Technologia pomiarowa dla tych, których praca wydaje się nie mieć końca.

Dzięki tym 5 funkcjom, będziesz przygotowany na wszystko.

testo 557 operation

 

 

 

 

 1. Łatwa obsługa

 • Wygodna obsługa jedną ręką
 • Szybkie wyniki pomiaru
 • Redukcja błędów pomiarowych

 

Testo manifold display

 

 

 

 

 2. Czytelny wyświetlacz

 • Podgląd wszystkich wyników
 • Pomiary w formie graficznej
 • Intuicyjna aplikacja mobilna
Smart Probes documentation

 

 

 

 

 3. Cyfrowa dokumentacja

 • Brak dokumentów papierowych
 • Ze zdjęciami
 • Wysyłka raportu e-mailem jako PDF
Refrigerant manifold

 

 

 

 

4. Większa elastyczność

 • Wszystkie czynniki chłodnicze zapamiętane w urządzeniu
 • Elektroniczne oprawy zaworowe z automatycznym trybem pompy ciepła
 • SmartSondy Testo z zasięgiem Bluetooth do 100m
Testo robust

 

 

 

 

5. Niezawodna trwałość

 • Długa żywotność baterii
 • Szczelność
 • Wysoka jakość produkcji

Teraz otrzymasz jeszcze więcej!

 Tylko do 31 lipca 2020, przy zakupie 1 z 4 zestawów promocyjnych, u wybranego dystrybutora Testo, biorącego udział w Promocji otrzymasz profesjonalny wkrętak Wera za 1 zł netto. (+VAT 23%)

 Umożliwi Ci to nie tylko szybszą i łatwiejszą pracę przy konserwacji i regulacji systemów chłodniczych, ale także będziesz miał praktyczne narzędzie wielofunkcyjne zawsze pod ręką.

Znajdź swojego dystrybutora

 

UWAGA: Ilość promocyjnych wkrętaków ograniczona - oferta ważna do wyczerpania zapasów.


pl_Spring-refrigeration-image-wera-tool.jpg
pl_Spring-refrigeration-2020-image-wera-tool.jpg
Wera tool-pl.jpg
Free Wera Multitool

Zestawy promocyjne:

Zestaw 1: Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 - zestaw
 

testo 557 kit
 • Kalkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia w czasie rzeczywistym
 • Precyzyjna sonda do pomiaru próżni
 • Aktualizacja czynników chłodniczych za pomocą aplikacji mobilnej + bluetooth
    
 

Zestaw 2: Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550 - zestaw
 

More
 • Automatyczna kalkulacja wszytkich istotnych parametrów instalacji
 • Automatyczny tryb pompy ciepła
 • Aplikacja mobilna do monitorowania i raportowania na miejscu pomiaru


   

Zestaw 3: Zestaw SmartSond do chłodnictwa z detektorem czynników chłodniczych testo 316-3

Testo Smart Probes Refrigeration

Zestaw SmartSond do chłodnictwa:

 • 2 precyzyjne sondy ciśnienia (testo 549i) oraz 2 zaciskowe sondy temperatury (testo 115i)
 • Rozszerzony zasięg Bluetooth® nawet do 100m

Detektor testo 316-3:

 • Spełnia wymagania ustawy F-gazowej: czułość poniżej <4g/rok, protokół kalibracyjny, możliwość corocznej kontroli detektora
 • Wykrywanie wszystkich najpopularniejszych czynników chłodniczych

Zestaw 4: Zestaw SmartSond do chłodnictwa z detektorem czynników chłodniczych testo 316-4

testo 316-3

Zestaw SmartSond do chłodnictwa:

 • 2 precyzyjne sondy ciśnienia (testo 549i) oraz 2 zaciskowe sondy temperatury (testo 115i)
 • Rozszerzony zasięg Bluetooth® nawet do 100m

Detektor testo 316-4:

 • Spełnia wymagania ustawy F-gazowej: czułość poniżej <3g/rok, protokół kalibracyjny, możliwość corocznej kontroli detektora
 • Wyciek sygnalizowany diodą LED i sygnałem dźwiękowym
   

Twój wkrętak wielofunkcyjny w 3 prostych krokach:

1. Kup jeden z 4 zestawów promocyjnych
 

Spring-refrigeration-image-so-gehts-01.jpg

2. Zarejestruj produkt i wyślij fakturę
 

Spring-refrigeration-image-so-gehts-02.jpg

Zarejestruj swój miernik Testo na stronie Wiosennej Promocji i załącz kopię faktury zakupu.

