lub pomieszczeniach czystych polegasz na niezawodnych, odpornych i precyzyjnych przyrządach pomiarowych. Testo oferuje technologię i usługi pomiarowe, które spełniają surowe wymagania środowiska farmaceutycznego. Ponieważ zgodnie z wytycznymi GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) należy zagwarantować nie tylko bezkompromisową jakość produktu końcowego. Również podczas tego procesu należy przestrzegać ustalonych wcześniej zdefiniowanych parametrów. W tym celu szczególnie ważne jest monitorowanie temperatury na różnych etapach procesu. Oto Twoje rozwiązania pomiarowe dla laboratoriów i pomieszczeń czystych:

W tym celu szczególnie ważne jest monitorowanie temperatury na różnych etapach procesu. Oto twoje rozwiązania pomiarowe dla laboratoriów i pomieszczeń czystych:

 • Wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe: można łączyć z różnymi precyzyjnymi sondami. Ze względu na ich wysoki poziom dokładności można je nawet wykorzystywać do testowania i kalibrowania aparatów stacjonarnych
 • Rejestratory danych: idealne do transportu wrażliwych substancji i monitorowania istotnych dla procesu parametrów klimatyzacji.
 • Wiecej przenośnych przyrządów pomairowych: np. Do pomiatu pH

 Niezależnie od tego, czy produkujesz w sprawdzonym, czy w niesprawdzonym środowisku: przyrządy pomiarowe Testo niezawodnie wspierają Cię w zapewnianiu jakości i przestrzeganiu standardów.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Precyzyjne pomiary w laboratoriach: testo 400

Pomiar temperatury

laboratory-image-calibration-2000x1500.jpg

Procesy krytyczne pod kontrolą

Dzięki precyzyjnej sondzie zanurzeniowo/penetracyjnej testo 400 jest idealnym przyrządem do pomiaru temperatury w laboratoriach:

 • Wysoka dokładność do: +/- 0,05 ° C
 • Rozdzielczość 0,001 ° C
 • Inteligentna koncepcja kalibracji

Pomiar wilgotności

laboratory-image-indoor-climate-2000x1500.jpg

Precyzyjny pomiar wilgotności

Testo 400 spełnia twoje wymagania jakościowe podczas krytycznych procesów dzięki cyfrowej sondzie wilgotności i temperatury:

 • Równoległe określanie względnej temperatury wilgotności powietrza
 • Pomiar wilgotności powietrza z dokładnością ± 0,6% wilg.wzgl + 0,7% mierzonej wartości
 • Obliczanie temperatury mokrego termometru, punktu rosy i wilgotności bezwzględnej

Pomiar przepływu

laboratory-image-laborabzug-2000x1500.jpg

Pomiary w dygestoriach

Dzięki sondzie laboratoryjnej miernik testo 400 zapewnia bardzo dokładne wyniki i jest prosty w obsłudze:

 • Zgodny z DIN EN 14175-3 / -4
 • Automatyczna kompensacja ciśnienia bezwzględnego
 • Funkcja regulacji w maksymalnie 6 punktach pomiarowych dla wyświetlania błędu zerowego

Technologia pomiarowa do pomieszczeń czystych

laboratory-image-cleanroom-2000x1500.jpg

Technologia pomiarowa do pomieszczeń czystych

Pomiary w pomieszczeniach czystych wymagają precyzyjnych przyrządów pomiarowych, aby mogły zostać zakwalifikowane zgodnie z ich obszarem zastosowania i wymaganiami jakościowymi. Przyrządy pomiarowe i usługi Testo wspierają cię w twoich procesach.

Profesjonalna technologia pomiarowa do Twoich potrzeb

Pomiar temperatury powierzchni i wewnątrz produktu

laboratory-image-infrared-2000x1500.jpg
Pyło i wodoszczelny

Termometr penetracyjny/na podczerwień testo 104-IR spełnia klasę ochrony IP 65. Oznacza to, że nie ma na niego wpływu pył i strumienie wody:

 • Szybki, bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni, dzięki 2-punktowemu celownikowi laserowemu i optyce 10: 1
 • Dokładny pomiar temperatury wewnąrz produktu, dzięki sondzie penetracyjnej
 • Solidny i praktyczny: solidne, składane złącze sondy, wodoodporna obudowa (IP 65)

Pomiar temperatury i wilgotności powietrza
 

laboratory-image-air-temperature-humidity-2000x1500.jpg

Zgodność z normami

Termohigrometr testo 608-H2
jest zgodny z DIN EN ISO 7726. Aby Twój klimat w pomieszczeniach czystych niezawodnie spełniał wymagania:

 • Niepewność pomiaru maks. +/- 2% RH
 • Ciągły pomiar i wyświetlanie temperatury i wilgotności względnej
 • Obliczanie i wyświetlanie punktu rosy

Pomiar wartości pH
 
 

laboratory-image-ph-measurement-2000x1500.jpg

Monitorowanie procesów laboratoryjnych

Pehametr testo 206 to niezawodny przyrząd do pomiaru temperatury pH, który wspiera Cię w zapewnianiu jakości:

 • Bezobsługowy, szczelny i wygodny w użyciu pojemnik z elektrolitem żelowym
 • Solidny i wodoszczelny z ochronną obudową (IP 68)
 • Dostępne w trzech wersjach: do cieczy, do produktów półstałych lub plastycznych lub do elastycznych pomiarów, dzięki podłączalnym sondom

Monitorowanie temperatury podczas transportu

laboratory-image-transport-2000x1500.jpg

Zapewnienie jakości produktu

Rejestrator testo 184 do transportu chroni wrażliwy ładunek, ponieważ wartości graniczne temperatury i wilgotności nie mogą zostać przekroczone w drodze do klientów:

 • Monitorowanie temperatury na całej trasie dystrybucji
 • Wszystko w jednym: plik konfiguracyjny, raporty w PDF, certyfikat kalibracji i instrukcja obsługi bezpośrednio w rejestratorze
 • Automatyczne tworzenie raportu PDF natychmiast po podłączeniu do komputera

Technologia pomiarowa i usługi


Pełna obsługa Twojego laboratorium

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo:

 • Usługi walidacji, kwalifikacji, mapowania i wzorcowania