Koncepcja HACCP – podstawy i założenia

HACCP
W latach 50. między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR trwał wyścig kosmiczny. Moskwa od razu narzuciła szybkie tempo w 1957 roku dzięki Sputnikowi. W tym czasie Amerykanie rozpoczęli już jednak przygotowania do załogowego lotu kosmicznego. Ważnym elementem tego projektu było bezpieczeństwo żywności w kosmosie. Artykuły spożywcze musiały być bezpieczne na 100% – w innym przypadku mogły mieć katastrofalne skutki.

Pillsbury – wynalazca HACCP

W celu opracowania bezpiecznego pożywienia dla astronautów NASA ściśle współpracowała z koncernem spożywczym Pillsbury, który w ramach tego zadania wykorzystał koncepcję bezpieczeństwa żywności stosowaną przez wojsko USA. Miała ona na celu wykluczenie błędów z góry, tak aby nie pojawiały się one później i aby nie trzeba było ich usuwać. Tak powstała koncepcja HACCP. Szybko sprawdziła się ona w praktyce i w roku 1985 – 16 lat po lądowaniu na Księżycu – została zastosowana na całym świecie.

Co oznacza HACCP?

 • HACCP to skrót od „Hazard Analysis and Critical Control Points” (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).
 • HACCP jest obowiązującym międzynarodowo systemem zarządzania jakością żywności. 
 • Według wytycznych HACCP bezwzględnie wymagane jest dokumentowanie temperatur.
 • W wielu krajach ściśle kontroluje się przy tym, czy przepisy HACCP są faktycznie przestrzegane.
 • Chodzi tu przede wszystkim o środki zapobiegawcze w ramach analizy zagrożeń oraz krytyczne punkty kontroli w łańcuchu procesowym.
 • System kontroli HACCP wyznacza limity temperatur dla wszystkich produktów.
 • Urządzenia pomiarowe Testo pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i przestrzeganiu wytycznych HACCP.

7 zasad HACCP

1. Analiza zagrożeń (Hazard Analysis)
 
2. Krytyczne punkty kontroli (Critical Control Points)
 
3. Limity
 
4. Ciągłe monitorowanie
 
5. Działania naprawcze
 
6. Dokumentacja
 
7. Regularna weryfikacja
HACCP

Measuring instruments for gastronomy

Niezależnie od tego, czy jest to małe bistro, czy duża restauracja: wszystkie firmy gastronomiczne muszą przestrzegać zasad HACCP podczas pracy z żywnością. Oprócz higieny ważnym elementem jest brak bakterii. Monitorowanie temperatury odgrywa istotną rolę w realizacji założeń HACCP. Dostępne są różne metody pomiaru.

Solutions for Restaurant Chains

Solution Catering

Measuring instruments in the cold chain

Measuring instruments from Testo have for years been in use along the entire cold chain. In incoming goods, storage and during transport, our thermometers, pH measuring instruments, data loggers, measurement data monitoring systems contribute to ensuring food safety and adhering to legal stipulations and norms.

Solutions for Retail Chains

Solution Retail Chain

Technika pomiarowa służąca przestrzeganiu wytycznych HACCP

Wymagania dla producentów żywności

 • Precyzyjne pomiary i dokumentacja na miejscu
 • Zapewnienie jakości i świeżości
 • Przestrzeganie wytycznych HACCP dzięki odpowiedniej technice pomiarowej

Wymagania dla supermarketów i handlu

 • Rejestracja temperatur
 • Konsekwentne monitorowanie łańcucha chłodniczego
 • Przestrzeganie wytycznych HACCP dzięki odpowiedniej technice pomiarowej

Wymagania dla kuchni, gastronomii i cateringu

 • Wysoki poziom, duża presja czasu
 • Monitorowanie i dokumentacja
 • Przestrzeganie wytycznych HACCP dzięki odpowiedniej technice pomiarowej

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Przestrzeganie wytycznych HACCP? Dzięki technice pomiarowej i wiedzy fachowej Testo to bardzo łatwe.

Żywność to kwestia zaufania. Klienci zakładają, że kupowane produkty mają nienaganną jakość i że były przetwarzane bezpiecznie. To oczywiście stawia producentów artykułów spożywczych przed ogromnymi wyzwaniami wzdłuż całego łańcucha chłodniczego. Na co trzeba zwrócić uwagę? Jaka technika pomiarowa jest zalecana? Gdzie uzyskać informacje o zmianach prawa dotyczących danej gałęzi działalności? Na szczęście firma Testo służy w tym zakresie radą, pomocą, wiedzą i oczywiście odpowiednią techniką pomiarową.
HACCP certification

Technika pomiarowa dla osób zajmujących się ochroną żywności

Nawet najgłębsza wiedza fachowa nie zda się na nic, jeśli do dyspozycji nie ma odpowiedniej techniki pomiarowej. Dopiero za jej pomocą nowo poznane zagadnienia można zastosować w codziennej pracy. Urządzenia pomiarowe Testo do artykułów spożywczych zostały stworzone po to, aby mogły niezawodnie służyć pomocą podczas pracy z produktami spożywczymi. Wiemy, z jakimi wyzwaniami wiążą się te zastosowania i dlatego dostosowaliśmy do nich nasze produkty w najdrobniejszych szczegółach. Wilgotnościomierz, termometr wkłuwany lub tester jakości oleju spożywczego – urządzenia pomiarowe do artykułów spożywczych, które opuszczają nasze zakłady, są solidne, odporne, zabezpieczone przed wodą i posiadają odnośne certyfikaty i dopuszczenia.