Rewolucyjna technologia SuperResolution - obrazy w megapikselowej rozdzielczości

High-resolution thermal images

Technologia SuperResolution jest idealnym rozwiązaniem zawsze wtedy, gdy potrzebujesz najdokładniejszych, możliwych szczegółów na obrazach termowizyjnych.

Obrazy termowizyjne mają większą dokładność, pomiar jest bardziej szczegółowy i wiarygodny . Ważną rzeczą jest to, że technologia Super Resolution zawsze rejestruje rzeczywiste wartości pomiaru temperatury - nie ma żadnych sztucznie dodawanych punktów pomiarowych!

Oznacza to, że można rejestrować więcej wartości pomiarowych za pomocą kamery termowizyjnej, bez konieczności używania droższych detektorów.

Formularz kontaktowy

Termografia budynków

W termografii budynku, technologia SuperResolution idealnie sprawdza się w szybkim i łatwym wykrywaniu uszkodzeń budynku. Ponadto straty ciepła w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych mogą być analizowane przy użyciu wysokiej rozdzielczości obrazów termowizyjnych. Wysoki poziom szczegółowości obrazu sprawia, że wady konstrukcyjne są wyraźnie widoczne.

Termografia w przemyśle

Technologia testo SuperResolution odgrywa też ważną rolę w konserwacji prewencyjnej w przemyśle, przede wszystkim we wczesnym wykrywaniu awarii elementów instalacji związanych z produkcją, w celu zapobiegania kosztownych przestojów produkcyjnych.

Termowizja w sektorze R&D

Rozdzielczość geometryczna obrazu termowizyjnego odgrywa ważną rolę szczególnie w działach R&D (badanie i rozwój). Poprawa jakości rejestrowanego obrazu termowizyjnego w technologii SuperResolution oznacza w praktyce, że tak zwany "najmniejszy mierzalny obiekt (IFOV)" staje się znacznie mniejszy, przy takiej samej odległości pomiędzy użytkownikiem kamery, a  obiektem pomiarowym. Powoduje to, że nawet najmniejsze obiekty - do 0,07 mm - mogą być rejestrowane w obrazach w podczerwieni (z testo 890) lub więcej szczegółów staje się widocznych z jeszcze większej odległości. Łatwiejsze jest również rozpoznawanie większej ilości punktów pomiarowych na małych obiektach oraz podczas pomiarów z większej odległości. Technologia SuperResolution odgrywa ogromna rolę w przemyśle, przy precyzyjnym wykrywaniu uszkodzeń i przegrzań instalacji.