Pomiary w dygestoriach

W celu ochrony produktów i próbek przed zanieczyszczeniem w mikrobiologicznych laminarnych komorach przepływowych oraz w celu ochrony personelu i środowiska naturalnego przed potencjalnie niebezpiecznymi materiałami konieczna jest wydajna wentylacja. Laminarna szafa przepływowa (degestorium)  posiada otwór, przez który użytkownik może wykonywać bezpiecznie swoją pracę wewnątrz szafy. Jest ona skonstruowana w taki sposób, że użytkownik jest chroniony, ryzyko zanieczyszczenia produktu i zanieczyszczenia krzyżowego jest niskie, a wydostanie się zawieszonego zanieczyszczenia unoszącego się w szafie jest kontrolowane przez odpowiednio przefiltrowane powietrze konwekcyjne i filtrację wylotu powietrza. Zgodnie z normą DIN EN 12469 wymagane jest sprawdzanie warunków wentylacji i określenie strumienia objętości powietrza.

  • Wiarygodny pomiar przepływu powietrza nawet w przypadku bardzo niskich wartości
  • Przepływ powietrza przez filtr HEPA powinien być monitorowany
  • Wymagane jest również wykonanie pomiarów oświetlenia  i poziom hałasu

Zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa

Dygestoria

Przyrządy Testo do pomiarów VAC i odpowiednie sondy pomiarowe zapewniają dokładne sprawdzenie prędkośco i przepływu powietrza w dygestoriach. Dzieki temu zmniejszają się zagrożenia dla personelu podczas postępowania z niebezpiecznymi lub potencjalnie niebezpiecznymi mikroorganizmami.

  • Bezpieczne i dokładne pomiary przepływu powietrza i prędkości przepływu powietrza.

Ekstraktor laboratoryjny

EN 14175 część 3 ustanawia procedury testowe służące do oceny bezpieczeństwa i skuteczności przednich skrzydeł oraz przepływu powietrza ekstraktorów.

  • Anemometr powinnien wykonywać pomiary jednokierunkowe w czułości ± 20 °C
  • Niepewność pomiaru w zakresie od 0,2 m/s do 1,0 m/s  musi wynosić maks. 0,02 m/s ± 5% mierzonej wartości

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl