Koncepcja HACCP – podstawy i założenia

Niewystarczające chłodzenie lub podgrzewanie żywności jest jedną z najczęstszych przyczyn zatrucia pokarmowego. Używaj niezawodnych przyrządów pomiarowych Testo, aby zachować zgodność ze standardami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

 • Poprawa bezpieczeństwa żywności
 • Przestrzegaj wytycznych systemu HACCP i norm EN
 • Niezależnie od tego, czy chodzi o przyjmowanie towarów, produkcję, transport, przechowywanie, przygotowywanie żywności czy sprzedaż - Testo oferuje doskonałe rozwiązanie
   

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.


HACCP to skrót nazwy Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis Critical Control Points). Wytyczne HACCP określają limity temperatur dla wszystkich produktów. Przyrządy pomiarowe Testo posiadają międzynarodowy certyfikat HACCP są idealnym wsparciem w zakresie bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami.
 


Tester jakości oleju spożywczego

Norma EN 13486 określa specyfikacje działania termometrów i urządzeń rejestrujących temperaturę. Norma ta zawiera również opis procesu testowania, warunki badań środowiskowych oraz wymagania standardów pracy.
W przypadku urządzeń mających kontakt z żywnością powszechną praktyką jest składanie deklaracji lub wydawanie certyfikatów przydatności i zgodności z ustaloną zgodnością z wymogami prawa żywnościowego. W przypadku wszystkich przyrządów pomiarowych Testo do przemysłu spożywczego, wymagania rozporządzenia (WE) 1935/2004 mają zastosowanie do końcówek pomiarowych wtykowych i zamykanych sond, które wnikają lub są wkładane do żywności do 1 cm przed uchwytem. W przypadku urządzeń ze stałą sondą jest wbudowany trzon sondy do 1 cm przed skrzyżowaniem z plastikową obudową.


Tester jakości oleju spożywczego

NSF (Narodowy Instytut Sanitarny) to organizacja non-profit zajmująca się zdrowiem, bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną środowiska. Certyfikuje między innymi urządzenia kuchenne stosowane z żywnością, wodą lub powietrzem. Sprawdza również właściwości produktu, projekt, właściwą konstrukcję i bezpieczeństwo materiału.

Tester jakości oleju spożywczego


Masz pytania? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

The HACCP concept – basic information and background

HACCP
W latach 50. między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR trwał wyścig kosmiczny. Moskwa od razu narzuciła szybkie tempo w 1957 roku dzięki Sputnikowi. W tym czasie Amerykanie rozpoczęli już jednak przygotowania do załogowego lotu kosmicznego. Ważnym elementem tego projektu było bezpieczeństwo żywności w kosmosie. Artykuły spożywcze musiały być bezpieczne na 100% – w innym przypadku mogły mieć katastrofalne skutki.

Pillsbury – wynalazca HACCP

W celu opracowania bezpiecznego pożywienia dla astronautów NASA ściśle współpracowała z koncernem spożywczym Pillsbury, który w ramach tego zadania wykorzystał koncepcję bezpieczeństwa żywności stosowaną przez wojsko USA. Miała ona na celu wykluczenie błędów z góry, tak aby nie pojawiały się one później i aby nie trzeba było ich usuwać. Tak powstała koncepcja HACCP. Szybko sprawdziła się ona w praktyce i w roku 1985 – 16 lat po lądowaniu na Księżycu – została zastosowana na całym świecie.

Co oznacza HACCP?

 • HACCP to skrót od „Hazard Analysis and Critical Control Points” (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).
 • HACCP jest obowiązującym międzynarodowo systemem zarządzania jakością żywności. 
 • Według wytycznych HACCP bezwzględnie wymagane jest dokumentowanie temperatur.
 • W wielu krajach ściśle kontroluje się przy tym, czy przepisy HACCP są faktycznie przestrzegane.
 • Chodzi tu przede wszystkim o środki zapobiegawcze w ramach analizy zagrożeń oraz krytyczne punkty kontroli w łańcuchu procesowym.
 • System kontroli HACCP wyznacza limity temperatur dla wszystkich produktów.
 • Urządzenia pomiarowe Testo pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i przestrzeganiu wytycznych HACCP.

7 zasad HACCP

1. Analiza zagrożeń (Hazard Analysis)
 
2. Krytyczne punkty kontroli (Critical Control Points)
 
3. Limity
 
4. Ciągłe monitorowanie
 
5. Działania naprawcze
 
6. Dokumentacja
 
7. Regularna weryfikacja
HACCP

Przestrzeganie wytycznych HACCP? Dzięki technice pomiarowej i wiedzy fachowej Testo to bardzo łatwe.

Żywność to kwestia zaufania. Klienci zakładają, że kupowane produkty mają nienaganną jakość i że były przetwarzane bezpiecznie. To oczywiście stawia producentów artykułów spożywczych przed ogromnymi wyzwaniami wzdłuż całego łańcucha chłodniczego. Na co trzeba zwrócić uwagę? Jaka technika pomiarowa jest zalecana? Gdzie uzyskać informacje o zmianach prawa dotyczących danej gałęzi działalności? Na szczęście firma Testo służy w tym zakresie radą, pomocą, wiedzą i oczywiście odpowiednią techniką pomiarową.

Technika pomiarowa dla osób zajmujących się ochroną żywności

Nawet najgłębsza wiedza fachowa nie zda się na nic, jeśli do dyspozycji nie ma odpowiedniej techniki pomiarowej. Dopiero za jej pomocą nowo poznane zagadnienia można zastosować w codziennej pracy. Urządzenia pomiarowe Testo do artykułów spożywczych zostały stworzone po to, aby mogły niezawodnie służyć pomocą podczas pracy z produktami spożywczymi. Wiemy, z jakimi wyzwaniami wiążą się te zastosowania i dlatego dostosowaliśmy do nich nasze produkty w najdrobniejszych szczegółach. Wilgotnościomierz, termometr wkłuwany lub tester jakości oleju spożywczego – urządzenia pomiarowe do artykułów spożywczych, które opuszczają nasze zakłady, są solidne, odporne, zabezpieczone przed wodą i posiadają odnośne certyfikaty i dopuszczenia.

HACCP certification