Równe traktowanie

Zgodnie z naszą polityką nie dyskryminujemy żadnych pracowników ani osób ubiegających się o zatrudnienie ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność lub inne chronione statusy, o ile w inny sposób kwalifikują się do pracy w Testo. Polityka równego traktowania w zatrudnieniu obejmuje, między innymi, rekrutację, zatrudnianie, awansowanie, przenoszenie lub ubieganie się o zatrudnienie, odszkodowanie, zwolnienie z pracy lub rozwiązanie stosunku pracy.