Wilgotnościomierz – niezawodne urządzenie do wielu zastosowań

Wilgotnościomierz znajduje zastosowanie zawsze wtedy, gdy dokładnie zmierzona musi zostać zawartość wilgoci w powietrzu lub ciałach stałych. Jednym z najczęstszych zastosowań jest pomiar wilgotności w powietrzu za pomocą higrometru.
 
Pomiar tego rodzaju ma istotne znaczenie przede wszystkim z dwóch powodów:
 
1. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, może mieć negatywny wpływ na zdrowie.          Dzieje się tak ze względu na to, że powietrze o niskiej wilgotności wysusza śluzówkę, a w konsekwencji podrażnia nasze                drogi oddechowe, przez co są one bardziej narażone na czynniki chorobotwórcze.
 
2. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może natomiast sprzyjać powstawaniu pleśni w pomieszczeniach. W takim przypadku              trzeba je regularnie wietrzyć, a zimą nagrzewać. I oczywiście kontrolować wilgotnościomierzem.
Humidity meter

Zalety wilgotnościomierza marki Testo

  • możliwość pomiaru wilgotności powietrza i materiałów
  • niezawodna markowa jakość
  • różne modele do wszystkich zastosowań

Prawidłowy sposób pomiaru wilgotności

  • Wilgotnościomierz stosować zawsze pośrodku pomieszczenia i na wysokości piersi.
  • Delikatnie poruszać czujnikiem.
  • Uwaga: nie dopuścić do tego, aby wydychane powietrze zafałszowało wynik.

Przegląd wszystkich wilgotnościomierzy i higrometrów marki Testo

Urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza

Pomiar wilgotności z Testo
Nieodzowne i uniwersalne urządzenia do badania klimatu w pomieszczeniach. Mierzą m.in. wilgotność powietrza i temperaturę.

Urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów

Pomiar wilgotności z Testo
Sprawdzone higrometry do ścian, jastrychów, materiałów budowlanych i drewna.
 

Czujnik wilgotności
 

Higrometry marki Testo

Szeroki wybór czujników do każdego wilgotnościomierza marki Testo.

 

Rejestratory wilgotności
 

Rejestratory wilgotności
Wiarygodny pomiar i dokumentacja temperatury i wilgotności.

 

Gdzie będzie wykonywany pomiar wilgotności?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Technika do pomiaru wilgotności

Wilgotnościomierz marki Testo z reguły służy przez kilka lat. W związku z tym przed zakupem warto dowiedzieć się, w jaki sposób dane urządzenie dokonuje pomiarów i jak działa.

Sposób dokonywania pomiarów wilgotności

Teoretycznie istnieje ponad 30 sposobów pomiaru wilgotności powietrza. W praktyce sprawdziło się jednak o wiele mniej metod, ponieważ nie wszystkie wyróżniają się wysoką niezawodnością, łatwym sposobem obsługi i wystarczającą dokładnością. Technologie te można podzielić na cztery grupy.
 
Pomiar wilgotności poprzez zmianę długości
 
Do tej grupy zaliczają się higrometry włosowe, które są najstarszą i najbardziej znaną metodą oznaczania wilgotności. Działają one w następujący sposób: włosy ludzkie lub włosie końskie (aktualnie stosuje się jednak również sztuczne włókna) pochłaniając wilgoć, zmieniają swoją długość o maks. 2,5%. Ta zmiana długości prezentowana jest mechanicznie na skali.
 
Pomiar wilgotności poprzez zmiany temperatury
 
Wilgotny przedmiot wychładza się, jeśli zostanie wystawiony na podmuch powietrza. Na skutek tego procesu temperatura wokół miejsca parowania jest niższa niż temperatura otoczenia. Właśnie to zjawisko do pomiaru wilgotności wykorzystują tak zwane „psychrometry”. 
 
Pomiar wilgotności poprzez zmiany elektryczne
 
W przypadku tej metody pomiarowej do pomiaru wilgotności stosuje się czujniki. I tak na przykład w przypadku czujników litowo-chlorkowych mierzona jest przewodność elektryczna powierzchni z powłoką litowo-chlorkową. Wskazuje ona na wilgotność, która następnie prezentowana jest jako wartość pomiarowa.
 
Pomiar wilgotności poprzez zmiany optyczne
 
Ta metoda wykorzystuje proces schładzania wilgotnego powietrza, aż na lustrze o stałej temperaturze wystąpi kondensat. Temperatura w momencie, kiedy lustro zaczyna pokrywać się kondensatem, to temperatura punktu rosy. 
 
testo-61testo-6-Estrich-engl-01.jpg

Inne urządzenia do pomiaru wilgotności

Oprócz wilgotnościomierza Testo oferuje oczywiście także wiele innych urządzeń do pomiaru wilgotności materiałów i powietrza. Wilgotność wilgotności nierówna, a różne zastosowania wymagają różnych metod pomiarowych. Istnieje przy tym możliwość wyboru, czy wilgotność ma być zmierzona w powietrzu czy w materiale i czy wartości pomiarowe mają być zapisywane przez dłuższy czas.
Urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów

Pomiar wilgotności w czasie

Aby wykonać zadania pomiarowe, w przypadku których punktowy pomiar wilgotności jest niewystarczający, firma Testo oferuje rejestratory wilgotności. Rejestratory te mierzą i dokumentują wilgotność powietrza w indywidualnych przedziałach czasowych. W ten sposób w czasie późniejszej analizy wartości pomiarowych na komputerze można szybko sprawdzić przebieg zmian wilgotności powietrza.

Szybki i wydajny pomiar wilgotności powietrza

W przypadku gdy wilgotność powietrza mierzona ma być jedynie punktowo, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie miernika wilgotności powietrza. Charakteryzuje się on szybkim sposobem użycia, łatwym zastosowaniem i precyzyjnym pomiarem – dzięki temu wilgotność jest zawsze pod kontrolą. 

Oznaczanie wilgotności materiału

Oznaczanie wilgotności materiałuWilgotność musi być mierzona nie tylko w powietrzu – jest to konieczne także w przypadku ciał stałych. Zwłaszcza w budownictwie ogromne znaczenie ma to, czy określone materiały są wystarczająco suche, aby można było poddać je dalszej obróbce. Za pomocą miernika wilgotności materiałów marki Testo to zadanie można wykonać szybko i precyzyjnie. 

Pomiar wskaźnikiem wilgotności

Jak widać, wilgotnościomierz ma wiele różnych nazw, a często używane pojęcie „wskaźnika wilgotności” jest tylko jednym z nich. W zasadzie w ten sposób określa się zarówno higrometr, jak i wilgotnościomierz