Ogólne Warunki Sprzedaży

Do współpracy pomiędzy Testo Sp.z o.o. a Kupującym zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Testo Sp. z o.o.

OWS zostały udostępnione tutaj oraz w formie pisemnej w siedzibie Testo Sp.z o.o.