Anemometr: dokładny pomiar prędkości wiatru

Anemometr jest niezastąpiony w celu określenia pola prądów w kanale powietrznym lub zmierzenia temperatury w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych. Wyróżnia się przy tym dwa rodzaje anemometru: termiczny i skrzydełkowy. Ten drugi jest najstarszą formą anemometru i działa podobnie jak wiatrak: przepływające powietrze napędza wirniki skrzydełkowe, wprawiając je w rotację.

Anemometry znajdują zastosowanie w różnych obszarach:

 • kontrola instalacji klimatyzacyjnych
 • kontrola pól prądów w instalacjach technicznych
 • pomiar wymiarów różnych kanałów
 • oznaczanie prędkości powietrza w siłowniach wiatrowych
 • wentylacja podziemnych miejsc pracy (np. w kopalniach)
Outlet measurement with anemometer

Anemometr wiatraczkowy

POP-stroemungsmessgeraet-flügelrad-Anemometer-testo-417-product.jpg
Do pomiarów przepływu na wylotach powietrza z kanałów wentylacyjnych, a także do sprawdzania powietrza nawiewanego i wywiewanego na kratkach wentylacyjnych i anemostatach wirowych.

Anemometr termiczny

POP-stroemungsmessgeraet-thermisches-Anemometer-testo-405-product.jpg
Do pomiarów przepływu w kanałach wentylacyjnych, a także do sprawdzania powietrza wywiewanego na kratkach wentylacyjnych i dygestoriach.

Miernik wielofunkcyjny

miernik wielofunkcyjny

Do kompleksowych pomiarów w systemach klimatyzacji i wentylacji.
 


Tak działa pomiar

Czas, jaki skrzydełka potrzebują na wykonanie pełnego obrotu, wskazuje na prędkość wiatru. Ze zmierzonego czasu wynika więc prędkość strumienia powietrza. Natomiast anemometr termiczny zawiera nagrzewany drut, który zostaje schłodzony przez strumień powietrza. Aby uniemożliwić to schłodzenie lub skompensować je, potrzebna jest większa ilość prądu. Prędkość przepływu jest zatem związana z dopływem prądu, ponieważ wraz z nią zmienia się transport ciepła. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że prędkość przepływu jest tym większa, im więcej prądu płynie.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Oznaczenie przepływu: niezbędne przede wszystkim w przypadku pomiaru kanałów

Oznaczanie przepływu za pomocą anemometru odgrywa znaczącą rolę zwłaszcza w przypadku pomiaru kanałów. Sprawdza się przy tym, jak duża jest prędkość powietrza w danym kanale. Ta wartość pomiarowa jest niezbędna przede wszystkim w przypadku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ponieważ aby praca każdej takiej instalacji była w ogóle możliwa i wydajna, prędkość strumienia powietrza musi być odpowiednia.

Urządzenia do pomiaru prędkości wiatru wykorzystywane są również w przypadku pomiaru wylotów kanałów. Dzięki anemometrowi można rozpoznać małe zmiany, które są bardzo ważne dla całego systemu. Takie zmiany dotyczą na przykład strumienia objętości i prędkości strumienia powietrza.

Prędkość powietrza w pomieszczeniach jest często bagatelizowana, a przecież ma ona decydujący wpływ na komfort cieplny. Oprócz prędkości powietrza ważną rolę odgrywają przy tym również temperatura i wilgotność powietrza, dlatego zawsze trzeba kontrolować te wszystkie trzy wartości. Do ich pomiaru doskonale sprawdzi się właśnie anemometr termiczny.

Dobrze, jeśli wybrany anemometr do pomiaru przepływu posiada różne funkcje dodatkowe, które umożliwiają na przykład obliczenie średniej wartości zmierzonych parametrów. Ponadto w celu uzyskania rzetelnego przeglądu zmian wartości nieodzowna jest możliwość zapisania ostatnich danych.

