Optymalne przechowywanie szczepionek oraz monitorowanie łańcucha chłodniczego

Ponad 150 firm i instytutów na całym świecie prowadzi badania nad nowymi szczepionkami COVID-19. Coraz więcej osób zgłasza obiecujące wyniki. Kluczowym czynnikiem w ochronie skuteczności szczepionek podczas produkcji, przechowywania i transportu jest monitorowanie określonych wartości granicznych temperatury - od 2 do 8°C do skrajnie niskich wartości -80°C, w zależności od szczepionki. Testo oferuje odpowiednią technologię pomiarową, aby zagwarantować, że wahania temperatury nie wpłyną negatywnie na jakość szczepionki:

 

 • Rozwiązania do monitorowania parametrów środowiska i temperatury od produkcji do podania szczepionki
 • Produkty i rozwiązania, od rejestratorów USB po w pełni zintegrowane systemy monitorowania
 • Usługi dostosowane do potrzeb i osobiste porady naszych ekspertów
 
H1-Headline-Landingpage-2000x1500px.jpg

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Większa niezawodność w monitorowaniu temperatury podczas produkcji, przechowywania i transportu szczepionek

 Monitorowanie parametrów środowiska i temperatury w lodówkach i zamrażarkach

Headline-Application-1-Landingpage-2000x1500px.jpg
Jeśli szczepionki zostaną wystawione na działanie złych warunków klimatycznych, ich stabilność i skuteczność może ucierpieć - może to prowadzić nawet do skutków śmiertelnych. Dlatego ważne jest, aby monitorować wszystkie główne parametry środowiskowe, zapewnić przestrzeganie wysokich standardów jakości. Kluczowym czynnikiem jest utrzymanie i dokumentowanie określonych stałych temperatur dla wrażliwych szczepionek, a także zapewnienie nieprzerwanego łańcucha chłodniczego w całym cyklu produkcyjnym:

 • Jasno określone parametry środowiskowe i wartości graniczne temperatur muszą być zachowane na wszystkich etapach produkcji
 • Konieczne jest, aby podczas przechowywania i transportu nie występowały wahania temperatury i innych warunków środowiskowych oraz weryfikacja danych pomiarowych
 • Niezależnie od tego, czy jest to ośrodek szczepień, dom opieki czy gabinet lekarski, jeżeli chodzi o szczepienia, konieczne jest pełne monitorowanie parametrów środowiskowych od produkcji po podanie
Rozwiązania pomiarowe Testo pomagają zapewnić najwyższą jakość szczepionek, jak i stabilne parametry środowiskowe. 
 

testo Saveris life science

testo Saveris Life Science
 • Kompleksowe rozwiązanie - maksymalne bezpieczeństwo danych dzięki potrójnemu przechowywaniu danych pomiarowych i ścieżce audytu
 • Przechowywanie danych na serwerze lokalnym (na miejscu)
 • Indywidualnie konfigurowana koncepcja dostępu i szczegółowe zarządzanie alarmami
 • Zautomatyzowana i ciągła rejestracja danych pomiarowychCan be validated
 • Zgodność z FDA 21 CFR część 11
 • Doskonała skalowalność: pokrycie wielu punktów pomiarowych w różnych lokalizacjach
 • Szerokie portfolio sond do pomiarów w zakresie: -85°C do +1,000°C

testo Saveris 2
 

testo Saveris 2
 • Rejestrator WLAN - podwójne przechowywanie danych pomiarowych
 • Przechowywanie w Chmurze Testo umożliwia dostęp do danych niezależnie od lokalizacji
 • Funkcja alarmu w przypadku przekroczenia wartości granicznych (przez e-mail lub SMS)
 • Automatyczny odczyt danych pomiarowych
 • Brak możliwości walidacji
 • Niezgodność z FDA 21 CFR część 11
 • Idealny do dużych projektów
 • Różne modele: np. testo Saveris 2 T3 z sondą typu K (-195 do +1350°C) lub zestaw do lodówek (-50 do +150°C)

testo 176 T2
 

testo 176 T2
 • Rejestratory USB 
 • Lokalna pamięć na PC (po odczytaniu rejestratora)
 • Alarm wizualny
 • Możliwość odczytu za pomocą USB lub karty SD
 • Możliwość walidacji
 • Zgodność z FDA 21 CFR część 11 przy użyciu oprogramowania ComSoft CFR (dostępne jako wyposażenie dodatkowe)
 • Idealny do wielu zastosowań 
 • Bardzo precyzyjne pomiary za pomocą sondy Pt100 zapewniające dokładność do 0.02 °C (±0.2 °C przy -100 to +200°C/±0.3°C przy +200.1 do +400°C)
 • Możliwość zapisania do 2,000,000 odczytów
 • Żywotność baterii do 8 lat

testo 175 H1
 

testo 175 H1
 • Rejestratory USB 
 • Lokalna pamięć na PC (po odczycie rejestratora) - alarm wizualny
 • Możliwość odczytów za pomocą USB lub karty SD 
 • Możliwość walidacji
 • Zgodność z FDA 21 CFR część 11 przy użyciu oprogramowania ComSoft CFR (dostępne jako wyposażenie dodatkowe)
 • Idealny do wielu zastosowań 
 • Precyzyjny pomiar temperatury i wilgotności (-20 do +55 °C) i obliczanie punktu rosy
 • Możliwość zapisania do 1,000,000 odczytów
 • Żywotność baterii do 3 lat

