Magazynowanie żywności

W sektorze spożywczym łańcuch chłodniczy powinien być stale kontrolowany i weryfikowany. Częścią kontroli powinno być sprawdzanie temperatury towarów podczas ich składowania i transportu.

Monitoring temperatury

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Kompletne rozwiązanie

Wszędzie tam, gdzie pracuje się z żywnością, temperatura i wilgotność otoczenia odgrywają kluczową rolę.

  • System monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris
  • Zgodność z HACCP i EN 12830
  • Upewnij się, że towary są bez zarzutu zarówno pod względem higieny jak i jakości

Punktowa kontrola temperatury

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Temperatura żywności ma decydujący wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie bakterii, a tym samym na jakość produktu i zdrowie konsumentów.

  • Regularne kontrole temperatury
  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Rejestracja temperatury

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Istnieje ogromna liczba obiektów, w których przechowywane są produkty głęboko mrożone.

  • Rejestratory temperatury do ciągłej dokumentacji wyników pomiarowych
  • Zgodność z EN 12830