Pomiar w kanałach wentylacyjnych


Flow measurement in the channel

Zalety zastosowania wysokosprawnych anemometrów (skrzydełkowych lub termicznych) do pomiaru przepływu:

 • możliwość kontroli prędkości powietrza
 • jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności powietrza
 • dostępność różnych mierników przepływu do wielu zakresów zastosowań
 • zapewnienie efektywności działania instalacji i urządzeń
 • możliwość przeprowadzenia łatwej analizy danych

Anemometr: odpowiednie urządzenia do wszystkich zastosowań

Rzetelny pomiar prędkości wiatru i innych parametrów jest możliwy tylko wtedy, gdy po pierwsze zastosowane zostanie odpowiednie urządzenie, a po drugie – gdy można zaufać jego sprawności. Z tego względu przy zakupie nowego anemometru należy wcześniej sprawdzić, czy urządzenie jest w stanie zmierzyć żądaną prędkość wiatru i czy możliwa jest analiza danych w wymaganym zakresie.

Należy pamiętać również o tym, że anemometry posiadają różne wyposażenie i że na przykład balometr użytkuje się w inny sposób niż anemometr termiczny. Podczas dokonywania wyboru należy uwzględnić następujące właściwości urządzenia:

 • łatwy sposób zastosowania i obsługi
 • wysoka czułość
 • rejestracja wymaganych danych
 • szybka analiza danych
 • obliczanie wartości średnich

Przyrządy wielofunkcyjne

Do pomiarów w systemach klimatyzacji i wentylacji.

Pomiar prędkości wiatru: zastosowanie różnych jednostek

Urządzenia oferowane przez Testo jako anemometry do pomiaru wiatru potrafią nie tylko dokonywać pomiaru w jednym miejscu, wykonując w ten sposób tzw. „pomiar punktowy”. Użytkownicy korzystający z odpowiednich programów mogą przeprowadzać również pomiary wielopunktowe. Te tzw. „pomiary sieciowe” są dostosowane do międzynarodowych standardów (DIN/ISO/Ashrae).

Istnieje również możliwość przeliczania zmierzonych wartości na różne jednostki. Przy użyciu anemometru skrzydełkowego można na przykład sprawdzić prędkość wiatru w skali Beauforta, jak również temperaturę odczuwalną. Urządzenie może pokazać wartości w m/s, km/h lub kts, a ponadto przeliczyć je na mph i fpm.

Wind speed meter

Pomiar przepływu

Urządzenie do pomiaru przepływu przydaje się nie tylko jako wiatromierz do pomiarów na zewnątrz, lecz – jak wspomniano już wcześniej – znajduje zastosowanie także wewnątrz budynków. To urządzenie może znacznie ułatwić wiele pomiarów. Istnieje również możliwość połączenia różnych mierników. Normalny anemometr można uzupełnić sondą skrzydełkową, dzięki czemu oznaczy on strumień objętości. Ponadto w ten sposób można przeprowadzić pomiar prędkości przepływu.

Prezentowane każdorazowo zakresy pomiarowe stanowią przy tym informację na temat tego, jakie natężenia przepływów można rejestrować. W celu pomiaru przepływu istnieje ponadto możliwość zastosowania manometru różnicowego, który mocuje się bezpośrednio w kanale wentylacyjnym. Do wszystkich zakresów zastosowań firma Testo oferuje odpowiednie urządzenie pomiarowe oraz niezbędne wyposażenie!

Za pomocą anemometru można:

 • przeprowadzać pomiary wewnątrz budynków i na zewnątrz
 • obliczać wartości pomiarowe
 • przekazywać wartości
 • przeprowadzać analizy

Mierniki przepływu marki Testo

Testo specjalizuje się w wiatromierzach oraz związanej z nimi technice dokonywania pomiarów i przeliczania odpowiednich wartości. W związku z tym nasza oferta obejmuje różne warianty anemometrów, wśród których znaleźć można odpowiednie urządzenia do użytku wewnątrz budynków i na zewnątrz. Obsługę poszczególnych modeli znacznie ułatwia przy tym możliwość użycia smartfona i odpowiedniej aplikacji.

Ponadto w ofercie Testo znajdują się także mierniki wielofunkcyjne, które jednocześnie rejestrują wszystkie istotne dane.