testo Scale Assist

Funkcja testo ScaleAssist: Porównywalne obrazy termowizyjne

Bez funkcji testo ScaleAssist
Z funkcją testo ScaleAssist
  • Prawidłowa ocena wad konstrukcyjnych budynków oraz mostków cieplnych.
  • Zapobieganie błędnej interpretacji uzyskanych wyników, dzięki automatycznemu ustawieniu właściwej skali dla obrazu termowizyjnego
  • Niepożądane, skrajne wartości temperatury (np. tła) są przefiltrowane i usunięte z obrazu termowizyjnego.
  • Obrazy termowizyjne mogą być porównywalne w przypadku zmiany warunków otoczenia, co np. ma istotne znaczenie podczas analizy obrazów “przed i po”.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.