Piekarstwo oraz przemysł mięsny

Rzeźnicy oraz piekarze codziennie mają do czynienia z łatwo psującymi się produktami. Monitoring temperatury  produktów spożywczych jest ważnym czynnikiem dla zapewnienia ich świeżości i zgodności z normami higienicznymi, regulowanymi przez prawo.

Monitoring temperatury produktów spożywczych

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

Kompletne rozwiązanie

W przemyśle mięsnym, trzeba upewnić się, że określone wartości temperatury nie zostaną przekroczone.

  • System rejestratorów WLAN testo Saveris 2
  • Bezpieczna, automatyczna kontrola temperatury przy minimalnym wysiłku.

Kontrola temperatury na miejscu pomiaru

testo-108-application-temperature-002915.jpg

Temperatura żywności ma decydujący wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie bakterii, a tym samym na jakość produktu i zdrowie konsumentów.

  • Regularne kontrole temperatury
  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Kontrola kluczowych parametrów

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Istnieje ogromna liczba obiektów, w których przechowywane są produkty głęboko mrożone.

  • Rejestratory temperatury do ciągłej dokumentacji wyników pomiarowych
  • Zgodność z EN 12830

Pomiar pH

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

Wartość pH w żywności ma bezpośredni wpływ na wzrost mikroorganizmów, a tym samym na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

  • Wartość pH ma istotny wpływ na jakość produktów spożywczych
  • Prosty pomiar za pomocą pHmetrów Testo