testo 324 - miernik szczelności instalacji gazowych i wodnych 

Nr katalogowy  0632 3240

  • Bezproblemowa instalacja i łatwa obsługa

  • Wysoka dokładność potwierdzona dopuszczeniem DVGW

  • Bezpieczne przechowywanie danych w pamięci wewnętrznej

  • Półautomatyczny pomiar z wykorzystaniem gazu w instalacji lub gazu testowego

Miernik szczelności instalacji wodnych i gazowych testo 324, zgodny z DVGW.

Opis produktu

Testo 324 to miernik do pomiaru ciœnienia i szczelnoœci instalacji gazowych i wodnych.

 

Pomiar temperatury - NTC

Zakres pomiarowy

-20 do +100 °C

Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)

Zakres pomiarowy

-40 do +600 °C

Dokładność

±0,5 °C lub ±0,5 %

Ciśnienie absolutne

Zakres pomiarowy

600 do 1150 hPa

Dokładność

±3 hPa

Przeciążenie

to 1200 hPa

Pomiar wycieków

Zakres pomiarowy

0 do 10 l/godz.

Dokładność

±0,2 l/godz. lub ±5 % mierz.wart.

Resolution

0,1 l/godz.

Pomiar ciśnienia

Zakres pomiarowy

0 do 1000 hPa

Dokładność

±0,5 hPa lub ±3 % mierz.wart.

Pomiar ciśnienia (zewnętrzna sonda)

Zakres pomiarowy

0 do 25 bar

Dokładność

±0,6 % pełnego zakresu (0 do 10 bar)

±0,6 % pełnego zakresu (> 10 do 25 bar)

Ogólne dane techniczne

Przeciążenie

1200 hPa

Waga

1070 g

Wymiary

270 x 90 x 75 mm

Temperatura pracy

+5 do +40 °C

Klasa zabezpieczenia

IP40 zgodnie z EN 60529

Dodatkowe gniazdo sondy

2 Hirschmann sockets for connecting pressure and temperature probes

Połączenie gazowe

2 pressure connections DN 5

zgodnie z DVGW część 5925

Instrument class L up to volume = 200 litres

Wyświetlacz

kolorowy wyświetlacz, prezentacja krzywych graficznych

Wymiana danych

USB, IRDA, Bluetooth® (opcja)

Żywotność przechowywania baterii

approx. 5 h measurement time, mains operation possible

Temperatura składowania

-20 do +50 °C

Obliczanie objętości rur

Measuring range

max. 1200 l

Accuracy

±0,2 lub ±5 (1 do 200 l)

Sondy

819,00 Zł
z VAT  1 007,37 Zł

Dodatkowe akcesoria

85,00 Zł
z VAT  104,55 Zł
Zasilacz sieciowy 100-240 V AC/ 6.3 V,

Nr katalogowy: 0554 1096

188,00 Zł
z VAT  231,24 Zł
Pompa testowa

Nr katalogowy: 0554 3157

318,00 Zł
z VAT  391,14 Zł
Ogranicznik

Nr katalogowy: 0554 3162

135,00 Zł
z VAT  166,05 Zł

Drukarki i akcesoria

Szybka bezprzewodowa drukarka Testo

Nr katalogowy: 0554 0549

939,00 Zł
z VAT  1 154,97 Zł

Inne

339,00 Zł
z VAT  416,97 Zł
Poziom wysokiego ciśnienia 3/8" i 3/4"

Nr katalogowy: 0554 3163

220,00 Zł
z VAT  270,60 Zł
Poziom wysokiego ciśnienia 1/2" i 1"

Nr katalogowy: 0554 3164

220,00 Zł
z VAT  270,60 Zł

Próba ciśnieniowa instalacji gazowej (próba wstępna i próba główna)

Przepisy techniczne dla instalacji gazowych (w skrócie: TRGI) są wiążące i równocześnie bardzo ważne dla specjalistów z branży. Przepisy TRGI regulują w jaki sposób należy planować instalacje, jak je projektować obsługiwać oraz serwisować. Dotyczy to wszystkich instalacji gazowych. Przepisy te są pod specjalnym nadzorem Niemieckiego Stowarzyszenia Wody i Gazu (DVGW). Regulacje TRGI 2008 są aktualnie obowiązującymi przepisami. Między innymi, przepisy te mówią o tym, że instalacja gazowa musi być sprawdzana już na etapie montażu. W szczególności poniższe rodzaje kontroli odgrywają ważą rolę:

Próba wstępna określająca wytrzymałość instalacji

Podczas tego testu sprawdzana jest wytrzymałość materiału oraz jakość połączeń poszczególnych części instalacji, odbywa się to jeszcze przed etapem prac tynkarskich lub ukrywania instalacji. Podczas próby wstępnej nowo zainstalowane rury (bez przyłączy lub podłączonych jakichkolwiek urządzeń) poddane są ciśnieniu 1 bara. Używa się do tego celu powietrza lub innego gazu obojętnego. Próba trwa przynajmniej 10 minut i podczas tego czasu nie może nastąpić spadek ciśnienia.

