Rejestratory temperatury: jednoczesna rejestracja kilku temperatur

W wielu obszarach wymagane są częste pomiary, a nawet ciągłe monitorowanie temperatury. W określonych przypadkach zastosowań trzeba zmierzyć temperaturę powietrza nie tylko w jednym miejscu, lecz jednocześnie zapisać kilka wartości. Tak jest na przykład w chłodniach, gdzie pomiary prowadzone są w dwóch różnych punktach lub w pojazdach chłodniczych, w których mierzy się temperaturę powietrza i produktów. Rejestrator temperatury testo 176 T2 został zaprojektowany dokładnie w tym celu i może mierzyć temperaturę swoimi dwoma zewnętrznymi czujnikami w różnych miejscach. Model testo 176 T2 pracuje nawet osiem lat z jednym zestawem baterii i jest praktycznie bezobsługowy. Urządzenie rejestruje i zapisuje nawet dwa miliony danych jednocześnie.

Zaletami nowoczesnych rejestratorów temperatury marki Testo są między innymi:

 • jednoczesna rejestracja i zapisywanie temperatur w różnych miejscach
 • udostępnianie danych przez USB lub kartę SD
 • możliwość analizy danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania
Image-2000x1500px-190-191.jpg

Bardzo skuteczna walidacja procesów pasteryzacji, sterylizacji i liofilizacji.

Przyrządy do monitorowania temperatury

Rejestratory temperatury

Rejestrator temperatury

Rejestratory do monitorowania temperatury

Rejestratory z zewnętrznymi sondami

Sondy pomiarowe

Rejestratory temperatury z mozliwością podłączenia zewnetrznych sond

Rejestratory do transportu

USB data logger for temperature

Rejestratory USB do monitorowania temperatury podczas transportu

Rejestratory temperatury WLAN

Wifi data loggers for temperature

Rejestratory danych Wi-Fi do elastycznego monitorowania temperatury za pomocą bezprzewodowej sieć WLAN.

Rejestratory temperatury - aplikacje

Monitorowanie temperatury

Restauracje i gastronomia

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł spożywczy

Przemysł farmaceutyczny

Rejestratory temperatury: stworzone do wielu zastosowań

Rejestratory temperatury znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie dane dotyczące temperatury muszą być stale rejestrowane i zapisywane, nierzadko przez bardzo długi czas. Stosuje się je również wtedy, gdy konieczny jest pomiar temperatury w różnych miejscach jednocześnie: rejestratory danych realizują to zadanie niezawodnie i pewnie. Ponadto można użytkować je nawet w ekstremalnych warunkach, w których również wykazują najwyższą precyzję. Dokładne czujniki temperatury rejestrują wartości pomiarowe, które są przekształcane w rejestratorze na wartości temperatury i zapisywane. Rejestrator temperatury dzięki solidnej obudowie można również stosować wszędzie tam, gdzie dochodzi do wysokich obciążeń mechanicznych.

Typowymi zakresami zastosowania są:

 • monitorowanie temperatur w chłodniach
 • monitorowanie temperatur w branży spożywczej
 • monitorowanie temperatur podczas transportu
 • monitorowanie temperatur w pomieszczeniach magazynowych
Oczywiście nie chodzi przy tym tylko o rejestrację danych temperaturowych i związane z tym długofalowe monitorowanie tych danych. Są one również protokołowane, co z kolei sprawia, że użytkownik dysponuje dokumentacją ciągłości łańcucha chłodniczego oraz wymaganych temperatur w danym obszarze i zawsze może sięgnąć do odpowiednich raportów nawet z odległej przeszłości. Rejestratory temperatury umieszczane są w takich miejscach chłodni i magazynów, które stanowią krytyczne punkty pod kątem zmian temperatury, na przykład w oknach i drzwiach, gdzie monitorują stan temperatur. To właśnie w tych miejscach dochodzi bowiem do szybkich zmian. Jeśli zmiana będzie krytyczna, można od razu wprowadzić środki zaradcze.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Rejestratory temperatury: możliwość poprawy jakości produktów

W pierwszej chwili wydaje się to niemożliwe, ale praktyczne zastosowanie już dawno potwierdziło, że rejestratory danych rzeczywiście mogą przyczyniać się do podniesienia jakości produktów. Dzieje się tak ze względu na zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego lub stałej temperatury magazynowania. Jeśli rejestrator danych regularnie mierzy temperaturę, wszelkie nieprawidłowości zostają rozpoznane od razu, dzięki czemu można szybko wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Bez tych nowoczesnych pomocników odchylenia rozpoznawane są zazwyczaj o wiele za późno, gdy temperatury magazynowania już niekorzystnie wpłynęły na produkty. Przyczyną psucia się artykułów spożywczych może być brak ciągłości w łańcuchu chłodniczym. Jest to problem, którego w wielu wypadkach można uniknąć poprzez zastosowanie rejestratora temperatury.

Rejestratory temperatury

Rejestrator temperatury Testo: monitorowanie temperatur

Aby prawidłowo monitorować i dokumentować temperatury, nie wystarczy użyć termometru i regularnie odczytywać go. Liczba pomyłek byłaby wtedy zbyt wysoka ze względu na zbyt wiele źródeł błędów. Rejestrator temperatury wyklucza je, dokonując regularnych pomiarów w różnych miejscach. Błędy odczytu i analizy ograniczone zostają przy tym do minimum, a nawet są całkowicie wyeliminowane. Oferta Testo obejmuje między innymi następujące rejestratory danych:

 • testo 184 T2 do monitorowania transportu
 • testo 174 H do jednoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności
 • testo 174 T do ciągłego monitorowania temperatur magazynowania
 • testo 176 T4 do jednoczesnego pomiaru w czterech miejscach

Ta lista przedstawia tylko niektóre modele rejestratorów danych Testo, które są do dyspozycji w celu zapisu, monitorowania i analizy temperatur. Różnią się one między innymi liczbą jednoczesnych pomiarów.


Rejestrator danych USB: łatwa transmisja danych

Rejestratory danych potrafią analizować dane pomiarowe tak samo łatwo, jak rejestrować je i zapisywać. Do analizy konieczna jest transmisja poprzez USB lub kartę SD (w zależności od modelu). Do dyspozycji są różne oprogramowania na komputer, które pomagają analizować dane i wykorzystywać je w różnym zakresie.

Rejestrator temperatury USB: opcjonalne akcesoria

Kabel USB potrzebny do obsługi rejestratora danych nie jest zawarty w zakresie dostawy; można zakupić go w ramach wyposażenia opcjonalnego. Na komputerze możliwe jest zarówno wykonywanie analiz danych pomiarowych, jak i programowanie rejestratora temperatury. W tym celu korzystać można z następujących trzech programów:

 • ComSoft Basic: bezpłatne oprogramowanie do prostych analiz danych
 • ComSoft Professional: dodatkowo płatne oprogramowanie do szczegółowej analizy danych
 • ComSoft CFR 21 Part 11: dodatkowo płatne oprogramowanie z możliwością walidacji do specjalnych analiz w obszarze farmacji
USB data logger for temperature