Restauracje i gastronomia

Przy produkcji żywności i wydawaniu posiłków, właściwe podgrzanie i odpowiednia temperatura żywności odgrywają kluczową rolę.

Przygotowywanie żywności

testo-104-application-temperature-000487.jpg

Temperatura żywności ma decydujący wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie bakterii, a tym samym na jakość produktu i zdrowie konsumentów.

  • Regularne kontrole temperatury
  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Monitoring temperatury

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Istnieje ogromna liczba obiektów, w których przechowywane są produkty głęboko mrożone.

  • Rejestratory temperatury do ciągłej dokumentacji wyników pomiarowych
  • Zgodność z EN 12830

Jakość oleju spożywczego

testo-270-application-analysis-005158.jpg

Olej spożywczy ma bezpośredni wpływ nie tylko na jakość smażonej żywności, ale także na ponoszone koszty. Z jednej strony zużyty olej negatywnie wpływa na smak potraw, z drugiej natomiast, zbyt wczesna i częsta jego wymiana powoduje ponoszenie niepotrzebnych kosztów !

  • Wiarygodne i precyzyjne określenie optymalnego momentu wymiany oleju
  • Zapewnienie najwyższej jakości oleju spożywczego

Pomiar pH

testo-2O5-application-temperature-001522.jpg

Wartość pH w żywności ma bezpośredni wpływ na wzrost mikroorganizmów, a tym samym na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych.

  • Wartość pH ma istotny wpływ na jakość produktów spożywczych
  • Prosty pomiar za pomocą pHmetrów Testo