Wilgotnościomierz: niezawodny pomiar ważnego parametru

Wilgotność powietrza jest jednym z najważniejszych parametrów i obok temperatury oraz ciśnienia najczęściej oznaczaną wartością. Wilgotność powietrza i temperatura są przy tym dwoma najważniejszymi parametrami komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Higrometr oprócz wspomnianych wartości dodatkowo odczytuje także inne parametry: oznacza na przykład punkt rosy lub zawartość wody w powietrzu. Tak zwane „rejestratory parametrów komfortu cieplnego” pozwalają nawet na automatyczne zapisywanie i późniejszą analizę wartości na komputerze.
 
W przypadku pomiaru wilgotności higrometrem użytkownicy korzystają z następujących możliwości:
 
 • stabilne czujniki wilgoci w urządzeniach pomiarowych
 • zintegrowany lub podłączany zewnętrznie czujnik wilgotności
 • możliwość użytkowania również w złożonych otoczeniach
 • solidna konstrukcja
 • duży wyświetlacz z oświetleniem

Nieograniczone możliwości: pomiar wilgotności powietrza z Testo

Termohigrometr

Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza

Oblicza również punkt rosy i temperaturę mokrego termometru.
 

Podczerwień z funkcją pomiaru wilgotności

Miernik wilgotności powietrza
Wyposażony w 4-punktowy celownik laserowy i optykę 50:1 do zdalnego pomiaru wilgotności powietrza.

Urządzenia pomiarowe z podłączanymi czujnikami

Pomiar wilgotności powietrza
Możliwość pomiaru wilgotności powietrza oraz innych parametrów klimatycznych za pomocą jednego urządzenia.

Miernik wilgotności współpracujący ze smartfonem

Miernik wilgotności współpracujący ze smartfonem
Szybki, cyfrowy, bardzo wydajny i z aplikacją mobilną.
 

Czujnik wilgotności

Pomiar wilgotności powietrza
Szeroki wybór sond i czujników zewnętrznych – do każdego zastosowania wymagającego pomiaru wilgotności.

Większa efektywność: dzięki odpowiedniemu miernikowi wilgotności powietrza

Pomiar wilgotności powietrza: precyzyjne oznaczanie wilgotności powietrza

Wilgotnościomierz jest łatwym w obsłudze, bardzo precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Podczas pomiarów należy pamiętać o tym, aby zachować odpowiednią odległość od chłodniejszych powierzchni, ponieważ w bezpośrednim otoczeniu zimnych powierzchni, które oddają to zimno do otoczenia, wilgotność powietrza jest wyższa niż w ciepłym powietrzu. Tak nieprawidłowo zmierzona wartość byłaby po prostu błędna i niemiarodajna w stosunku do całego pomieszczenia.
 
Ponadto ważne jest, aby czujnik pomiarowy ustawić pośrodku pomieszczenia na wysokości ok. 60 cm. Podczas procesu pomiarowego wilgotnościomierz powinien być w ruchu. Łagodne kołysanie w tę i z powrotem jest przy tym wystarczające. W ten sposób czas adaptacji, czyli czas, jaki wilgotnościomierz potrzebuje na zaaklimatyzowanie się, jest krótki. Aby urządzenie dało jak najdokładniejsze wyniki, trzeba dać mu odpowiednio długi czas na adaptację do temperatury innej niż do tej pory.
Podczas użytkowania higrometrów do pomiaru wilgotności powietrza należy zadbać też o to, aby nie wydychać powietrza na czujnik. Wydychane powietrze jest bowiem wilgotne i zafałszowuje wynik pomiaru.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.


Humidity meter
W połączeniu z wilgotnościomierzem można zastosować następujące urządzenia (ew. można użyć ich wraz z higrometrem do jednoczesnego rejestrowania różnych danych):
 
 • termohigrometr (wilgotnościomierz i termometr) do obliczania punktu rosy i temperatury mokrego termometru
 • termometr na podczerwień z wilgotnościomierzem
 • Smart Probes (czujniki wilgoci i temperatury, których dane można odczytywać i obsługiwać smartfonem)

Pomiar wilgotności: co mierzy wilgotnościomierz?

