Do każdego analizatora spalin testo 300LL w zestawie promocyjnym - profesjonalny wkrętak elektryczny WIHA speedE® Set 1 w cenie 1 zł netto.

Specjalnie dla Ciebie:

W terminie 01.09.2019 - 31.12.2019 kup analizator spalin testo 300LL w jednym z atrakcyjnych zestawów promocyjnych, zarejestruj swój produkt i otrzymaj profesjonalny wkrętak elektryczny WIHA speedE® Set 1 za jedyne 1 zł. netto !

UWAGA: Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie analizatora spalin testo 300LL w jednym z zestawów promocyjnych BEZPOŚREDNIO w Testo Sp. z o.o.

Zarejestruj produkt  Więcej...
Więcej informacji o analizatorze spalin testo 300  Więcej...
Teaser-testo-300-set-1-drucker.jpg
 • Analizator spalin testo 300LL
 • Cela CO do 4000 ppm
 • Kompaktowa sonda spalin 180 mm/ Ø 6mm
 • Drukarka Bluetooth®
 • Zasilacz sieciowy
 • Oprogramowanie PC testo EasyHeat
 • Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
 • Walizka transportowa

 

nr kat. 0564 3004 71

cena netto: 5.149 PLN (+VAT 23%)

Teaser-testo-300-longlife-set-2-drucker.jpg
 • Analizator spalin testo 300LL
 • cela CO (H2) do 4000 ppm z możliwością rozcieńczania do 15.000 ppm
 • Kompaktowa sonda spalin 180mm/ Ø 6mm
 • Drukarka Bluetooth®
 • Zasilacz sieciowy
 • oprogramowanie PC testo EasyHeat
 • Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
 • Walizka transportowa

nr kat. 0564 3004 81

cena netto: 5.649 PLN (+VAT 23%)

Teaser-testo-300-set-1-drucker.jpg
 • Analizator spalin testo 300LL
 • Cela CO (H2) do 8000 ppm
 • Modułowa sonda spalin 180mm/ Ø 8mm
 • Drukarka Bluetooth®
 • Zasilacz sieciowy
 • Oprogramowanie PC testo EasyHeat
 • Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
 • Walizka transportowa

 

nr kat. 0564 3004 73

cena netto: 5.899 PLN (+VAT 23%)

Teaser-testo-300-longlife-set-2-NOx2.jpg
 • Analizator spalin testo 300LL
 • Cela CO (H2) do 8000 ppm z możliwością rozcieńczania do 30.000 ppm
 • Modułowa sonda spalin 180mm/ Ø 8mm
 • Drukarka Bluetooth®
 • Zasilacz sieciowy
 • Oprogramowanie PC testo EasyHeat
 • Zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
 • Walizka transportowa

nr kat. 0564 3004 89

cena netto: 6.499 PLN (+VAT 23%)

Ten profesjonalny wkrętak elektryczny WIHA speedE® Set 1 już wkróce może być Twój za jedyne 1 zł. netto:

 • zestaw zawiera e-śrubokręt, komplet bitów, akumulatory i ładowarkę oraz skrzynkę transportową
 • 2 x szybsza praca
 • zwiększona precyzja pracy dzięki napędowi elektrycznemu
SpeedE
SpeedE

1. Kup jeden z zestawów promocyjnych
z testo 300LL w terminie od 01.09. do 31.12.2019, bezpośrednio w Testo Sp. z o.o.

Testo autumn promo

2. Wypenij poniższy formularz rejestracji
i dołącz kopię dowodu zakupu, najpóźniej do 31.01.2020.

Testo autumn promo

3. Otrzymaj wkrętak WIHA speedE® z 1 zł. netto
od Testo - wysyłka kurierem za pobraniem.
 

E-screwdriver

Zarejestruj swój produkt tutaj

Help

0681e469b7b75ef817fd5100b880f3c372f429d6
Potwierdź
Znaleziono szkic
Znaleziono szkic
Znaleziono szkice
Znaleziono istniejące dane formularza
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Regulamin promocji „Jesienna promocja Testo na sezon grzewczy 2019”

W ramach uczestnictwa w „Jesiennej promocji na sezon grzewczy Testo 2019” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki.

1. Organizator

Organizatorem Promocji jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP 5261742246, KRS 0000178397 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Przedmiot promocji

Przedmiotem Promocji jest prawo do zakupu elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE® ) w cenie 1 zł netto (+VAT 23%), pod warunkiem zakupu analizatora spalin testo 300 w wybranym zestawie promocyjnym (zwanym dalej „Urządzenie Objęte Promocją” – patrz pkt. 4a), a następnie rejestracji produktu oraz przesłaniu kopii dowodu zakupu.

3. Prawo do udziału w promocji

Uprawnieni do udziału w Promocji są przedsiębiorcy (przedsiębiorca wg. art. 431 k.c.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zwany dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin.

4. Warunki uczestnictwa w promocji
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonać zakupu Urządzenia Objętego Promocją bezpośrednio w firmie Testo Sp. z o.o. – Organizatora Promocji. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/kampanie/ promocja-sezon-grzewczy-2019, a także potwierdzić zakup bezpośrednio w Testo Sp. z o.o. poprzez dołączenie podczas rejestracji kopii dowodu zakupu Urządzenia Objętego Promocją.
Rejestracja produktu i przesłanie kopii dowodu zakupu jest równoznaczne z zamówieniem elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE®) w cenie 1 zł netto.
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu rejestracji, do Uczestnika zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL elektryczny wkrętak Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE®) wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji produktu i przesłania kopii dowodu zakupu najpóźniej do 31.01.2020 r.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenie Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.

Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji marketingowych i handlowych od Testo Sp. z o.o.. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu, za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub za pomocą linka do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w każdym e-mailingu od Testo. W takim przypadku wygasa prawo zakupu elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE® ) w cenie 1 zł netto (+VAT 23%), o ile zakup ten do tego momentu nie został jeszcze dokonany.

4a    Wykaz urządzeń objętych promocją
Prawo do zakupu elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE® ) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%) , przysługuje pod warunkiem zakupu analizatora spalin testo 300 wg. wybranym zestawie promocyjnym (zwanym dalej „Urządzenie Objęte Promocją”), z poniższego wykazu:

Analizator spalin testo 300LL – zestawy z/ bez NO:            nr kat. 0564 3004 71
                                                                                                      nr kat. 0564 3004 73
                                                                                                      nr kat. 0564 3004 81
                                                                                                      nr kat. 0564 3004 89

5. Zakup dodatku w cenie 1 zł netto + VAT (23%)
W ciągu 14 dni roboczych od pomyślnej weryfikacji uprawnień, do Uczestnika zostanie wysłany dodatek w postaci elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE®) na adres wskazany podczas rejestracji, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy, ciąży na Kupującym (Uczestniku) z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego (Organizatora), z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego (Organizatora) przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu (Uczestnikowi). Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający (Organizator) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący (Uczestnik) nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący (Uczestnik) jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru (i jej zawartości o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym (Uczestniku) zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.

Prawa do zakupu dodatku w postaci elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE®) w cenie 1 zł netto + VAT (23%) nie można scedować na innego przedsiębiorcę/ osobę fizyczną.
Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony.

Uprawnienia Kupującego (Uczestnika) z tytułu rękojmi są przy zakupie elektrycznego wkrętaka Wiha (wkrętak Wiha zestaw 1 speedE®) wyłączone.
 

6. Odpowiedzialność
Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

7. Ochrona danych
Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, dotyczących zastosowania w danej aplikacji.

8. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.