Przemysł farmaceutyczny

Produkty farmaceutyczne muszą się cechować perfekcyjną jakością. Dotyczy to laboratoriów badawczych, producentów farmaceutycznych, jak również procesów magazynowania substancji wrażliwych w szpitalach i aptekach.

Dziedziny te podlegają ścisłym regulacjom np. ISO 9001, GxP , GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania), GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna), a także 21 CFR Part 11.

Idealne rozwiązanie pomiarowe dla Twojego zastosowania.

Od monitorowania temperatury w procesach krytycznych po testowanie i monitorowanie wszystkich parametrów klimatyzacji: w Testo znajdziesz odpowiednią technologię pomiarową, aby zapewnić wymaganą jakość w środowisku laboratoryjnym.
 

  • Nieprzerwany monitoring wilgotności i temperatury za pomocą rejestratorów
  • Zapewnie porównywalności wyników pomiarowych i badań
  • Pomieszczenia czyste

Pomieszczenia czyste wymagają precyzyjnych metod pomiarowych, aby mogły zostać zakwalifikowane zgodnie z ich obszarem zastosowania i wymaganiami jakościowymi.
 

  • Zapewnienie jednolitego środowiska pomieszczeń czystych
  • Ścisłe przestrzeganie określonych warunków
  • Kwalifikacja i kalibracja

W produkcji farmaceutycznej 99% pewności to za mało. Dzięki wysoce precyzyjnej technologii pomiarowej Testo i kompleksowym rozwiązaniom nigdy nie będziesz musiał martwić się o bezpieczeństwo.

  • Upewnij się, że warunki produkcji są zgodne z GMP
  • Nieprzerwany monitoring temperatury i wilgotności
  • Bezpieczne dla audytu procesy produkcyjne

Wiedza ekspercka i pliki do pobrania