Wilgotnościomierz podczas pomiaru określa zawartość wilgoci w powietrzu. Podobnie jak termometr odpowiada za temperaturę, tak wilgotnościomierz jest właściwym urządzeniem do pomiaru zawartości pary wodnej w powietrzu. Należy zwrócić przy tym uwagę na to, że wbrew powszechnej opinii w ciepłym powietrzu występuje więcej pary wodnej niż w chłodnym. Architekci i budowlańcy bardzo dobrze wiedzą, że budynek w stanie surowym najlepiej „odpoczywa” w miesiącach zimowych. Latem przy wysokich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza ściany nie wyschną odpowiednio. Zimno wyciąga z nich natomiast wilgoć.
 
Wilgotnościomierze mierzą następujące parametry:
 
 • względna wilgotność powietrza: w procentach, obliczanie wartości poprzez oznaczanie wilgoci dostępnej w powietrzu pomieszczenia i maksymalnej wilgotności powietrza
 • bezwzględna wilgotność powietrza: podawana w g/m³, wyliczana z ilości pary wodnej w zamkniętym pomieszczeniu o wymiarach 1 m³
 • punkt rosy: poziom temperatury, w której może odbyć się obroszenie

 

Humidity knowledge

Wilgoć w powietrzu: wartość oznaczana przez wilgotnościomierz

No doubt you are familiar with the humidity meters for use at home. Most people use these measuring instruments in their little weather station at home. There, multiple values are measured and shown on the display. But humidity meters are also used in industry. For example, they are used in industrial humidity measurement, in the calculation of cold chain values and in clean rooms. The measuring tasks vary, and there is an appropriate Testo measuring instrument for all of them. Moisture meters are also available for critical situations, where adaptation to the intended purpose is more important than technical superiority.

pozostałe wilgotnościomierze marki Testo

Humidity meters: Different measuring instruments for different requirements

Wiele osób zna wilgotnościomierz z zastosowania w domu. Takie urządzenia pomiarowe najczęściej stosuje się w ramach domowych stacji pogodowych. Stacje te mierzą różne wartości i prezentują je na wyświetlaczu. Jednak wilgotnościomierze stosowane są również w przemyśle, na przykład do przemysłowego pomiaru wilgoci na potrzeby łańcucha chłodniczego lub pomieszczeń czystych. Zadania pomiarowe mogą być przy tym różne, a do każdego ich rodzaju Testo udostępnia odpowiednie urządzenie. Dostępne są nawet wilgotnościomierze do sytuacji krytycznych, przy czym dopasowanie do celu zastosowania jest ważniejsze niż przewaga techniczna.
<h3>Wilgotnościomierz: różne wymagania, różne urządzenia pomiarowe</h3>
Instalacje grzewcze i wentylacyjne ustawia się w taki sposób, aby tworzyły przyjemne warunki w pomieszczeniu. Względna wilgotność powietrza odgrywa przy tym ważną rolę, ponieważ wraz z temperaturą świadczy o komforcie cieplnym. Aby zapewnić dobre samopoczucie, wilgotność powietrza powinna wynosić od 30 do 65%.
 
Innymi zadaniami wilgotnościomierza są na przykład:
 
 • Rozpoznawanie pleśni: nieprawidłowe wietrzenie i wady budowlane powodują powstawanie pleśni. Wilgotnościomierz może określać punkt rosy i lokalizować miejsca zagrożenia w domu.
 • Długofalowa kontrola: rejestracja danych dotyczących komfortu cieplnego pomieszczenia przez długi czas.
 • Pomiar wilgotności materiału: urządzenie do pomiaru wilgotności materiału kontroluje warunki magazynowe dla różnych materiałów, przy czym może także zmierzyć wilgotność samych magazynowanych towarów.

>Pomiar wilgotności powietrza i rozpoznawanie czynników wpływu

Wilgotnościomierz oznacza wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Ważne przy tym jest jednak nie tylko to, aby poznać samą wartość, lecz aby sprawdzić, z czego ona wynika. Wilgotność powietrza wzrasta na przykład wraz z liczbą osób znajdujących się w pomieszczeniu. Ponadto ważną rolę odgrywa sposób wietrzenia: jeśli wilgotne powietrze może regularnie uchodzić, warunki w pomieszczeniu są przyjemniejsze i bardziej suche. W długofalowej ocenie komfortu cieplnego pomieszczenia należy uwzględnić również to, że materiały budowlane w różnym stopniu pochłaniają lub oddają wilgoć.