Pomiar różnicy ciśnień w pomieszczeniach i filtrach

Pomieszczenia czyste są kwalifikowane w zależności od wymaganej jakości powietrza, a różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniem o wyższej klasie czystości a niższej klasie czystości powinna wynosić pomiędzy 5 a 20 Pa. Minimalne nadciśnienie w pomieszczeniu czystym zapewnia podczas otwierania drzwi brak możliwości przedostania się powietrza zanieczyszczonego do obszaru czystego. Najniższy stopień zanieczyszczeń utrzymywany jest również dzięki śluzom powietrznym, przez które personel oraz odpowiednie materiały dostają się do pomieszczenia czystego. W śluzie powietrznej, dzięki silnym prądom powietrznym, podrywane są w powietrze również zanieczyszczenia (cząstki stałe)  a następnie usuwane są za pomocą systemów filtrujących. Zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-3 powinna być testowana różnica ciśnień  pomiędzy pomieszczeniem czystym z śluzą powietrzną, również pomiędzy pomieszczeniem czystym a pomieszczeniem o niższej klasie czystości, ale również pomiędzy pomieszczeniem czystym a otaczającym cały kompleks badawczy powietrzem. Pomiary różnicy ciśnień na filtrach powinny być również wykonywane w celu określenia sprawności oraz zużycia filtrów.

Precyzyjny pomiar różnicy ciśnień

Różnica ciśnień w pomieszczeniu czystym

Precyzyjny pomiar różnicy ciśnień w celu sprawdzenia kaskady różnicy ciśnień, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie pomieszczenia czystego, zgodnie z aktualnymi normami.

  • Pomiar minimalnej różnicy ciśnień od 0 do 50 Pa zgodnie z DIN EN ISO 14644-3
  • Przyrządu pomiarowe o małej niepewności pomiaru są idealne do pomiarów różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych
  • Precyzyjne pomiary dzięki wysoce dokładnym czujnikom różnicy ciśnień

Różnica ciśnień w filtrach

Wiarygodne określenie różnicy ciśnień na filtrze systemu klimatyzacji umożliwia dokładne wyciągnięcie wniosków dotyczących stopnia zanieczyszczenia i pomaga zachować ciągłą funkcjonalność systemu klimatyzacji.

  • Precyzyjne sprawdzanie filtrów w systemach klimatyzacyji i wentylacyji
  • Poręczne instrumenty wyposażone w duży wyświetlacz i przyjazne dla użytkownika menu
  • Urządzenia do pomiaru różnicy ciśnień o dużej dokładności

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl