Produkcja żywności

W przemyśle spożywczym codziennie mamy do czynienia z łatwo psującymi się towarami. Jakość produktów wprowadzanych do obrotu musi być zawsze bez zarzutu.
testo-Saveris-application-stationary-measurement-002062.jpg

Wszędzie tam, gdzie pracuje się z żywnością, temperatura i wilgotność otoczenia odgrywają kluczową rolę.

 • System monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris
 • Zgodność z HACCP i EN 12830
 • Upewnij się, że towary są bez zarzutu zarówno pod względem higieny jak i jakości
   

Punktowa kontrola temperatury

testo-104-application-temperature-000722.jpg

Temperatura żywności ma decydujący wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie bakterii, a tym samym na jakość produktu i zdrowie konsumentów.

 • Regularne kontrole temperatury
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Monitoring temperatury

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Istnieje ogromna liczba obiektów, w których przechowywane są produkty głęboko mrożone.

 • Rejestratory temperatury do ciągłej dokumentacji wyników pomiarowych
 • Zgodność z EN 12830

Jakość oleju spożywczego

testo-270-application-analysis-005146.jpg

Olej spożywczy ma bezpośredni wpływ nie tylko na jakość smażonej żywności, ale także na ponoszone koszty. Z jednej strony zużyty olej negatywnie wpływa na smak potraw, z drugiej natomiast, zbyt wczesna i częsta jego wymiana powoduje ponoszenie niepotrzebnych kosztów !

 • Wiarygodne i precyzyjne określenie optymalnego momentu wymiany oleju
 • Zapewnienie najwyższej jakości oleju spożywczego

Pomiar pH

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

Wartość pH w żywności ma bezpośredni wpływ na wzrost mikroorganizmów, a tym samym na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

 • Wartość pH ma istotny wpływ na jakość produktów spożywczych
 • Prosty pomiar za pomocą pHmetrów Testo