Monitorowanie łańcucha chłodniczego: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościŁatwo psujące się artykuły spożywcze są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury. Owoce i warzywa szybko dojrzewają i jeśli są przechowywane i transportowane w zbyt wysokiej temperaturze, nie wytrzymują czasu dostawy do supermarketu. W mięsie i nabiale mogą namnażać się z kolei bakterie, które powodują poważne choroby. Z tego względu łańcuch chłodniczy zawsze musi być kompletny, co można zapewnić wyłącznie poprzez ciągłe monitorowanie go. W ramach takiego nadzoru wykrywa się najsłabsze punkty łańcucha, które należy niezwłocznie wykluczyć. Z tego względu szczególny nacisk należy położyć na miejsca, w których temperatura otoczenia może wahać się z powodu czynników niedających się zmienić: okna i drzwi oraz pojazdy lub pojemniki transportowe muszą być całkowicie odporne na temperaturę. Urządzenia pomiarowe Testo umożliwiają zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego artykułów spożywczych.

W tym celu do dyspozycji są między innymi następujące urządzenia:

Katalog: technologia pomiarowa dla przemysłu spożywczego

 • Pomoc w podejmowaniu decyzji: jak znaleźć odpowiedni przyrząd pomiarowy
 • Szczegółowe porównanie produktów

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Kontakt

Bezpieczne magazynowanie i transportowanie żywności

content_2000x1500_standards-coldchain.jpg

Prawie wszystkie państwa muszą stosować się do wytycznych HACCP – obowiązującej na całym świecie koncepcji jakościowej, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Wytyczne te obejmują również magazynowanie i transport artykułów spożywczych oraz temperatury, których należy przestrzegać nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, lecz także jakość produktów. Inspektorzy ds. żywności są odpowiedzialni za kontrolę łańcucha chłodniczego oraz zapewnienie jego ciągłości. W związku z tym muszą oni stale kontrolować temperatury w magazynie i podczas transportu oraz protokołować zgromadzone dane. W ten sposób powstaje dokumentacja dotycząca łańcucha chłodniczego i przestrzegania go.

Są to środki zapobiegawcze, ponieważ produkty spożywcze, których łańcuch chłodniczy został przerwany, psują się. Przerwy w chłodzeniu ani jego skutków nie można cofnąć. Ważne przy tym jest to, aby zwracać uwagę szczególnie na krytyczne punkty kontroli i przestrzegać ich. Z tego względu każda firma, która zajmuje się żywnością, musi posiadać system kontroli własnej, na podstawie którego z góry dokładnie opracowuje się punkty krytyczne. W ramach tego systemu kontroli istnieją stałe limity, których należy przestrzegać i które trzeba kontrolować. Właśnie w tym zakresie pomocą służą urządzenia pomiarowe Testo. Termometry i higrometry zapewniają możliwość konsekwentnego monitorowania łańcucha chłodniczego i mogą być obsługiwane nawet bezprzewodowo za pomocą smartfona.

Przykładami urządzeń pomiarowych tego typu są:

Transport artykułów spożywczych: ciągłość łańcucha chłodniczego

W ramach transportu mięso, warzywa i owoce wyjmuje się z ich dotychczasowego miejsca przechowywania i umieszcza w kontenerach, skrzyniach lub siatkach, a następnie na odpowiednie pojazdy transportowe. W tym czasie zachodzi niebezpieczeństwo, że łańcuch chłodniczy zostanie przerwany. Błędy łańcucha chłodniczego są możliwe nie tylko podczas przeładunku. Agregat chłodniczy pojazdu transportowego może ulec awarii, co spowodowałoby zepsucie się całej dostawy. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby kierowca pojazdu transportowego otrzymał informację o oznakach błędnego działania natychmiast po ich pojawieniu się. Jeśli temperatury w przestrzeni transportowej wzrosną, należy podjąć odpowiednie kroki, zanim przekroczone zostaną krytyczne limity. Rejestratory temperatur sprawiają, że transport żywności jest bezpieczniejszy, ponieważ zapewniają ciągłość łańcucha chłodniczego dzięki natychmiastowym środkom zaradczym w przypadku uszkodzenia lub błędu.

Praktyczny przewodnik po
bezpieczeństwie żywności

Teaser_Pocket_Guide_Food_2000x1500px.jpg

Ochrona zdrowia konsumentów

Przestrzeganie ciągłości łańcucha chłodniczego ma na celu zapewnienie zdrowia konsumentów. Klienci muszą bowiem zaufać producentom, że produkty rolne są bezpieczne i że nie zawierają żadnych czynników chorobotwórczych ani bakterii, namnażających się w wyniku nieprawidłowego chłodzenia. Termometr wkłuwany służy do kontroli, czy temperatura we wnętrzu artykułu spożywczego odpowiada temperaturze na jego powierzchni. Niekiedy istnieje ryzyko, że temperatury zewnętrzne spełniają normy ustawowe, ale w środku produktu następuje wzrost temperatury, a tym samym błyskawiczny rozwój bakterii.

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu

To niepokojące, w jaki sposób właściwie bardzo zdrowe artykuły spożywcze mogą powodować niebezpieczne choroby, wynikające z niedopuszczalnych przerw w łańcuchu chłodniczym. Aby temu zapobiec i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, które mają do czynienia z tymi produktami i oczywiście koniec końców również tym, którzy je później spożyją, trzeba ciągle monitorować temperaturę i wilgotność. Pomocą służą w tym przypadku termometry Testo. Wariant na podczerwień, wkłuwany lub łączony: te termometry zapewniają precyzyjne monitorowanie jakości i ciągłą dokumentację łańcucha chłodniczego.

Przegląd: Najważniejsze metody pomiarowe

 • Dostępne opcje pomiaru temperatury
 • Szczegółowy opis wad i zalet

Monitorowanie łańcucha chłodniczego: wymagana dokumentacja

Podczas dostawy artykułów spożywczych, magazynowania, transportu lub przechowywania w supermarkecie: ciągłość łańcucha chłodniczego musi być zawsze zapewniona, a przede wszystkim udokumentowana. W tym celu niezbędny jest ciągły zapis wartości pomiarowych, co nie stanowi problemu dzięki rejestratorom danych Testo. Za ich pomocą można rejestrować i zapisywać dane, aby później poddać je analizie. Dzięki systemowi monitorowania od razu widoczne są wszelkie zmiany i można na nie błyskawicznie zareagować. Przyłącze do aplikacji Smart umożliwia bezpośrednie zapisywanie i przesyłanie protokołów pomiarowych w formacie PDF lub Excel.

Bezpłatny poradnik: Wiarygodny i efektywny pomiar temperatury w łańcuchu chłodniczym.

Tips and tricks cold chain
 • Jakie są 3 metody pomiaru temperatury?
 • Jakie podstawowe zasady prawne powinny być Ci znane?
 • Na co zwrócić uwagę przy zakupie przyrządów do pomiaru temperatury?
 • Ciągła rejestracja temperatury i wilgotności
 • Zindywidualizowane rozwiązania pomiarowe - z systemami monitorowania temperatury i wilgotności testo Saveris i testo Saveris 2
 • Wiarygodne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia konsumentów
 • Precyzyjna kontrola jakości towaru przychodzącego
 • Ciągły monitoring oraz dokumentacja
 • zgodność z HACCP, pełna kontrola nad zadanymi wartościami krytycznymi temperatury

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu chłodniczym

Opanowanie wyzwań - utrzymanie łańcucha chłodniczego
Bezpieczna żywność w niepewnych czasach.