Monitorowanie łańcucha chłodniczego w sklepach mięsnych i garmażeryjnych.

Rzeźnicy codziennie mają do czynienia z łatwo psującymi się produktami. Monitoring temperatury i wilgotności produktów spożywczych jest ważnym czynnikiem dla zapewnienia ich świeżości i zgodności z normami higienicznymi regulowanymi przez prawo.


teaser-saveris2-butcher-us.png

Dlaczego monitoring temperatury produktów spożywczych jest wyzwaniem?

W produkcji żywności, musisz upewnić się, że graniczne wartości temperatury nie są przekroczone. Decydujące znaczenie ma nieustanne monitorowanie łańcucha chłodniczego podczas produkcji, przechowywania i przede wszystkim podczas transportu (według rozporządzeń UE, przepisów sanitarnych, systemu HACCP, itp). Tylko nieprzerwany monitoring stanowi ostateczną gwarancję ceryfikowalnej jakości i świeżości produktów. Firma Testo oferuje rozwiązanie, które spełni wszystkie powyższe wymagania –system bezprzewodowych rejestratorów danych do monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris 2.

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005543.jpg

Jak działa system monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris 2?

Rejestratory danych testo Saveris 2 niezawodnie rejestrują temperaturę i wilgotność w określonych odstępach czasu oraz przekazują wartości pomiarów bezpośrednio przez sieć bezprzewodową (WLAN) do Chmury Testo. Wartości pomiarowe są automatycznie zapisywane w Chmurze Testo i mogą podlegać ocenie w dowolnym miejscu i czasie przy pomocy, smartfona, tabletu lub PC z dostępem do Internetu. W przypadku przekroczenia wartości granicznych wysyłana jest natychmiast informacja przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS-em.

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005547.jpg

Jak system monitoringu temperatury i wilgotności testo Saveris 2 może nam pomóc w codziennej pracy?

W celu rozpoczęcia monitorowania temperatury i wilgotności należy zalogować rejestratory do sieci WiFi. Z Chmury Testo można pobierać wszystkie dane zarchiwizowane w uporządkowany sposób. Dostęp do nich można uzyskać przez PC, smartfon lub tablet, w celu sprawdzenia ich lub przedstawienia jako dowód inspektorom. Problemy z aktualizacjami i kopiami bezpieczeństwa należą już do przeszłości. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo sprostać wymaganiom związanym z odpowiedzialnością za zapewnienie jakości produktów spożywczych.

testo-saveris-logger-laptop-tablet-wolke.jpg

Dlaczego system monitoring temperatury i wilgotności testo Saveris 2 ma przewagę nad konwencjonalnymi rejestratorami danych?

System monitoring testo Saveris 2 przechowuje wszystkie wartości pomiarowe z każdego rejestratora w Chmurze Testo, dlatego unika się ręcznego zapisywania lub ręcznego odczytu danych z każdego konwencjonalnego rejestratora. System wysyła e-mail (lub SMS) w przypadku przekroczenia wartości granicznych. Dane ze wszystkich miejsc pomiarowych zbierane są w Chmurze Testo, nawet jeśli pochodzą z wielu miejsc lub jeśli zostały dodane nowe rejestratory. To powoduje , że praca działu jakości jest łatwiejsza i bardziej pewna. Otrzymuje się ostrzeżenia SMS-owe lub email-owe, jeżeli temperatura przekroczy wartości graniczne i można zapobiec niebezpieczeństwu uszkodzenia produktów spożywczych.


logger-cloud.jpg

Przegląd produktów

Wszystkie najważniejsze informacje o systemie rejestratorów temperatury i wilgotności testo Saveris 2.

fragezeichen-ausrufezeichen.jpg

Pytania i odpowiedzi

Tu można znaleźć najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z monitoringiem temperatury i wilgotności przy pomocy systemu rejestratorów bezprzewodowych.

call_center_woman_smiling.jpg

Kontakt!

Prosimy skontaktować się z nami !
Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania związane z monitoringiem temperatury i wilgotności przez pomocy systemu testo Saveris 2.