Pomiar prędkości obrotowej (RPM)

 1. Mechaniczny pomiar prędkości obrotowej

  Czujniki mechaniczne są najdłużej stosowaną metodą pomiaru prędkości obrotowej. Zasadą działania takiego pomiaru jest zastosowanie elektronicznej analizy danych z sensora. Metoda mechaniczna jest nadal często wykorzystywana, jednak najczęściej w zakresie od 20 do 20000 obr./min.


 2. Optyczny pomiar prędkości obrotowej z wykorzystaniem zjawiska odbicia promieniowania podczerwonego

  Prędkość obrotowa jest badana przez przyrząd dzięki wiązce podczerwieni odbitej od taśmy odblaskowej przyklejonej do wirującego obiektu. Taka metoda jest wygodniejsza do stosowania przez użytkownika w porównaniu do metody dotykowej, jednak nie zawsze jest możliwość naklejenia na badany obiekt taśmy odblaskowej. Należy również pamiętać, że odległość między przyrządem i wirującym obiektem nie powinna być większa niż 35cm.

 3. Metoda stroboskopowa

  Zasada działania metody stroboskopowej opiera się na założeniu, że obiekt jest nieruchomy w oczach obserwatora w momencie gdy częstotliwość wyładowań szybkiej lampy stroboskopowej jest zsynchronizowana z prędkością obrotową obiektu.

  Do znacznych przewag metody stroboskopowej należą:
 • możliwość pomiaru małych obiektów
 • brak potrzeby naklejania pasków odblaskowych
 • brak potrzeby przerywania procesu produkcji (np. aby nakleić paski odblaskowe)
 • możliwość pomiaru w miejscach trudno dostępnych
 • brak potrzeby jakiegokolwiek dotykania mierzonego obiektu