Przemysł farmaceutyczny

Produkty farmaceutyczne muszą się cechować perfekcyjną jakością. Dotyczy to laboratoriów badawczych, producentów farmaceutycznych, jak również procesów magazynowania substancji wrażliwych w szpitalach i aptekach. Dziedziny te podlegają ścisłym regulacjom np. ISO 9001, GxP , GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania), GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna), a także 21 CFR Part 11.


Monitoring temperatury: produkcja

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg
  • Precyzyjna kontrola warunków klimatycznych - w różnych obszarach produkcyjnych
  • Gwarancja jakości produktu, dzięki ciągłemu monitoringowi temperatury i wilgotności

Monitoring temperatury: składowanie

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Przestrzeganie prawidłowej temperatury przechowywania jest istotnym warunkiem dla zapewnienia jakości wielu produktów, np.  farmaceutycznych.
 

  • Kontrola i dokumentacja  temperatury otoczenia
  • Gwarancja najwyższej jakości produktu finalnego

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.


Monitoring temperatury: transport

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg
więcej

Podczas całego łańcucha dostaw, większość farmaceutyków musi być transportowana w określonej temperaturze i wilgotności, w dopuszczalnych limitach wartości górnych i dolnych.

  • Kontrola łańcucha chłodniczego podczas dostaw
  • Ochrona przed niezauważalnymi  lukami  w łańcuchu chłodniczym podczas całego cyklu dystrybucyjnego
  • Proste i bezpieczne monitorowanie oraz dokumentacja, zgodnie z przyjętymi standardami, wytycznymi i przepisami.

 


 

Pomiar pH

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg
Więcej o pomiarze pH

Urządzenia do pomiaru wartości pH są używane przede wszystkim w przemyśle chemicznym I farmaceutycznym.

  •     Kontrola reakcji chemicznych i biochemicznych
  •     Pomiar pH w substancjach półstałych, lepkich ja i w cieczach