3. Odbierz swój profesjonalny wkrętak wielofunkcyjny.

PL-Spring-refrigeration-image-so-gehts-03-pl.jpg
Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, wyślemy do Ciebie wkrętak wielofunkcyjny Wera wraz z fakturą, za pośrednictwem poczty kurierskiej (pobranie 1,23 zł (1 zł netto), płatne przy odbiorze przesyłki)

regrigeration-2020-extand-promo-3508x2840-PL.png

Formularz rejestracji

Help

98f4276e2a5e5ab8362c5610a379d25a22735b19
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Regulamin promocji „Wiosenna promocja Testo na sezon chłodniczy 2020” (Aktualizacja z dn. 22.06.2020 - wydłużamy promocję do końca lipca 2020)
 

W ramach uczestnictwa w „Wiosennej promocji na sezon chłodniczy Testo 2020” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki.

1. Organizator

Organizatorem Promocji jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP 5261742246, KRS 0000178397 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Przedmiot promocji

Przedmiotem Promocji jest prawo do zakupu wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), pod warunkiem zakupu wybranego zestawu promocyjnego (zwanego dalej „Urządzeniem Objętym Promocją” – patrz pkt. 4a), a następnie rejestracji produktu oraz przesłaniu kopii dowodu zakupu. UWAGA: Ilość promocyjnych wkrętaków ograniczona - oferta ważna do wyczerpania zapasów.

3. Prawo do udziału w promocji

Uprawnieni do udziału w Promocji są przedsiębiorcy (przedsiębiorca wg. art. 431 k.c.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby fizyczne , posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski (zwany dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin.

4. Warunki uczestnictwa w promocji

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 31 lipca 2020 r. dokonać zakupu Urządzenia Objętego Promocją u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/kampanie/sezon-chlodniczy-2020, a także potwierdzić zakup u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o., poprzez dołączenie podczas rejestracji kopii dowodu zakupu Urządzenia Objętego Promocją.
Rejestracja produktu i przesłanie kopii dowodu zakupu jest równoznaczne z zamówieniem w Testo Sp. z o.o. wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%).
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu rejestracji, do Uczestnika zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL wkrętak wielofunkcyjny Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł. netto, tj. 1,23 zł. brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji produktu i przesłania kopii dowodu zakupu najpóźniej do 31.07.31.08.2020 r.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenie Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.

Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji marketingowych i handlowych od Testo Sp. z o.o. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu, za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub za pomocą linka do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w każdym e-mailingu od Testo. W takim przypadku wygasa wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), o ile zakup ten do tego momentu nie został jeszcze dokonany.

4a    Wykaz urządzeń objętych promocją

Prawo do zakupu wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), przysługuje pod warunkiem zakupu jednego z czterech zestawów promocyjnych (zwanych dalej „Urządzenie Objęte Promocją”), wg. poniższego wykazu:

1)    Zestaw nr 1: Elektroniczna oprawa zaworowa testo 557 – zestaw
                               nr kat. 0563 1557

2)    Zestaw nr 2: Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550 – zestaw
                               nr kat. 0563 1550

3)    Zestaw nr 3: Zestaw SmartSond do chłodnictwa  nr kat. 0563 0002 10
                               z detektorem czynników chłodniczych testo 316-3
                               nr kat. 0563 3163

4)    Zestaw nr 4: Zestaw SmartSond do chłodnictwa  nr kat. 0563 0002 10
                               z detektorem czynników chłodniczych testo 316-4
                               nr kat. 0563 3164

 

 

5. Zakup dodatku w cenie 1 zł. netto + VAT (23%) 

W ciągu 14 dni roboczych od pomyślnej weryfikacji uprawnień, do Uczestnika zostanie wysłany dodatek w postaci wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1). Dodatek zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł. netto, tj. 1,23 zł. brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy, ciąży na Kupującym (Uczestniku) z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego (Organizatora), z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego (Organizatora) przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu (Uczestnikowi). Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający (Organizator) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący (Uczestnik) nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący (Uczestnik) jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru (i jej zawartości o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym (Uczestniku) zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.

Prawa do zakupu dodatku w postaci wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%) nie można scedować na innego przedsiębiorcę/ osobę fizyczną.
Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony.

Uprawnienia Kupującego (Uczestnika) z tytułu rękojmi są przy zakupie wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%) wyłączone.

6. Odpowiedzialność

Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

7. Ochrona danych

Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, dotyczących zastosowania w danej aplikacji.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.