Procesy krytyczne wymagają precyzyjnej technologii pomiarowej.

Zapewnienie odpowiednich warunków w "pomieszczeniach czystych” wymaga użycia precyzyjnej technologii pomiarowej. Przyrządy Testo zapewniają pomiar temperatury, wilgotności powietrza, różnicy ciśnień oraz przepływu powietrza. Systemy monitorowania pozwalają na ciągły pomiar i rejestrację wyników pomiaru wszystkich istotnych parametrów.

  • Dokładne i niezawodne pomiary zapewniają stały poziom czystości w pomieszczeniu
  • Dokładne, długotrwałe dostosowanie do określonych warunków czystości dzięki precyzyjnie skalibrowanym przyrządom pomiarowym z stabilnością w czasie.
  • Pomoc w doborze optymalnych rozwiązań pomiarowych do potrzeb klienta oraz serwis i kalibracja wszystkich oferowanych przyrządów

Przyrządy pomiarowe Testo pozwalają nie tylko na przestrzeganie norm ale również zapewniają najwyższa jakość produktu końcowego oraz procesów produkcji.
 

Pomiar istotnych parametrów w pomieszczeniach czystych.

Pomiar różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami i na filtrach

Pomiary temperatury i wilgotności

Pomiar przepływu powietrza

Pomiary w dygestoriach

Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia

Pomiary temperatury i wilgotności

Pomiar różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniach i na filtrach

Pomiar przepływu powietrza


Pomiary w dygestoriach

Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia

Technologia pomiarowa i usługi:

Technologia pomiarowa w pomieszczeniach czystych

Przyrządy pomiarowe Testo gwarantują użytkownikowi zapewnienie odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach czystych  zgodnie z obowiązującymi normami.
 

  • Pomiar temperatury, wilgotności, różnicy ciśnień i przepływu powietrza
  • Pomiar objętości przeplywu powietrza w dygestoriach
  • Wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiarowe

Pełna obsługa pomieszczeń czystych

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo oferuje:

  • Walidację systemów pomiarowych
  • Wzorcowanie przyrządów
  • Mapowanie

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl