Podwójna korzyść z technologii pomiarowej dla chłodnictwa od Testo

Tylko do 30 czerwca 2019, przy zakupie elektronicznej oprawy zaworowej testo 550 lub testo 557, otrzymasz bezpłatnie profesjonalny wkrętak wielofunkcyjny Wera, o wartości ok. 200 zł. netto.

Umożliwi Ci to nie tylko szybszą i łatwiejszą pracę przy konserwacji i regulacji systemów chłodniczych, ale także będziesz miał praktyczne narzędzie wielofunkcyjne zawsze pod ręką.
 

testo 550 testo 557 kit
Wera multitool

Ten profesjonalny wkrętak wielofunkcyjny już wkrótce może być Twój

 • 6 praktycznych, wymiennych, kodowanych kolorami bitów – mogących współpracować także z elektronarzędziami
 • Wymienny uchwyt szybkomocujący do bitów
 • Rękojeść Kraftform z funkcją zabezpieczającą przez staczaniem „non-roll” i zintegrowanym magazynkiem
 • Najwyższa jakość Made in Germany
   
Wera multitool
Wera craftform compact
Wera Kraftform multitool
Testo refrigeration promo

Twój wkrętak wielofunkcyjny w 3 prostych krokach:

1. Kup oprawę zaworową testo 550/ testo 557 w zestawie

Refrigeration measurement technology Testo

2. Zarejestruj produkt i wyślij fakturę

Refrigeration measuring instruments digital

Zarejestruj swoją elektroniczną oprawę zaworową na tej stronie i wyślij e-mailem kopię faktury do Testo.

3. Ciesz się ze swojego profesjonalnego wkrętaka wielofunkcyjnego.

Measurement technology refrigeration systems

Wkrętak wielofunkcyjny Wera zostanie do Ciebie bezpłatnie wysłany pocztą.

Zarejestruj swój produkt tutaj

Help

Zakupiono następującą wersję produktu:Missing or incorrect value
Numer seryjny: 8 znakówNumer seryjny można znaleźć tutaj:

Missing or incorrect value
Missing or incorrect value
Missing or incorrect value
Missing or incorrect value
Missing or incorrect value*Prosimy pamiętać, że nie ma możliwości dostawy do paczkomatu.
Missing or incorrect value
Missing or incorrect value
Missing or incorrect value
Data zakupu musi zawierać się w przedziale od 01.04 do 30.06.2019.
Zgoda na przetwarzanie danych i warunki uczestnictwa w promocji:Missing or incorrect value
Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących danego zastosowania:Missing or incorrect value
* Pola obowiązkowe

truead2c86c3004f79062278c54991b254e4d8119167
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Warunki uczestnictwa w promocji „Wiosenna promocja na sezon chłodniczy Testo 2019”

W ramach uczestnictwa w „Wiosennej promocji na sezon chłodniczy Testo 2019” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki.

 1. Organizator
  Organizatorem Promocji jest firma Testo SE & Co. KGaA, Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch (zwana dalej „Organizatorem”). Na zlecenie Organizatora, Promocję realizuje agencja Riek, direkt Marketing Consulting GmbH, Siemensstr. 10-12, 61352 Bad Homburg (zwana dalej „Agencją”).
 2. Przedmiot Promocji
  Przedmiotem Promocji jest przyznanie bezpłatnego dodatku, po zakupie zestawu testo 557 lub zestawu testo 550 (zwanych dalej „Urządzenia Objęte Promocją”) i po późniejszym przesłaniu kodu Promocji wraz z kopią dowodu zakupu.
 3. Prawo do udziału w Promocji
  Uprawnione do udziału są osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski (zwane dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
  Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dokonać zakupu Urządzenia Objętego Promocją u biorącego udział w Promocji dystrybutora w Polsce, nie ma przy tym znaczenia, czy Uczestnik dokona zakupu we własnym imieniu czy w imieniu firmy. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/kampanie/sezon-chlodniczy-2019, po czym mailowo otrzyma kod Promocji. Otrzymany kod Promocji musi zostać przesłany mailowo najpóźniej do 31 lipca 2019 r. wraz z kopią dowodu zakupu Urządzenia Objętego Promocją na adres e-mail promo@testo.com
  Wraz z przesłaniem kodu Promocji ryzyko utraty przechodzi na Uczestnika i Uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. 
  Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenie Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.
  Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji dotyczących zastosowania w danej aplikacji. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu. W takim przypadku wygasa prawo do dodatku, o ile dodatek ten do tego momentu nie został jeszcze wydany. Bez rejestracji dodatek (patrz punkt 5) można odpłatnie nabyć w sklepie z narzędziami.
 5. Dodatek
  Po pomyślnej weryfikacji uprawnień, każdy Uczestnik otrzyma dodatek w postaci wkrętaka wielofunkcyjnego (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1). Dodatek zostanie wysłany do Uczestnika przez Agencję pocztą. Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony. Prawa do dodatku nie można scedować na inną osobę.
 6. Odpowiedzialność
  Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora lub jego podwykonawców. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.
 7. Ochrona danych
  Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji dotyczących zastosowania w danej aplikacji.
 8. Pozostałe
  Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.