Próba główna określająca szczelność

Ten rodzaj testu przeprowadza się w celu określenia ewentualnego wycieku z zainstalowanych rur lub połączeń pomiędzy nimi, ale przed zainstalowaniem innych przyłączy lub urządzeń. Urządzenie pomiarowe nie może odnotować spadku ciśnienia przez przynajmniej 10 minut (w zależności od objętości instalacji, określają to dodatkowe przepisy); ciśnienie jakim sprawdzana jest instalacja nie powinno przekraczać 150mbar (zazwyczaj jest to 110 mbar).

Test przecieków na instalacji gazowej w kotłowni

Wykonanie instalacji gazowej zgodnie z aktualnymi przepisami jest niezbędne do długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji. Jednakże warunki w jakich jest eksploatowana instalacja lub inne czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo. Systemy techniczne podlegają zużyciu oraz zanieczyszczeniu podczas codziennej pracy. Tylko wyspecjalizowany ekspert potrafi zidentyfikować, ocenić oraz dokonać ewentualnych napraw. Test przecieków dla instalacji rurociągowej musi być wykonywany i powtarzany co 12 lat, natomiast wyniki z pomiarów powinny być zapisane w specjalnym raporcie. Zarządca nieruchomością posiada więc dostęp do wyników z takich badań. Nawet niektóre firmy ubezpieczeniowe życzą sobie w ogólnych warunkach ubezpieczenia przeprowadzanie takich prób i wgląd do tych dokumentów. Test przecieków przeprowadza się zawsze w warunkach w jakich pracuje dana instalacja (nie podwyższa się ciśnienia testowego). Podczas testu urządzenie pomiarowe wykrywa czy i jak duży jest wyciek gazu z instalacji.

Pomiary ciśnienia na kotle (cieśnieni na dyszy lub cieśninie gazu zasilającego kocioł)

Standardowe pomiary wykonywane podczas prac serwisowych domowego urządzenia grzewczego uwzględniają również pomiar ciśnienia gazu na kotle. Wiąże się to z pomiarem ciśnienia przepływającego gazu oraz ciśnieniem spoczynkowym. Ciśnienie gazu przepływającego, nazywane również ciśnieniem „za reduktorem”, powinno być w przedziale od 18 do 25 mbar, w innym przypadku kocioł nie powinien być dopuszczony do pracy. Kocioł w takim przypadku nie będzie w stanie pracować poprawnie oraz mogą pojawić się wybuchy podczas próby ustawienia płomienia, co doprowadzi do uszkodzenia kotła i całkowitego wyłączenia systemu grzewczego.

Próba ciśnieniowa instalacji wody pitnej oraz instalacji ściekowej

Zgodnie z przepisami określonymi w normach DIN EN 806-4, DIN 1988-7 oraz DIN 1610, instalacja wody pitnej oraz instalacja ściekowa powinna być poddana próbie ciśnieniowej w celu wykluczenia ewentualnych nieszczelności przed ich oddaniem do użytku. Próba taka może być wykonana za pomocą powietrza, gazu obojętnego lub wody. Jednakże ze względów higienicznych, najlepiej nie przeprowadzać próby ciśnieniowej za pomocą wody i pozostawić suche rury przed oddaniem ich do użytku. Rekomendowane jest również przeprowadzenie próby ciśnieniowej za pomocą powietrza w celu wyeliminowania korozji na częściach metalowych. Próba ciśnieniowa podzielona jest na dwie zależne od ciśnienia części w zależności od celu takiej próby: wytrzymałość instalacji lub szczelność. Nieszczelności zazwyczaj wykrywane są bardzo szybko. Jeżeli pojawiają się z tym problem należy wykorzystać dodatkowe narzędzia lub materiały pomocnicze tak jak w przypadku instalacji gazowych np. środek pieniący się.

Katalogi

Instrukcje obsługi ENG

Oprogramowania