Gwarancja sprawności systemów wysokotemperaturowych dzięki kamerze termowizyjnej testo 885.

Monitoring temperature iron

W systemach wysokotemperaturowych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym i materiałów budowlanych kluczowe znaczenie ma możliwość wczesnego rozpoznania potencjalnych szkód, celem zapobiegania przestojom systemu i zagwarantowania opłacalności produkcji. W tym obszarze ważne jest zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury wytwarzanych elementów w procesie produkcji, a tym samym ich jakości.

Kamera termowizyjna testo 885 spełnia wszystkie te wymagania.

Procedury obrazowania termograficznego pozwalają na regularne sprawdzanie nie tylko wydajności systemu, ale także właściwości produktów, a to z kolei umożliwia natychmiastową reakcję nawet na najmniejsze anomalie termiczne.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Wyzwanie

Monitoring temperature steel

Płyty stalowe w chłodni. Precyzyjny monitoring temperatury jest niezbędny dla optymalizacji dalszego przetwarzania.

Thermography industrial furnace

Niekompletne uszczelnienie wrót pieca przemysłowego. Utrata energii jest łatwo rozpoznawalna na obrazie termowizyjnym.

W energochłonnym przemyśle produkty mogą być wytwarzane w pożądanej jakości tylko wtedy, kiedy temperatura procesu zmienia się w zamierzonym zakresie. Wymaga to od osób ponoszących odpowiedzialność regularnego sprawdzania, czy wszystkie procesy przebiegają zgodnie z planem i w odpowiednich temperaturach — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo spowolnienia lub jakościowo gorszej obróbki. Na przykład w hutnictwie stali, produkty muszą być podgrzewane do określonej temperatury, która następnie musi być utrzymywana przez pewien czas, w celu przetworzenia surówki w stal i osiągnięcia optymalnego poziomu utwardzania. Przed przystąpieniem do cięcia, stalowe kęsiska muszą zostać schłodzone do temperatury 900–1000°C. Jednakże celem zapewnienia optymalnej obróbki, ich temperatura nie może jednocześnie spaść poniżej temperatury rekrystalizacji (ok. 600°C). Warunki panujące w zakładach stanowią także potencjalny czynnik ryzyka i kosztów. Wysokie temperatury powodują, że używane maszyny są szczególnie wrażliwe na awarie. Przykładowo nieprawidłowo ustawiona w stalowni kadź, może spowodować uszkodzenie sąsiednich systemów, a nawet pożar. Aby zapewnić dostępność systemu i bezpieczeństwo pracowników, elementy systemu, takie jak izolatory, muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń spowodowanych zmęczeniem materiału lub zużyciem. W celu poprawienia sprawności ważne jest również, aby w zakresie wysokich temperatur nie dopuścić do utraty niewykorzystanej energii. Jest to szczególnie istotne w czasach rosnących kosztów energii i surowych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Rozwiązanie

Dzięki licznym innowacyjnym funkcjom kamera termowizyjna testo 885 pozwala na precyzyjne i niezawodne zapewnienie sprawności systemów wysokotemperaturowych, zanim staną się one nieekonomiczne lub produkty będą wykazywały wady jakościowe.

Monitoring temperature pipe
Monitoring temperature blast furnace gas

Osady w instalacji gazów spalinowych. Zmniejszają one sprawność pieca, ale są szybko i łatwo identyfikowane dzięki zastosowaniu testo 885.

Obrazy termowizyjne o wysokiej rozdzielczości w temperaturze do 1200°C

Aby móc pracować z obrazami termowizyjnymi o wysokiej rozdzielczości w obszarze ekstremalnie wymagających procesów, testo 885 posiada opcję pracy w wysokiej temperaturze. Pozwala to na rozszerzenie zakresu pomiarowego do 1200°C.