Monitorowanie temperatury podczas transportu szczepionek

Headline-Application-2-Landingpage-2000x1500px.jpg
 Różne szczepionki stawiają różne wymagania co do warunków transportu. Szczególnie wrażliwe szczepionki w rzeczywistości wymagają ciągłego chłodzenia w temperaturach tak niskich jak -80°C. Nawet niewielkie przekroczenie wartości granicznych temperatury może być szkodliwe dla szczepionek. Zarządzanie jakością zgodne z GxP definiuje zatem monitorowanie całego łańcucha chłodniczego - od produkcji szczepionek po podawanie ich ludziom w klinikach, gabinetach lekarskich lub specjalnie wyposażonych ośrodkach szczepień przeciwko COVID-19. Przyrządy pomiarowe Testo są cenną pomocą w tym procesie. Zapewniają bardzo precyzyjne monitorowanie łańcucha chłodniczego, co z kolei gwarantuje niezawodną skuteczność szczepionek dla wszystkich wymagań:

 
Temperatura chłodzenia od 2 do 8°C
Temperatura mrożenia od -18 do 0°C
Ekstremalne temperatury tak niskie, jak -80°C.
 
Niezależnie od tego, które parametry klimatyczne wymagają monitorowania - Testo ma właściwe rozwiązanie. 
 

testo 184 - seria rejestratorów do transportu

testo 184 Transportdatenlogger Serie
 • Niezależnie od tego, które parametry środowiskowe wymagają monitorowania - Testo ma właściwe rozwiązanie
 • Pełne monitorowanie i przejrzystość łańcucha chłodniczego od produkcji do podania
 • Różne modele rejestratorów dla różnych zakresów temperatur od -80°C oraz dodatkowego monitorowania wilgotności i wstrząsów
 • Rejestratory do monitorowania wstrząsów pomagają zapewnić, że wrażliwe fiolki szczepionek pozostaną nienaruszone
 • Solidne przyrządy i maksymalne bezpieczeństwo danych

Inne obszary zastosowań i usług związanych z COVID-19

Poziomy CO2 i aerozole

 

CO2 measuring instruments

Uważa się, że poziomy CO2 w pomieszczeniach są wskaźnikiem stężeń aerozoli, które umożliwiają przenoszenie patogenów w powietrzu.

 • Pomiar CO2 dla optymalnej regulacji systemów wentylacyjnych
 • Zmniejszenie poziomu CO2 przy niskich stężeniach aerozoli i zmniejszonym ryzyku infekcji
 • Ręczne przyrządy pomiarowe do kontroli punktowych lub ciągłych pomiarów za pomocą rejestratorów

Precyzyjna technologia pomiarowa do laboratoriów i pomieszczeń czystych

testo 400

W laboratoriach i pomieszczeniach czystych monitorowanie innych parametrów środowiskowych odgrywa kluczową rolę oprócz bardzo precyzyjnych pomiarów temperatury.

 • Obszerne portfolio próbek uniwersalnych przyrządów pomiarowych testo 400 i testo 440 oferuje odpowiednie rozwiązania dla wszystkich zadań pomiarowych
 • Sondy o wysokiej precyzji zaprojektowane specjalnie do laboratoriów i pomieszczeń czystych zapewniają dokładność <1%
 • Intuicyjne menu pomiarowe niezawodnie prowadzi użytkownika przez proces pomiaru

Sterylizacja i liofilizacja


 Walidacja procesów sterylizacji i liofilizacji jest prawnie zalecana i stanowi kluczowy element zapewnienia jakości.

 • Kompletne rozwiązanie testo 190: innowacyjne rejestratory, intuicyjne oprogramowanie i praktyczne akcesoria
 • Bezpieczne ustawienie rejestratorów zapewnia powtarzalność wartości pomiarowych
 • Efektywny przebieg procesu walidacji, dokumentacji, obliczania współczynnika śmiertelności, fazy przetrzymywania i warunków pary nasyconej

Usługi: dla eksperta, globalnego partnera

Oferujemy w pełni kompleksowy, indywidualny pakiet technologii czujników, oprogramowania i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nasz specjalnie przeszkolony  zespół serwisowy będzie wspierać Cię na wszystkich etapach procesu:

 • Planowanie i dokumentacja
 • Kwalifikacja systemu
 • Walidacja oprogramowania
 • Wsparcie, konserwacja, kalibracja i walidacja Twojego systemu