Przemysł farmaceutyczny

Produkty farmaceutyczne muszą się cechować perfekcyjną jakością. Dotyczy to laboratoriów badawczych, producentów farmaceutycznych, jak również procesów magazynowania substancji wrażliwych w szpitalach i aptekach.

Dziedziny te podlegają ścisłym regulacjom np. ISO 9001, GxP , GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania), GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna), a także 21 CFR Part 11.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.


Komplektowe rozwiązanie do zarządzania jakością

Ciągłe monitorowanie parametrów środowiskowych - za pomocą jednego systemu.

 • Centralny monitoring wszystkich istotnych parametrów otoczenia
 • Identyfikacja słabych punktów w łańcuchu chłodniczym
 • Funkcja inteligentnego alarmu, aby szybko reagować na przekroczenia wartości granicznych

Monitoring temperatury: transport

Temperature monitoring of pharmeceuticals during transport

Podczas całego łańcucha dostaw, większość farmaceutyków musi być transportowana w określonej temperaturze i wilgotności, w dopuszczalnych limitach wartości górnych i dolnych.

 • Kontrola łańcucha chłodniczego podczas dostaw
 • Ochrona przed niezauważalnymi  lukami  w łańcuchu chłodniczym podczas całego cyklu dystrybucyjnego
 • Proste i bezpieczne monitorowanie oraz dokumentacja, zgodnie z przyjętymi standardami, wytycznymi i przepisami.

 


 

Liofilizacja
 

Image-freeze-drying-2000x1500px.jpg
 • Kwalifikacja temperatury płytki z pięcioma punktami pomiarowymi na płytkę
 • Pomiar temperatury płytki za pomocą testo 190 T3 / T4 lub testo 191 T3 / T4 plus uchwyt sondy do liofilizacji
 • Zakres pomiarowy od -50 do +140°C do procesów liofilizacji sterylizacji SIP

Sterylizacja
 

Data logger for sterilization
 • Fizyczne i biologiczne dowody, że metoda sterylizacji jest odpowiednia dla produktu
 • Szeroki wybór akcesoriów umożliwiających optymalne ustawienie rejestratora podczas pomiaru temperatury rdzenia

Czyszczenie i dezynfekcja

Data logger for disinfection
 • Umieszczenie końcówek pomiarowych rejestratora na powierzchniach produktów
 • Pomiary muszą być powtarzalne
 • Użytkownik musi być w stanie udowodnić, czy stopień dezynfekcji (wartość A0) został osiągnięty, czy też nie

Laboratoria

testo-laboratory-7873-2000x1500.jpg

Od monitorowania temperatury w procesach krytycznych po testowanie i monitorowanie wszystkich parametrów klimatyzacji: w Testo znajdziesz odpowiednią technologię pomiarową, aby zapewnić wymaganą jakość w środowisku laboratoryjnym.
 

 • Nieprzerwany monitoring wilgotności i temperatury za pomocą rejestratorów
 • Zapewnie porównywalności wyników pomiarowych i badań
 • Pomieszczenia czyste

Pomieszczenia czyste

testo-cleanroom-ms1-2000x1500.jpg

Pomieszczenia czyste wymagają precyzyjnych metod pomiarowych, aby mogły zostać zakwalifikowane zgodnie z ich obszarem zastosowania i wymaganiami jakościowymi.
 

 • Zapewnienie jednolitego środowiska pomieszczeń czystych
 • Ścisłe przestrzeganie określonych warunków
 • Kwalifikacja i kalibracja