Ogrzewanie

Gazy spalinowe powstające w procesie spalania, zawierają między innymi CO2, tlen oraz cząstki stałe w postaci sadzy. Zanieczyszczenia te mają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka. Dlatego też, aktualnie instalowane systemy grzewcze uwzględniają maksymalną sprawność dzięki optymalizacji procesu spalania i redukcji emisji niebezpiecznych związków.

Analiza spalin

Flue gas analysis

Analiza spalin wykonywana podczas regulacji procesu spalania w systemie grzewczym, pomaga w redukcji emisji szkodliwych związków oraz strat ciepła poprzez komin.

  • Zapewnienie, że atmosfera jest zanieczyszczana w możliwie najmniejszym stopniu
  • Wykorzystanie energii w sposób możliwie efektywny.

Pomiar ciśnienia

Pressure measurement

Podczas rutynowej kontroli domowej instalacji grzewczej sprawdzane jest również ciśnienie gazu podawanego na palnik kotła gazowego.

  • Optymalne ciśnienie gazu na palniku w kotle domowym to 18 do 25 mbar
  • Zapobiega wyłączeniu kotła z powodu niedostatecznej ilości gazu dostarczanej do palnika

Test szczelności

Leak test

Test szczelności instalacji gazowej powinien być wykonywany co 12 lat z wykorzystanie odpowiednich urządzeń pomiarowych.

  • Instalacja gazowa jest zawsze sprawdzana w warunkach w jakich jest używana.
  •  Kontroli poddawana jest szczelność oraz ewentualna ilość gazu, która wycieka z instalacji.

Formularz kontaktowy

tel: +48 22 863 74 01/22
      +48 22 863 24 41
        fax: +48 22 863 74 15