Fragment: Technologia chłodnicza - wiedza techniczna od Testo w 3 modułach. Moduł 1 - działanie systemów chłodniczych.

Systemy chłodnicze stały się nieodzowne w różnych dziedzinach naszego codzie-nnego życia. Zapewniają optymalną klimatyzację budynków, chłodzenie procesów przemysłowych oraz umożliwiają dłuższe przechowywanie i zamrażanie żywności. Jednak zaletom systemów chłodniczych towarzyszy znaczne zużycie zasobów, które stale rośnie na całym świecie i wpływa na klimat. Dlatego tym ważniejsze jest profesjonalne zaprojektowanie i sprawne działanie systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. System chłodniczy jest zamkniętym i idealnie hermetycznym systemem rurociągów, w którym cyrkulują czynniki chłodnicze.


Czynnik chłodniczy jest czynnikiem roboczym, który pochłania ciepło w niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem a wydziela ciepło w wyższej temperaturze i pod wyższym ciśnieniem. Te tak zwane sprężarkowe obiegi czynnika chłodniczego składają się z co najmniej czte-rech głównych elementów, które zostaną opisane bardziej szczegółowo poniżej. Mediami roboczymi układu chłodniczego są czynnik chłodniczy i olej w sprężarce. Ich wybór opiera się na konkretnym zastosowaniu, w połączeniu z oddziaływaniem na środowisko.

W związku z tym przy ich ocenie i selekcji należy uwzględnić, co następuje:

  • wytwarzanie części składowych,
  • potencjalne ryzyko związane z mediami roboczymi w przypadku nieszczelności lub wypadku,
  • moc operacyjna potrzebna do zapewnienia chłodzenia oraz
  • utylizacja technologii systemu po zakończeniu okresu eksploatacji.
     

1.1 Parametry sprawności systemów chłodniczych

Dobrą wartością porównawczą dla pomp ciepła jest współczynnik wydajności cieplnej — COP (Coefficient Of Performance) lub chłodniczej — EER (Energy Efficiency Ratio) w systemach chłodniczych. Te wartości wydajności odzwierciedlają stosunek korzyści do kosztów w określonym punkcie eksploatacyjnym systemu i w określonym czasie.

Rozważając sprawność systemu chłodniczego przez cały rok, większe znaczenie ma sezonowy współczynnik wydajności chłodniczej — SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). W tym przypadku ocena obejmuje także — poza pracą przy pełnym obciążeniu i punktem obliczeniowym — pracę układu chłodniczego pod częściowym obciążeniem. Bardzo zróżnicowane warunki otoczenia, które występują w ciągu roku oznaczają, że szczególnie ważne jest uwzględnienie obciążenia częściowego.
 

Efektywna regulacja wydajności zasilania systemu chłodniczego (przetwornica częstotliwości / falownik do regulacji wydajności sprężarki i regulacja prędkości obrotowej skraplacza lub wentylatorów wymiennika ciepła) jest koniecznością. Dodatkowe i uzupełniające wykorzystanie nośników akumulacji energii termicznej (np. zasobników lodu) może zrekompensować częściowe lub ekstremalne obciążenia szczytowe i zapewnić większą niezawodność działania i lepszą dostępność systemu.

To jest jedynie niewielki fragment całego poradnika. Chciałbyś dowiedzieć się więcej ? Wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz. To zajmie tylko minutę, żeby otrzymać pełną wersję poradnika, w którym znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Wypełnij i wyślij

Help

3d0c1d32874e1b1642c529f3f5e0831d3e92bc42
Potwierdź
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Spis treści

Moduł 1: Zrozumienie systemów chłodniczych

1.1 Parametry sprawności systemów chłodniczych
1.2 Kryteria dla możliwych do zastosowania czynników chłodniczych
1.3 Ocena czynników chłodniczych

    a) Wskaźnik GWP
    b) Wskaźnik TEWI

1.4 Projektowanie i efektywne działanie systemów chłodniczych


Moduł 2: Zasady działania i główne elementy technologii chłodniczej

2.1 Termodynamika
2.2 Cztery główne elementy sprężarkowego obiegu chłodniczego

2.2.1 Parownik
2.2.2 Skraplacz
2.2.3 Sprężarka
2.2.4 Zawór rozprężny

2.5 Inne ważne elementy obiegu czynnika chłodniczego

Moduł 3: Prawidłowy pomiar w systemach chłodniczych

3.1 Rejestracja i ocena istotnych parametrów
3.2 Dochłodzenie
3.3 Przegrzanie

Refrigeration Knowledge from Testo