Piekarstwo oraz przemysł mięsny

Rzeźnicy oraz piekarze codziennie mają do czynienia z łatwo psującymi się produktami. Monitoring temperatury  produktów spożywczych jest ważnym czynnikiem dla zapewnienia ich świeżości i zgodności z normami higienicznymi, regulowanymi przez prawo.

Monitoring temperatury produktów spożywczych

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

Kompletne rozwiązanie

W przemyśle mięsnym, trzeba upewnić się, że określone wartości temperatury nie zostaną przekroczone.

 • System rejestratorów WLAN testo Saveris 2
 • Bezpieczna, automatyczna kontrola temperatury przy minimalnym wysiłku.

Kontrola temperatury na miejscu pomiaru

testo-108-application-temperature-002915.jpg

The temperature of foods has a crucial influence on the formation and proliferation of germs and therefore on product quality and consumer health.

 • Proceed regular temperature checks
 • Ensure food safety   

Kontrola kluczowych parametrów

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

There are a huge number of facilities where (deep-)frozen food has to be stored.

 • Use data loggers to continuously document the temperature
 • Approved according to EN 12830   

Pomiar pH

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

Wartość pH w żywności ma bezpośredni wpływ na wzrost mikroorganizmów, a tym samym na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

 • Wartość pH ma istotny wpływ na jakość produktów spożywczych
 • Prosty pomiar za pomocą pHmetrów Testo

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.