Niezawodne monitorowanie temperatury, wilgotności i wstrząsów.

Coraz częściej produkty spożywcze pokonują coraz większe odległości od producenta to konsumenta. Niezależnie czy mamy do czynienia z produktami głęboko mrożonymi, czy też świeżymi, takimi jak np. warzywa, ryby, mięso, nabiał czy kawa – konsument zawsze oczekuje produktu o najwyższej jakości i świeżości. Gwarancją tych założeń będzie ciągłu monitoring i dokumentacja temperatury i wilgotności podczas transportu żywności, zgodnie z wymaganiami HACCP oraz regulacjami DIN EN 12830. Idealnym rozwiązaniem będą rejestratory testo 184 T1, testo 184 T2, testo 184 T3, testo 184 T4, testo 184 H1 and testo 184 G1.

testo-184T3-application-temperature-004468.jpg

testo 184 dla transportu towarów farmaceutycznych

Inspektor GMP podczas kontroli może łatwo wykryć niewłaściwe warunki w trakcie transportu ostatniej dostawy API, a także niekompletne odnotowanie w odpowiedniej dokumentacji wartości temperatur. W najgorszym wypadku może prowadzić to do wycofania produktu z rynku, dużych strat finansowych oraz utraty dobrej reputacji jako uczestnika rynku. Dzięki rejestratorom testo 184: testo 184 T1, testo 184 T2, testo 184 T3, testo 184 T4, testo 184 H1 i testo 184 G1 wszelkie produkty (bio)farmaceutyczne mogą być chronione przed nieoczekiwanymi przerwami w łańcuchu chłodniczym, a cała ścieżka dystrybucyjna jest nadzorowana i dokumentowana w sposób prosty, bezpieczny i zgodny z wszelkimi normami, wytycznymi i przepisami prawnymi (GxP, 21 CFR Part 11).

testo-184T3-application-temperature-004472.jpg

testo 184 do transportu żywności

Przestrzeganie predefiniowanych wartości temperatury ma kluczowe znaczenie w transporcie żywności. Jest to jedyny sposób umożliwiający spełnienie wymogów prawnych dotyczących higieny oraz gwarantujący jakość, bezpieczeństwo oraz właściwe przechowywanie żywności. Dokładne monitorowanie złożonych procesów i procedur opisano w wytycznych HACCP (ang. Hazard Analysis Critical Control Points, System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), których celem jest zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia w sektorze żywnościowym. Rejestratory testo 184 T1, testo 184 T2, testo 184 T3, testo 184 T4, testo 184 H1 i testo 184 G1 będą w tym bardzo pomocne.

testo-184T3-application-temperature-004490.jpg

testo 184 w transporcie i logistyce

Wszystkie sześć rejestratorów danych testo 184 jest optymalnie dostosowanych do najróżniejszych wymagań w zakresie transportu i logistyki. Bardzo dokładnie i niezawodnie monitorują temperaturę (od -80 do +70 ° C) i wilgotność, a także wstrząsy, spełniając wymagania niemal każdej aplikacji. Ich konstrukcja i działanie są optymalnie dostosowane do wykorzystania w logistyce. Możliwy jest wybór między: testo 184 T1, testo 184 T2, testo 184 T3, testo 184 T4, testo 184 H1 i testo 184 G1.


testo-184-transport-museum.jpg

testo 184 do przewozu dzieł sztuki, elektroniki, maszyn i produktów bio-farmaceutycznych

Jeśli przewozisz towary wrażliwe na wstrząsy, takie jak produkty bio-farmaceutyczne, komponenty high-tech, skomplikowane maszyny lub delikatne dzieła sztuki, musisz mieć pewność, że bezpiecznie dotrą one do celu. Z rejestratorami danych testo 184 H1 do pomiaru wilgotności i temperatury, jak również testo 184 G1 do pomiaru temperatury, wilgotności i wstrząsów (przyspieszenie przekraczające zadany punkt), możesz sprostać temu wyzwaniu.

testo-184T3-application-temperature-004481.jpg

testo 184 do transportu kwiatów

Klienci na całym świecie nie tylko oczekują, aby móc kupić świeże goździki, róże i tulipany, ale także domagają się, aby kwiaty nie więdły w wazonie po jednym dniu. W celu zagwarantowania tego, kwiaty muszą być transportowane w odpowiednich warunkach klimatycznych. Z rejestratorami danych testo 184 T1, testo 184 T2, testo 184 T3, testo 184 H1 możesz szybko i łatwo monitorować te podstawowe wymogi w celu utrzymania wysokiej jakości i przedłużyć żywotność ciętych kwiatów.