Przyrządy pomiarowe niezbędne do wdrożenia systemu HACCP

Siedem podstawowych zasad HACCP


HACCP to skrót nazwy Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points).

1. Analiza zagrożeń i ryzyka

2. Wyznaczanie punktów krytycznych (CCP)

3. Ustalanie wartości krytycznych

4. Ciągłe monitorowanie

5. Działania korygujące

6. Dokumentacja

7. Okresowa weryfikacja

haccp-kreislauf-grundsaetze.jpg
testo-250-Haccp-produktion.jpg

Wymagania produkcyjne i zapewnienie jakości

  • Precyzyjny udokumentowany pomiar
  • Zapewnienie jakości i świeżości
  • Przyrządy do wdrożenia HACCP
testo-250-transport-und-supermarkt.jpg

Wymagania w transporcie i supermarketach

  • Kontrola wartości granicznych
  • Konsekwentne monitorowanie łańcucha chłodniczego
  • Przyrządy do wzdrożenia HACCP
testo-250-gastronomie.jpg

Wymagania dla komercyjnych gastronomii, stołówek, restauracji

  • Najwyższa jakość i bezpieczeństwo
  • Monitorowanie i dokumetacja danych pomiarowych
  • Przyrządy do wzdrożenia HACCP

Przyrządy pomiarowe Testo do kontroli jakości produktów spożywczych

pl_food_brochure.png

Praktyczny przewodnik po
bezpieczeństwie żywności

Teaser_Pocket_Guide_Food_2000x1500px.jpg