Kontrola temperatury w przemyśle mięsnym

W przemyśle mięsnym, trzeba upewnić się, że krytyczne wartości temperatury nie zostaną przekroczone.

 • System rejestratorów WiFi testo Saveris 2
 • System bezprzewodowych rejestratorów testo Saveris 2 pozwala na bezpieczną, automatyczną kontrolę temperatury i wilgotności przy mininalnym wysiłku.
testo-Saveris2_p_ap_sta_005549_2000x1500.jpg

Wyzwanie

Monitoring temperatury

 • Przestrzeganie dopuszczalnym wartości temperatury,
 • Zgodnośc z rozporządzeniami UE, przepisami sanitarnymi, oraz systemem  HACCP,
 • Gwarancja jakości produktu
 • Zwiększenie zaufania klientów
testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005548-US.jpg

Rozwiązanie

System rejestratorów WiFi testo Saveris 2

 • Zapis danych pomiarowych w Chmurze Testo
 • Bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca przez smartfon, tablet lub PC
 • Alarmowanie o przekroczeniu wartości krytycznych przez E-mail/SMS
testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

Zalety

Jak testo Saveris 2 zwiększa efektywność

 • Zautomatyzowane i bezpieczne monitorowanie temperatury
 • Automatyczne alarmowanie i dokumentacja
 • Bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca przez smartfon, tablet lub PC
 • Maksymalna elastyczność z licencją Advanced

Poznaj nasz model licencji

Wybierz najlepszą dla Ciebie opcję

butcher_saveris_2.jpg

Licencja Basic:

 • Darmowy dostęp do Chmury
 • Alarmowanie przez e-mail
 • Słały cykl pomiarowy

 
Licencja Advanced

 • Nawet do 10 użytkowników licencji
 • W pełni regulowany cykl pomiarowy
 • Alarmowanie przez e-mail i sms
 • Funkcja porównywania danych dla wybranych rejestratorów
 • Możliwość przechowywania danych w chmurze do 2 lat
 • Automatyczne raporty w formacie *csv i *pdf

Jak testo Saveris 2 działa w przemyśle mięsnym?

Monitorowanie temperatury bez większego wysiłku

System monitoringu testo Saveris 2 przechowuje wszystkie wartości pomiarowe z każdego rejestratora w Chmurze Testo, dlatego unika się ręcznego zapisywania lub ręcznego odczytu danych z każdego konwencjonalnego rejestratora. System wysyła e-mail (lub SMS) w przypadku przekroczenia wartości granicznych. Dane ze wszystkich miejsc pomiarowych zbierane są w Chmurze Testo, nawet jeśli pochodzą z wielu miejsc lub jeśli zostały dodane nowe rejestratory. To powoduje , że praca działu jakości jest łatwiejsza i bardziej pewna. Otrzymuje się ostrzeżenia SMS-owe lub email-owe, jeżeli temperatura przekroczy wartości graniczne i można zapobiec niebezpieczeństwu uszkodzenia produktów spożywczych.

testo-Saveris-2-instrument-stationary-measurement-005570.jpg

Nasza oferta dla rzeźników:

Rejestratory danych testo Saveris 2 niezawodnie rejestrują temperaturę i wilgotność w określonych odstępach czasu oraz przekazują wartości pomiarów bezpośrednio przez sieć bezprzewodową (WLAN) do Chmury Testo. Wartości pomiarowe są automatycznie zapisywane w Chmurze Testo i mogą podlegać ocenie w dowolnym miejscu i czasie przy pomocy, smartfona, tabletu lub PC z dostępem do Internetu. W przypadku przekroczenia wartości granicznych wysyłana jest natychmiast informacja przez e-mail lub (opcjonalnie) SMS-em.

Formularz kontaktowy

tel:  +48 22 292 76 80 do 83
       +48 22 863 74 01/22
       +48 22 863 24 41
fax: +48 22 863 74 15

e-mail: testo@testo.com.pl