Intensyfikacja kontrastu w celu dokładniejszej analizy danych

W przypadku badania procesu w ekstremalnie wysokich temperaturach za pomocą kamery termowizyjnej, zakres temperatur — który poza obrazem termowizyjnym jest wyświetlany w formie skali — może być bardzo duży. Jednakże, szczególnie w zakresie wysokich temperatur, te niezwykle istotne wartości występują zazwyczaj w danym obszarze, który nie jest wystarczająco zróżnicowany ze względu na kolor. Opracowana specjalnie dla tego zastosowania regulacja histogramu przesuwa paletę kolorów dokładnie w zakres zainteresowania, w którym występują istotne różnice temperatur. W ten sposób powstaje bardzo kontrastowy obraz termowizyjny, który nie tylko jest źródłem wielu danych, ale także pozwala na jeszcze bardziej precyzyjną analizę danych.


Precyzyjna termografia nawet dużych obiektów

Obiekty badane w przemyśle energochłonnym często mają znaczne rozmiary. Bez względu na to, aby móc je wygodnie i precyzyjnie badać za pomocą kamery termowizyjnej, testo 885 charakteryzuje się szerokim polem widzenia. Dzięki temu nawet duże maszyny i zakłady mogą być rejestrowane termograficznie w jednym ujęciu.

Dzięki funkcji obrazu panoramicznego i wymiennym obiektywom, wykonywanie nagrań termograficznych w zakresie wysokich temperatur odznacza się maksymalną elastycznością. Systemy można obrazować bez stwarzania zagrożenia przy użyciu obiektywów szerokokątnych. Jeśli takie rozwiązania są niewystarczające, pomocny może okazać się asystent obrazu panoramicznego: wystarczy wykonać kilka ujęć termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości, a asystent obrazów panoramicznych tworzy obraz złożony, który zapewnia zarazem podgląd pełny i szczegółowy.
Jeśli istnieją określone elementy systemu, dla których potrzebne są jeszcze dokładniejsze pomiary, teleobiektyw oferuje możliwość dokładnego zbadania obiektu mierzonego, nawet z dużej odległości.

Panorama image assistant Testo

Cztery razy więcej wartości pomiarowych

Dzięki inteligentnej technologii SuperResolution kamera termowizyjna testo 885 oferuje optymalną jakość obrazu. Oczekujące na opatentowanie innowacje rozwiązanie Testo wykorzystuje naturalny ruch ręki i rejestruje kilka obrazów, lekko przesuniętych względem siebie, jeden po drugim, w możliwie najkrótszym czasie. Po stosownych obliczeniach algorytm tworzy z nich jeden obraz. W ten sposób powstaje obraz termowizyjny z czterokrotnie większą ilością wartości pomiarowych. W dalszej analizie za pomocą opracowanego przez Testo profesjonalnego oprogramowania IRSoft, dostępne są obrazy termowizyjne w jeszcze wyższej rozdzielczości.


Rozpoznawanie miejsca pomiaru z automatycznym zarządzaniem obrazem termowizyjnym

W regularnych pomiarach bezpośrednio w systemach wysokotemperaturowych, Testo oferuje większą wydajność i bezpieczeństwo dzięki innowacyjnej funkcji SiteRecognition. Zapewnia ona w pełni automatyczne rozpoznawanie miejsc pomiaru oraz przechowywanie i zarządzanie obrazami termowizyjnymi i danymi pomiarowymi po każdym cyklu pomiarowym.
 

Dla każdego miejsca pomiaru przechowywanego w oprogramowaniu IRSoft można tworzyć znaczniki (małe symbole podobne do kodów QR) i dołączać je na miejscu. Podczas następnej kontroli wystarczy zarejestrować ten znacznik za pomocą asystenta SiteRecognition kamery termowizyjnej, który następnie automatycznie zapisuje miejsce pomiaru i odpowiednie informacje wraz z obrazem termowizyjnym. Po dokonaniu pomiaru obrazy termowizyjne są przenoszone do oprogramowania celem analizy; z kolei po jej przeprowadzeniu są całkowicie automatycznie sortowane do archiwum, a kłopotliwe ręczne sortowanie i zmiana nazwy jest eliminowana. Później można wygodnie otwierać obrazy z archiwum, analizować je i przetwarzać w raportach.
Thermal imager testo 885

Z kamerą termowizyjną testo 885, można:

  • Identyfikować uszkodzenia systemów w odpowiednim czasie
  • Poprawiać sprawność energetyczną w procesie produkcji
  • Zapewniać temperaturę procesu do 1200°C, aby zagwarantować jakość produktu