Termometry jako bardzo precyzyjne urządzenia pomiarowe

Temperatura jest dla wielu osób bardzo ważnym parametrem, zarówno ze względów zawodowych, jak i w życiu prywatnym. Termometr mierzy temperaturę zewnętrzną lub w pomieszczeniu, stosowany jest w magazynach i do kontroli ciągłości łańcucha chłodniczego w produkcji artykułów spożywczych. Bez przyrządu do pomiaru temperatury wielu rzeczy i sytuacji nie dałoby się dokładnie ocenić, ponieważ każdy z nas odczuwa temperaturę subiektywnie. Podczas gdy jednej osobie jest ciepło, druga – marznie. Aby obiektywnie oznaczyć więc temperaturę, potrzebny jest termometr. Nowoczesne termometry cyfrowe marki Testo pracują bardzo precyzyjnie i niezawodnie, a przy tym są solidne i doskonale wyposażone do danego celu zastosowania. Do dyspozycji są różne rodzaje termometrów i odpowiednich czujników:

 • termometry na podczerwień
 • czujniki do temperatury powierzchni
 • czujniki temperatury powietrza
 • czujniki wkłuwane
 • kamery termowizyjne
 • rejestratory temperatury
thermometer

Urządzenia do pomiaru temperatury

Termometr na podczerwień
 

Mierniki temperatury
Pomiar temperatury na odległość – niezawodny, precyzyjny, bezdotykowy.
 

Urządzenia do pomiaru temperatury powierzchni

Termometr cyfrowy
Urządzenia do pomiaru temperatury z zamontowanymi na stałe lub wymiennymi czujnikami temperatury powierzchni.

Urządzenia do pomiaru temperatury powietrza

Pomiar temperatury
Precyzyjne mierniki temperatury powietrza.
 

Termometry penetracyjne
 

Miernik temperatury marki Testo
Pomiary temperatury w czynnikach stałych i półstałych.
 

Termometry zanurzeniowe

Urządzenia pomiarowe marki Testo
Do pomiaru temperatury w cieczach. Możliwość stosowania również w czynnikach agresywnych.
 

Paski temperaturowe

Paski temperaturowe
Wyjątkowo ekonomiczna alternatywa dla urządzenia do pomiaru temperatury.

 

Kamery termowizyjne

Monitorowanie temperatury
Wizualizują temperaturę. Idealne rozwiązanie w pracach związanych z konserwacją, rzemiosłem budowlanym i instalacjami grzewczymi.

Rejestratory temperatury

Rejestratory temperatury
Automatyczne monitotowanie temperatury.

 

Gdzie będzie wykonywany pomiar temperatury?

Termometr cyfrowy: łatwy odczyt wartości

Testo thermometer

Chyba każdy zna proste termometry z podziałką oraz zieloną, niebieską lub czerwoną linią pośrodku. Zmienia się ona wraz z temperaturą. Ciecz, która tworzy tę linię, rozszerza się przy nagrzaniu i z powrotem kurczy przy ochłodzeniu. Dzięki temu słupek podnosi się, kiedy robi się cieplej i spada, kiedy temperatura jest niższa. Odczyt wartości jest w takim przypadku jednak nieprecyzyjny i praktycznie niemożliwy z dokładnością do jednej dziesiątej. Termometr cyfrowy natomiast posiada czujnik na końcówce. Dostępne są różne rodzaje czujników, które można odpowiednio dobrać do danego zadania pomiarowego.

Pomiar temperatury za pomocą termoelementów oparty jest na zjawisku termoelektrycznym. Jeśli zespawane zostaną końcówki dwóch elementów z różnych stopów metali, to prąd przepływał będzie w momencie, gdy punkt pomiaru (gorąca końcówka) ma inną temperaturę niż punkt referencyjny (zimna końcówka). Każdy materiał termoelementu ma własną charakterystykę. Ta charakterystyka to zależność pomiędzy przyłożoną temperaturą a wytworzonym napięciem elektrycznym. Z praktycznego doświadczenia firmy Testo wynika, że w przemyśle i technice klimatyzacyjnej stosowane są głównie termoelementy typu K, a w branży spożywczej typu T.

Termorezystory platynowe wykorzystują tak zwane zjawisko zmiany rezystancji metali wraz z temperaturą. Wszystkie metale są np. termistorami o dodatnim współczynniku temperaturowym, ponieważ charakteryzują się tym, że przy wzroście temperatury zwiększają swój opór elektryczny (tzn. w niższych temperaturach lepiej przewodzą prąd niż w wyższych). Ten efekt można wykorzystać do pomiarów temperatury. Czujniki z termorezystorami platynowymi zaliczają się do najdokładniejszych czujników dostępnych na rynku. Charakteryzują się długą żywotnością i są odporne na starzenie się. Znajdują zastosowanie zwłaszcza w obszarze laboratoryjnym.

Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym są nowoczesnymi czujnikami temperatury, które przekształcają zmiany temperatury na zmiany oporu. W odróżnieniu od wspomnianych termorezystorów platynowych ich opór maleje wraz ze wzrostem temperatury. Ponieważ posiadają one ujemny współczynnik temperaturowy, zwane są również „NTC” (= Negative Temperature Coefficient). Termometry z techniką NTC nie potrzebują czasu adaptacji do temperatury otoczenia (ponieważ nie posiadają punktu referencyjnego). Dzięki temu idealnie nadają się do użytku w chłodniach i mroźniach.

Zalety termometrów cyfrowych: 

 • najwyższa dokładność pomiarowa
 • niezawodny pomiar temperatury w danym medium
 • pomiar z dokładnością do jednej dziesiątej lub jednej setnej
 • solidne wykonanie
 • możliwość zapisu danych

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Termometr cyfrowy posiada jednak jeszcze jedną zaletę. Można stosować go w połączeniu z rejestratorem temperatury, dzięki czemu umożliwia rejestrację i zapisywanie danych temperaturowych. Wartości te są potrzebne np. do długofalowej kontroli urządzeń chłodniczych lub instalacji klimatyzacyjnych. Zapisane dane można wykorzystać również do dokumentacji przestrzegania stałej temperatury w łańcuchu chłodniczym artykułów spożywczych.

Pomiar temperatury: kiedy jest potrzebny?

デジタル温度計

Na co dzień chcemy wiedzieć, jaka temperatura panuje na zewnątrz i czy trzeba zabrać ze sobą kurtkę. Patrzymy na termometr i polegamy na jego wskazaniu. W przemyśle sytuacja jest podobna, ponieważ również w tym przypadku wskazanie termometru cyfrowego i innych urządzeń pomiarowych decyduje o dalszym postępowaniu na przykład podczas obróbki artykułów spożywczych. W ten sposób za pomocą mierników temperatury sprawdza się warunki transportu żywności albo testuje kominki i rury wydechowe w celu określenia strat kominowych. Temperatura powietrza mierzona jest w celu prognozowania pogody, a w laboratoriach termometrami zanurzeniowymi sprawdza się temperaturę roztworów chemicznych. Termometr do grilla pokazuje, czy stek jest w środku już odpowiednio wysmażony. Zakresy zastosowań termometrów są bardzo liczne, ale zawsze obowiązuje jedna zasada: najważniejsza jest precyzja termometru, który powinien prezentować zmierzone wartości w dobrze widoczny, dokładny i niezawodny sposób.

Termometry dla domu i firmy

Testo oferuje odpowiednie termometry do wszystkich potrzeb, np. cyfrowe termometry do użytku w domu i ogrodzie czy bardzo wydajne urządzenia, stosowane w firmach w połączeniu ze Smart Probes. Termometry zaliczają się do najczęściej stosowanych urządzeń pomiarowych we wszystkich obszarach, a wszystkie warianty Testo przekonują niezawodnością pomiaru temperatury. W domu i punktach gastronomicznych zastosowanie znajduje termometr do mięsa, który jako termometr wkłuwany dba o to, aby kucharz znał temperaturę rdzenia przyrządzanej potrawy. Ponieważ za jego pomocą przygotowywać można nie tylko mięso, lecz również ryby i inne produkty spożywcze, ten termometr zwany jest również „termometrem do pieczenia”.

Testod Cyfrowy termometr
Pomiar temperatury

Termohigrometr: komfort cieplny

Termohigrometr jest małym, uniwersalnym urządzeniem do użytku w wielu różnych obszarach i jest w stanie oznaczyć temperaturę i wilgotność powietrza jednocześnie. W ramach Smart Probes takie urządzenia pomiarowe stosowane są na przykład do monitorowania szklarni lub magazynów, do kontroli instalacji grzewczych lub komfortu cieplnego pomieszczeń.

Pomiar temperatur w cieczach

W przypadku pomiaru temperatury zawsze ważne jest, aby używany czujnik miał mniej więcej taką samą temperaturę. Jeśli jest za chłodny, odbiera energię z otaczającego go medium i zmierzona wartość jest za niska. Natomiast zbyt gorący czujnik oddaje energię do medium, a wtedy prezentowana wartość jest wyższa niż w rzeczywistości. Ta kwestia jest ważna zwłaszcza w przypadku cieczy. Oprócz prawidłowej temperatury własnej odpowiednia musi być także głębokość zanurzenia czujnika: powinna ona wynosić od 10- do 15-krotności jego średnicy.