Pomiar temperatury i wilgotności

Zgodnie z DIN EN ISO 14644-3 należy zbadać wydajność systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach czystych w celu utrzymania temperatury i wilgotności powietrza (podanej w wilgotności względnej) w granicach dopuszczalnych dla danego zastosowania. Temperatura i wilgotność powietrza wpływają na procesy takie jak rozprężanie lub utwardzanie materiałów, wzrost mikroorganizmów, rozpad, korozja i rdza. Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza ma ogromne znaczenie, ponieważ nieprawidłowe warunki klimatu mogą również uszkodzić produkt wytwarzany w pomieszczeniu czystym. Ponadto w pomieszczeniu należy mierzyć natężenie światła, poziom dźwięku i komfortu (poziom turbulencji).

  • Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza przy użyciu precyzyjnych sond
  • Dodatkowo: łatwy i niezawodny pomiar natężenia światła

Pomiar: temperatura, wilgotność, lux (poziom turbulencji)

Temperatura i wilgotność

Kontroluj warunki otoczenia w zakładach produkcyjnych i laboratoriach aby spełnić normy dotyczące jakości.

  • Niezawodne i precyzyjne pomiary oraz dokumentacja wyników pomiaru temperatury i wilgotności względnej
  • Kwalifikacja pomieszczeń czystych wymaga dużej dokładności przyrządów pomiarowych zgodnie z normą DIN EN ISO 7726
  • Szybka i wydajna implementacja, dzięki wysokiej jakości przyrządom pomiarowym

Oświetlenie

Zapewnienie wymaganej intensywności światła oraz jednolitości oświetlenia w pomieszczeniu czystym. 

  • Dokładne określenie natężenia światła w pomieszczeniu czystym
  • Zgodne z normą DIN EN 13032-1 i klasą C według DIN 5032-7
  • Bezproblemowy pomiar światła LED o barwie białej lub ciepłej (< 5000K)

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl